Landbruget er stærkt utilfredse med, at

Landbruget er stærkt utilfredse med, at erhvervet næste år skal tredoble sin indsats til at begrænse kvælstofudledning.

Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild kalder aftalen “politik når det er værst”.

– I landbruget har vi spillet med og leveret de frivillige efterafgrøder år for år. Derfor er det komplet uacceptabelt, at man fremrykker en så indgribende regulering lige pludselig, siger han i en skriftlig kommentar.