Bekymrede borgere har ikke tiltro til, at kommunens eksperter har forstået de potentielle ødelæggelser, der kan ramme natur og dyrliv i Rønne Syd. Arkivfoto: Berit Hvassum

Debat: Nu ødelægges de skønne naturområder i Rønne Syd

Synspunkt

Vi – en efterhånden ret så stor gruppe mennesker – har i en længere periode været meget naive og har troet på, at man ville finde en løsning, så både kommunens eksperter og byens borgere kunne være glade og tilfredse med hensyn til bevarelse af hele naturområdet, eller i hvert fald en del af naturområdet, så de totalt fredede dyrearter og andre dyr der også bruger naturområdet kunne være i fred, naturområdet bruges også dagligt af rigtig mange borgere.

Men efter at nogle i vores gruppe har deltaget i det virtuelle borgermøde den 14. december 2020, må vi desværre nok se i øjnene, at vi ikke længere kan have tiltro til kommunens eksperter indenfor natur- og miljøområdet, som ellers næstformanden ved Naturfredningsforeningen på øen har.

Såvidt vi har forstået, efter udtalelser fra kommunens eksperter under mødet, så vil det næsten ingen indflydelse få på de fem totalt fredede dyrearter i naturområdet – ja det vil formentlig bare blive bedre for dyrene – ja endda også såfremt kommunen skulle finde på at føre Sagavej direkte ind i naturområdet – ja ak, ja man må altså undres, ik’!

Det skal også være oplyst på mødet, at et stort område på størrelse med vel ca. 15 fodboldbaner, ca. 500 meter fra naturområdet og hvor der slet ikke færdes mennesker og næsten heller ikke dyr, ikke må udstykkes p.g.a. flytrafikken, ja så må man undres igen, for hvad så med det store naturområde – gælder der så ikke de samme servitutter?

En af vore mødedeltagere spurgte under mødet eksperterne om, hvorfor man dog ikke omgående udstykkede det store DGI stadion, der jo ligger helt ubenyttet hen og vil kunne bruges til mange former for byggeri, og her kunne man så i midten af området lave en form for oase til glæde for dem, der flytter ind i boligerne. Hertil svarede én af eksperterne:

Man kan ikke bruge DGI stadion til boliger, idet området skal bruges til cirkus! Ja, hvis det kommer, så handler det vel om ca. tre dage om året, at stadion benyttes.

Her må jeg personligt sige, at vores mødedeltager må have misforstået svaret – for hvis svaret er korrekt, ja, så er vi altså meget langt ude ik’.

Vi har efterfølgende forelagt eksperternes vurderinger for en biologistuderende og to af vore lokale naturvejledere, om hvad det vil betyde for naturområdet og de totalt fredede og meget truede dyrearter, der lever og bor i naturområdet, såfremt der asfalteres til diverse veje – herunder Sagavej, udgraves til kloakker m.m. og bygges huse o.s.v. Alle tre har udtalt, at så ødelægger kommunen det meget omfattende dyreliv i naturområdet mange år fremover, selvom der etableres nødzoner.

Nu er det jo heldigvis ikke kun eksperter og det store verdensfirma Rambøll, der har patent på, hvad der skal ske med naturområder. Vore lokale politikere har jo også et ord at skulle have sagt i den forbindelse ik’.

Vi må altså meget håbe, at vore nuværende politikere har samme tilgang til naturen, som vore politikere i Rønne byråd og i Amtsrådet havde – såvidt jeg husker i 1993 – hvor de så væk fra en forvaltnings- og et udvalgs-indstilling der lød på at fjerne hele granskoven mellem Hotel Fredensborg og Hotel Ryttergården og etablere et stort antal parkeringspladser i stedet – i forbindelse med en stor hoteludvidelse af Hotel Fredensborg i Rønne – ja, vi kan takke de gamle politikere for, at vi har granskoven i dag, og at der ikke ligger asfalterede parkeringspladser helt ubenyttet hen.

vi har et stort juleønske til vore politikere: Bevar naturområdet og såfremt dette ønske er for stort, så bevar i det mindste en lille del svarende til cirka otte fodboldbaner, området mellem poplerne og det nuværende byggeri, og lav så området om til en form for oase til glæde for mennesker, dyr og insekter og vore efterkommere. TAK.

Man bør vel også bemærke sig Planklagenævnets afgørelse i Klitmøller i Thisted kommune i en lignende sag.

Vores gruppe ønsker Winni held og lykke fremover og tak for 11 gode år.

En stor tak skal også lyde til den lokale formand for Naturfredningsforeningen, som vi sætter vores lid til.

På gruppens vegne

Ove Andersen

Standvejen 12B a, Rønne