NCC mener, at ”der er lagt for lidt vægt på råstofinteressens betydning” og foreslår, at ”råstofinteresseområdet skal bevares til senere udnyttelse af forekomsten, og at arealerne dermed ikke udlægges til erhvervsområde”. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

NCC kæmper fortsat for kaolinen på Snorrebakken

ERHVERV

Det foreslåede erhvervsområde på Snorrebakken har hidtil været udpeget som råstofinteresseområde, da undergrunden indeholder kaolin. Regionskommunens administration traf i september en afgørelse om at reducere området med 7,5 hektar – eller knap 10 procent af det samlede råstofområde, når man lægger indvindingsområdet og interesseområdet sammen.

I et høringssvar til kommuneplanen gentager NCC Industry sin modstand mod kommunens planer.

NCC mener, at ”der er lagt for lidt vægt på råstofinteressens betydning” og foreslår, at ”råstofinteresseområdet skal bevares til senere udnyttelse af forekomsten, og at arealerne dermed ikke udlægges til erhvervsområde”.

Ud af kaolin kan man fremstille porcelæn, men kvaliteten i området vurderes at være for ringe. Til gengæld er cementproducenter begyndt at arbejde på at anvende kaolin til cement, da det kan reducere CO2-belastningen. Aalborg Portland har i et svar til kommunen oplyst, at det er muligt, at Aalborg Portland kan få interesse for kaolin fra Bornholm igen. I så fald vil den ønskede mængde være omkring 100.000 tons årligt. Der er ikke indvundet kaolin på Bornholm de seneste 20 år.

I debatten om kommuneplanen skriver NCC, at Bornholms Regionskommune bør overveje, hvilken type virksomheder der får lov til at etablere sig i et fremtidigt erhvervsområde på Snorrebakken. NCC opfordrer kommunen til at have ”fokus på, at de nyetablerede virksomheder skal kunne fungere i sameksistens med Bornholms Betonværk, Rønne Granitbrud og asfaltfabrik”, skriver geolog og teknisk chef Lars Møller Nielsen i høringssvaret.

Da kommunen i september besluttede at reducere råstofinteresseområde skete det på baggrund af beregninger, der viste, at der i det eksisterende råstofindvindingsområde – altså uden interesseområdet – er kaolin nok til cirka 47 års indvinding. Kommunen vurderede, at ”kaolinforekomstens kvalitet og efterspørgsel gør, at ressourcerne er tilstrækkelige, selvom en del af det sydlige interesseområde udtages af udpegningen”. Behovet ”for hensigtsmæssig byudvikling og vandforsyningsinteresser” vægtes tungere og ”taler samlet set for, at en del af råstofinteresseområdet for kaolin kan afstås til anden arealanvendelse”, skrev kommunen i september.