Foto: Jacob Jepsen

Debat: ‘Boomere bliver hjemme’

LÆSERBREV
Boomer, bliv hjemme!
Sådan lyder overskriften til Uffe Pedersens læserbrev den 12. januar, og opfordringen gentages med eftertryk i indlæggets sidste linje.

LÆSERBREV

Boomer, bliv hjemme!

Sådan lyder overskriften til Uffe Pedersens læserbrev den 12. januar, og opfordringen gentages med eftertryk i indlæggets sidste linje.

Hertil er det korte svar: Det gør vi også. Og det har vi gjort næsten fra pandemiens start, hvilket epidemiologer allerede dengang fastslog og roste årgang 65+ for. De, der allerede er havnet på plejehjem, er hjemme hele tiden, men er forsvarsløse, hvis de uforskyldt rammes af covid-19.

Derfor er det helt på månen, når Uffe Pedersen gør ældregenerationen ansvarlig for, at skoler og uddannelsesinstitutioner er lukkede, og børn og unge har hjemmeundervisning. Covid-19 er alt for alvorlig og har alt, alt for mange langvarige eftervirkninger til, at man kan give den frit løb i samfundet. Og alternativet – at lade covid-19 rydde godt og grundigt op i ældregenerationerne og lade samfundet fortsætte uantastet – er både etisk uantageligt og praktisk uigennemførligt. I Bergamo var de nødt til det, men det glemmer de sent i Italien.

Ellers demonstrerer Uffe Pedersen i de følgende afsnit, at man med for store netmasker i sin måde at tænke på mest fanger tanketorsk og platituder. En række polemiske påstande fremstiller ældregenerationerne som skyldige i praktisk taget alle de problemer, verden står overfor i kraft af deres dovenskab, egoisme, fejhed, uansvarlighed og uvidenhed. De temaer, som Uffe Pedersen overforenklet og unuanceret berører, er alle sammen værd at undersøge og diskutere. Men ikke på den måde, Uffe Pedersen lægger op til.

Lige i disse uger har vi vores snart syvårige barnebarn ovrefra boende, og vi er i “skole” fra 8.30 til 14 hver dag med alt, hvad det indebærer. Jeg ved ikke, om “det er helt i tråd med generationens logik”, men det er i hvert fald en helt anden historie end Uffe Pedersens.

Må vi så være her, fristes man til at sige – bortset fra, at det vist lige er det, vi ikke må ifølge Uffe Pedersen.