Radikale vil have udløbsdato på omstridt lov om syrienkrigere

Det er ikke med De Radikales gode vilje, at Folketinget i denne uge ser ud til at vedtage en omstridt lov.

Loven vil lade Udlændinge- og Integrationsministeriet fjerne statsborgerskabet for fremmedkrigere, der befinder sig i udlandet, uden om domstolene.

Da blandt andet Venstre støtter loven, ser den ud til at blive vedtaget.

De Radikales Jens Rohde har forsøgt at få Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), til at stoppe behandlingen af loven, fordi han mener, at den strider imod grundloven.

Det har ikke virket, oplyser De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

– Da han (Folketingets formand, red.) på det foreliggende grundlag er tilfredsstillet i, at forslaget ikke krænker grundloven, så fortsætter lovarbejdet, siger Morten Østergaard.

I stedet vil De Radikale have, at loven kun skal virke i et år. Derefter skal det så behandles igen.

– Vi vil forsøge at få flertal for, at når nu loven bliver hastebehandlet – og man fraviger de principper, der skal sikre end god lovkvalitet – så udstyres den med en solnedgangsklausul.

– Det vil betyde, at lovforslaget skal genbehandles og vedtages på ny om et år.

– Det håber vi, vi kan få flertal for, fordi flere partier har sagt, at når en lov hastebehandles, så skal den have en solnedgangsklausul for at sikre lovkvaliteten, siger Morten Østergaard.

Loven er blevet kritiseret for at stride imod magtens tredeling, da ministeriet træffer valget om at fjerne statsborgerskab. Herefter kan afgørelsen dog ankes til domstolene.

De Radikale har ikke tænkt sig at stemme for forslaget.

– Man kan allerede miste sit statsborgerskab, hvis man bliver dømt for terrorisme eller landsforræderi. Det må også gælde i opgøret med dem, som ikke er kommet til Danmark.

– Det må være en dommer, der afgør, om bevisbyrden er løftet og ikke en minister. Det er forskellen på en retsstat og de andre lande i verden, siger Morten Østergaard.

Dommerforeningen har kaldt lovforslaget “retssikkerhedsmæssigt betænkeligt” mens Institut for Menneskerettigheder har sagt:
– En udlænding, der udvises, får automatisk domstolsprøvelse, men nu lægger man op til, at danske statsborgere, der helt mister deres statsborgerskab, ikke får automatisk domstolsprøvelse.

– Det er svært at forstå, at udlændinge, der udvises, behandles bedre end danskere, der mister deres statsborgerskab.

Loven skal kun gælde for personer med dobbelt statsborgerskab.

/ritzau/