En medarbejder fra Tejn Smedeforretning i gang med at spule den ene havneport. Den anden port ankommer til smedeforretningen i løbet af i morgen. Renoveringen af havneportene fra Allinge Havn forventes at tage omkring to måneder. Ind til videre er havnen i Allinge lukket. Fastliggerne har flyttet deres både til Tejn. Fotos: Jacob Jepsen

Tonstunge havneporte sendt til tiltrængt reparation

HAVNE

De to omkring fem meter brede, tonstunge havneporte på Allinge Havn blev mandag morgen hejst op fra havnen med kran.

Den ene port blev med særtransport fragtet til Tejn Smedeforretning på Havnevej i Tejn, hvor portene skal repareres. I løbet af i morgen ankommer den anden havneport til smedjen.

– Først skal portene registeres og måles op, og så skal vi finde ud af, hvad der skal laves, fortæller havnekoordinator Jordan Kaczmarek, Bornholms Regionskommune.

De to havneporte, der sikrer ro i havnebassinet i Allinge, når der er ekstra pres på fra vandmasserne i Østersøen, har længe trængt til renovering.

Den voldsomme storm fra nordøst den 14. oktober 2020 forårsagede mange skader på småhavnene på Nordbornholm og gik også ud over bl.a. havneportene på havnen i Allinge, der ikke havde det for godt i forvejen.

Foto: Jacob Jepsen

Tiltrængt renovering

Regionskommunen har længe haft planer om at renovere havneporten, da den ene port har forskubbet sig. Også hængslerne, som de to porte hænger på, skal renoveres.

Hvor omfattende renoveringen bliver, afhænger af, hvor mange penge regionskommunen kan afsætte til opgaven – om projektet kan klares inden for det nuværende havnebudget, eller om der skal en ekstrabevilling til, oplyser havnekoordinatoren.

Jordan Kaczmarek ønsker ikke at sætte tal på, hvor meget renoveringen er budgetteret til.

– Nu undersøger vi, hvordan portene har det, og hvad der skal gøres, og så finder vi ud af, hvad der kan udbedres her og nu, siger Jordan Kaczmarek.

Havneportene er hver omkring fem meter brede og består af støbestål og kernetømmer. Havnekoordinatoren anslår, at de hver vejer et sted mellem tre og fem tons.

To måneder

Alle fastliggere i havnen i Allinge har flyttet deres både, de fleste til Tejn Havn, og Allinge Havn er lukket ind til videre.

Jordan Kaczmarek forventer, at der går omkring to måneder, før portene er renoveret og klar til at blive monteret i indsejlingen til Allinge Havn.

– Vi har en bagkant, der hedder Folkemødet 2021, hvor der plejer at være en brokonstruktion, der hviler på havneporten, fortæller Jordan Kaczmarek.

Havneportene blev læsset af ved havnesmedjen i Tejn. Renoveringen af portene kommer på grund af havneportenes størrelse også til at foregå udendørs.