Under ransagning af mandens hjem fandt politiet 8 gram ulovlige psilocybinsvampe, men dem blev han ikke dømt for. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

122 gram hash til eget forbrug gav dom nummer 11 til 66-årig mand

RETTEN

Det var med en resigneret ro, at en 66-årig mand, mandag modtog en bøde på i alt 15.000 kroner for at have været i besiddelse af 122,2 gram hash og syv ulovlige knive.

Manden, der inden mandagens dom havde 10 tidligere domme for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, var ikke alene tlltalt for at have været i besiddelse af den relativt store mængde hash. Han var også tiltalt for at haft til hensigt at overdrage hashen til andre samt for at være i besiddelse af otte gram psilocybinsvampe.

Ikke til videresalg

Hashen og de otte gram svampe erkendte manden at have været i besiddelse af, men han nægtede, at han havde haft til hensigt at give hashen videre til andre.

Svampene forklarede han, at han havde fået af en bekendt for cirka et år siden, og at han bare havde haft dem liggende siden, men aldrig prøvet at tage nogen af dem.

Hashen, hævdede han, var til eget forbrug.

Sidstnævnte påstand blev imidlertid modsagt af, at manden under en afhøring i november måned, da politiet ransagede hans hjem i Allinge, havde forklaret til politiet, at han havde videresolgt cirka 50 gram af hashen til bekendte for 80 kroner per gram. En forklaring som han dengang havde gennemlæst og underskrevet.

Gratis er også ulovligt

Ved mandagens retsmøde tog han afstand fra den forklaring og fastholdt, at hashen var til eget forbrug, og at han kun havde foræret noget af den væk til bekendte.

– Der kommer mange i mit hjem, og vi ryger sammen, lød hans forklaring nu.

Noget af hashen havde han givet til sine gæster, men han nægtede nogensinde at have modtaget betaling for den.

– Hvis nogen har givet mig penge, har det været en gave.

Det fik anklager Anne Moe til at belære manden om, at “videreoverdragelse”, som anklagen lød på, er forbudt, uanset om man modtager betaling eller ej.

For at kunne gennemføre sagen mod den 66-årige som en tilståelsessag, og fordi politiet ikke havde fået undersøgt, om svampene rent faktisk indeholdt det ulovlige stof psilocybin, valgte anklageren imidlertid at frafalde den del af anklagen, der omfattede svampene, samt at acceptere mandens forklaring om, at de 122,2 gram hash var til eget forbrug, således at der ikke var tale om videreoverdragelse. Det ville ellers have været en skærpende omstændighed.

Ingen våbentilladelse

Ud over de ulovlige stoffer fandt politiet under ransagningen af mandens hjem også syv ulovlige knive – heriblandt en machete – og 19.000 kroner i kontanter og en elektronisk vægt.

Knivene, forklarede manden, var nogle, der plejede at hænge på hans væg, men fordi væggen for nyligt var blevet malet, havde knivene ligget i en skuffe, hvor politiet fandt dem.

– Jeg har samlet på knive i mange år, og de skulle have været op på væggen igen, sagde han og gav udtryk for overraskelse, da anklageren forklarede, at den slags samlinger kræver en våbentilladelse.

– Så må jeg jo hellere få sådan en, konstaterede den tiltalte.

Vundet i billiard

De 19.000 kroner i kontanter, som politiet havde beslaglagt størstedelen af for at dække en gammel gæld til det offentlige, som den 66-årige havde, forklarede han, at han havde vundet ved at spille billiard.

– Jeg har været på landsholdet og er tidligere bornholmsmester i “skomager”, fortalte han dommeren.

I sin afsluttede procedure krævede anklager Anne Moe manden idømt 10.000 kroner i bøde for at have været i besiddelse af hashen.

Derudover krævede hun ham idømt 1.000 kroner i bøde for hver af de syv ulovlige knive.

Den bødestørrelse for hashen var dommer Henrik Engell Rhod enig i, men han valgte at give den tiltalte 2.000 kroner i rabat, således at han i alt kun skulle betale 5.000 kroner i bøde for knivene. Tilsammen 15.000 kroner for hash og knive.

– Det må jeg jo så lave en afdragsordning om, svarede den 66-årige roligt, inden han rejste sig og forlod retslokalet med bemærkningen:

– Vi ses.

 

 

Psilocybinsvampe

Psilocybinsvampe er en betegnelse for visse arter af svampe, der indeholder psykoaktive stoffer. Stofferne virker hallucinogene og psykedeliske. De fleste psilocybinsvampe tilhører slægten Psilocybe (nøgenhat), hvor flere arter netop indeholder stoffet psilocybin. En del psilocybinsvampe tilhører dog andre slægter og indeholder andre stoffer. Psilocybinsvampe af slægten Psilocybe har forskelligt indhold af psilocybin. Deres indhold varierer fra ca. 0,5% til 2% af tørvægten. Dette kommer an på både vækstforhold og art. Der findes kun en art psilocybinsvamp i Danmark, Psilocybe semilanceata eller på dansk: spids nøgenhat.

Det er ifølge dansk lovgivning forbudt at plukke, besidde, bruge, dyrke eller sælge svampe indeholdende psilocybin.

Kilde: Wikipedia og Den Store Danske