Elever, som er vurderet

Elever, som er vurderet uddannelsesparate og har bestået folkeskolens afgangseksamen, skal – med et såkaldt retskrav – sikres en plads på en gymnasial uddannelse i to år efter folkeskolens afslutning.

Det mener foreningerne Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.
Forslaget om et retskrav er tiltænkt unge, der eksempelvis har været på en prøvefri efterskole i 10. klasse. De skal – som reglerne er i dag – op til en optagelsesprøve for at komme i gymnasiet.