Anders Bjerregaard ved Børnehuset Nordstjernen, som bygges om efter et projekt udarbejdet af Steenbergs Tegnestue. Foto: Berit Hvassum

Tegnestue har øget overskuddet

Direktør Anders Bjerregaard er på vej til at blive eneejer af Steenbergs Tegnestue ApS i Rønne, og det sker efter et regnskabsår, hvor virksomheden øgede overskuddet.

ERHVERV

Direktør Anders Bjerregaard er på vej til at blive eneejer af Steenbergs Tegnestue ApS i Rønne, og det sker efter et regnskabsår, hvor virksomheden øgede overskuddet.

Hans-Aage Steenberg, der nu er 73 år, etablerede den rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed i 1976. I 2017 begyndte man et glidende generationsskifte, hvor Anders Bjerregaard, uddannet el-ingeniør, blev medejer og daglig leder. Anders Bjerregaard oplyser, at det er planen, at han inden for det næste år overtager alle anparter i virksomheden.

Der er netop gjort status over perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020, og den viser et plus på 772.651 kroner efter skat mod et overskud på 674.378 kroner året forinden. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, fremgår det af årsrapporten.

En speciel periode

Anders Bjerregaard fortæller, at coronaperioden har været speciel for virksomheden:

– Der var lidt stilstand, før coronaen kom. Så kom den, og vi fik meget at lave i en periode. Omkring sommerferien havde vi et dyk, og nu har vi igen opsving. Det har været et meget mærkeligt forløb for os, mens håndværkerne faktisk har haft travlt hele tiden, siger han.

– Nu har vi rigeligt at lave. Der er gang i byggeriet, og vi oplever en stigende interesse fra det private. Vi har også mere fokus markedsføringsmæssigt på private bygherrer, end vi har haft tidligere. Erhvervet svinger meget op og ned, så private opgaver kan være med til at holde et konstant omsætningsniveau. Det handler også om omtale, for de private kunder arbejder nogle steder allesammen, siger Anders Bjerregaard.

– Interessen fra private handler om nybyggerier, men også i høj grad renoveringer og tilbygninger. Flere får bygget af typehusfirmaer, men rådfører sig med os for at have en uvildig part ind over, siger Anders Bjerregaard, der mener, at det er en god udvikling.

En barsk branche

I årsrapporten forventes en nogenlunde uændret aktivitet og indtjening for regnskabsåret 2020-21. Direktøren er dog lidt mere afdæmpet:

– Rådgiverbranchen er barsk, for man kan ikke kigge tre måneder frem. Det er ad hoc-opgaver, der kommer ind, og sådan har det været i adskillige år, og det har jeg en forventning om fortsætter. Men man kan også se en stigende kompleksitet i ansøgningsprocessen, byggeansøgninger og ibrugtagningstilladelser med videre. Det er nok også årsag til, at vi ser en stigende tilgang af private kunder, og af flere håndværksmestre, siger Anders Bjerregaard.

Steenbergs Tegnestue havde ved regnskabsårets afslutning en egenkapital på 1.372.651 kroner.

 

 

16

– Vi er 15-16 medarbejdere, oplyser direktør Anders Bjerregaard, Steenbergs Tegnestue.

– Vi har et par pensionister, der gerne vil hjælpe os, og dem kan hive ind, når der er brug for det. Det giver os noget fleksibilitet, tilføjer han.