OVERBLIK: Reaktioner på nye krav til landbruget

Regeringen, dens støttepartier og Alternativet har indgået en aftale, der pålægger landbruget markant at nedbringe dets kvælstofudslip.

Landbrugets kvælstofudledning har længe været et markant stridspunkt på Christiansborg, hvor skiftende vandmiljøplaner og landbrugspakker har behandlet emnet meget forskelligt.

Læs reaktioner fra partier og organisationer her:
* SF’s natur- og landbrugsordfører, Anne Valentina Berthelsen:
– Vi skal have et renere vandmiljø og tage hånd om naturen, så vi kan sikre den for eftertiden.

– Aftalen her tager hul på opgaven, og den er en fin start på forhandlingerne om at nå i mål med vandrammedirektivet, som jo betyder, at vi inden 2027 skal have vedtaget de nødvendige virkemidler for at opnå god økologisk tilstand i hav, fjorde, søer og åer.

* Radikale Venstres miljø- og fødevareordfører, Zenia Stampe:
– Fødevare- og landbrugspakken har efterladt et kæmpe efterslæb. Med den her aftale foretager vi en akut oprydningsindsats, men det er slet ikke nok.

– Jeg ser derfor frem til forhandlingerne om den fremtidige kvælstofindsats, og jeg er ikke i tvivl om, at vi skal op i et helt andet gear, hvis vi for alvor skal passe på vandmiljøet og overholde EU’s vandrammedirektiv.

* Enhedslistens fødevare- og landbrugsordfører, Søren Egge Rasmussen:
– Mere økologi er kernestof for Enhedslisten. Derfor er jeg meget glad for, at vi kunne finde flere penge til for eksempel at forbedre økologiens udviklingsmuligheder.

– Aftalen er et skridt i den rigtige retning for at rydde op efter landbrugspakken.

* Alternativets miljø- og fødevareordfører, Susanne Zimmer:

– Aftalen her er et skridt på vejen i retning af et mere bæredygtigt Danmark. Mere skov, mindre kvælstofudledning og forbedrede muligheder for udvikling af økologien. Det er alle gode tiltag, som peger i den rigtige retning.

* Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild:
– I landbruget har vi spillet med og leveret de frivillige efterafgrøder år for år. Derfor er det komplet uacceptabelt, at man fremrykker en så indgribende regulering lige pludselig.

– Der er allerede lagt markplaner for 2020, og derfor risikerer flere landmænd, at planerne skal laves helt om, og mange ville have sået anderledes dette efterår, hvis de havde kendt det nye krav.

* Præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding:
– Det haster i den grad med en indsats for at reducere udledningen af kvælstof til danske fjorde og kyster seriøst. Derfor er det rigtig positivt, at regeringen og et flertal i Folketinget nu anerkender, at der er behov for en større indsats.

/ritzau/