Politihjemmeværnskompagni Bornholms frivillige har ikke skullet til Folkemøde i eller andre store events i 2020, men så har der været andre opgaver, især afledt af coronapandemien. Foto: Politihjemmeværnskompagni Bornholm

Politihjemmeværn havde nok at se til trods covid-19

Det har også for Politihjemmeværnskompagni Bornholm været et meget anderledes 2020, men trods coronanedlukninger, restriktioner med videre, har der alligevel været nok at se til.

FORSVAR

Det har også for Politihjemmeværnskompagni Bornholm været et meget anderledes 2020, men trods coronanedlukninger, restriktioner med videre, har der alligevel været nok at se til.

– Stort set alle events på Bornholm, hvor kompagniet traditionelt stiller op og skaber sikkerhed omkring arrangementet, blev aflyst, siger kompagnichef Michael Stuhr.

Det gælder for eksempel Folkemødet og Etape Bornholm.

– Kompagniet har på trods af dette haft opgaver henover året, hvor det i alt blev til 55 indsættelser til støtte for Bornholms Politi, oplyser kompagnichefen.

Henover sommeren var det grænsekontrollen på Rønne Havn, der var i fokus, og her nåede næsten alle politihjemmeværnets folk at blive indsat i perioden. Det er også blevet til andre opgaver, der relaterer sig til pandemien, blandt andet trafikovervågning i forbindelse med drive-in risengrød på Rønne Havn. Derudover, har Politihjemmeværnskompagniet også været indsat ved DM i enkeltstart, ledsagelse af veterankampvogn igennem Rønne samt uddannelse af DIF trafikofficials.

Politihjemmeværnskompagni Bornholm har fået nye garager på Politigården i Rønne. Foto: Politihjemmeværnskompagni Bornholm

Uvarslede opgaver

Kompagniet har ved de såkaldt uvarslede opgaver, altså hvor politiet anmoder om assistance i forbindelse med hændelser, været indsat blandt andet i Nordskoven ved Rønne, på Allinge Havn og ved personeftersøgning.

2020 bød på en stor begivenhed for kompagniet, da man i august kunne tage nye garagefaciliteter på Politigården i Rønne i brug. Faciliteterne er etableret blandt andet med støtte fra lokale fonde og bygget af medlemmerne af kompagniet. Den officielle indvielse er dog indtil videre blevet udskudt, oplyser Michael Stuhr.

Kompagnichefen ser positivt fremad mod opgaverne i 2021 og kan i den forbindelse godt ønske sig et antal nye medlemmer, der frivilligt ønsker at gøre en indsats for samfundet og Bornholm.

Politihjemmeværnskompagni Bornholm holder normalt en nytårsparole i januar, men den er aflyst på grund af coronarestriktioner.

 

 

55

Politihjemmeværnskompagni Bornholms 55 indsættelser fordeler sig med 45 såkaldte varslede indsættelser og 10 uvarslede. Samlet set blev der leveret 1.851 timer, og heraf var de 518 timer uvarslet.

Til sammenligning var der 51 opgaver i 2019, hvoraf de 17 var uvarslede. I 2019 blev der leveret 2.531,5 timer.