Nabo frygter for naturen omkring Den Grønne Ring

Den nærmeste nabo til det foreslåede erhvervsområde på Snorrebakken mener, at hans ejendom vil miste sin fulde værdi, hvis kommuneplanen realiseres, og der skabes rammer for produktionsvirksomheder og industribygninger i 15 meters højde.

ERHVERV

Den nærmeste nabo til det foreslåede erhvervsområde på Snorrebakken mener, at hans ejendom vil miste sin fulde værdi, hvis kommuneplanen realiseres, og der skabes rammer for produktionsvirksomheder og industribygninger i 15 meters højde.

I et høringssvar argumenterer naboens advokat, Morten Hartelius, for, at der er tale om ekspropriation af hans klients ejendom, og at naboen derfor har krav på erstatning fra kommunen.

”Min klient har virkelig nydt sin tilværelse på ejendommen og den fantastisk smukke omkringliggende natur, hvor der er fantastiske muligheder for vandreture. Mulighederne herfor er blevet endnu bedre efter etablering af Den Grønne Ring. Det er min klients frygt ved udlægning af områderne til erhvervsområde, industri og produktionsvirksomhed, at naturen vil blive spoleret, hvilket således vil have konsekvenser ikke blot for min klient, men for hele den bornholmske befolkning,” står der.

I høringssvaret påtaler advokaten desuden, at Den Grønne Ring og naturinteresserne ikke fremgår tydeligt af høringsmaterialet og kommuneplanen.

”Dette finder min klient besynderligt og mistænker, at det kan være et forsøg på at holde de omfattende konsekvenser af kommuneplanen skjult”, skriver advokaten.

Det rekreative område Den Grønne Ring ligger imellem det foreslåede erhvervsområde på Snorrebakken og det eksisterende industrikvarter.