Regeringen og partierne i rød blok vil

Regeringen og partierne i rød blok vil med finansloven for 2020 sikre, at flere nyuddannede udlændinge bliver i Danmark.

Partierne er enige om at udvide etableringskortordningen til også at gælde personer med en afsluttet bachelor eller professionsbachelor. Tidligere har ordningen kun gjaldt for folk med en ph.d. eller kandidatgrad.

Ordningen er målrettet udenlandske studerende, der kommer fra ikke EU-lande, og giver adgang til ophold to år i Danmark uden offentlige ydelser.