Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Kompensation lader vente på sig: ‘Vi kan jo heldigvis sælge skindene’

KOMPENSATION

Minkavlere fra coronasmittede farme og zonerne omkring står stadig i en økonomisk uafklaret situation mere end tre måneder efter, at regeringen 1. oktober 2020 besluttede, at både syge mink og raske mink skulle slås ned inden for en radius på 7,8 kilometer.

– En kompensation til minkavlerne skal på plads hurtigst muligt, sagde fødevareminister Rasmus Prehn den 29. november, efter han overtog ministerposten fra Mogens Jensen (S). Det er dog ikke sket endnu, og det bekymrer Tage Pedersen, formand i Danske Minkavlere.

– Vi gik ud fra, at når vi var færdige med arbejdet, så skulle vi have pengene. Vi blev færdige, men vi har ikke fået nogen af pengene, siger han.

Vi må heldigvis sælge

På Bornholm ser situationen anderledes ud. Dyrene på de fem farme har ikke været berørt af coronasmitten, hverken direkte eller indirekte, og derfor falder minkavlerne på Bornholm udenfor den kategori, hvor en farm har mistet et års indtægt.

– Vi kan jo heldigvis sælge skindene, siger Erik Pedersen, der er formand for Bornholms Pelsdyravlerforening.

De bornholmske minkavlere omfattes alle af den bonusordning, som blev etableret i efteråret for de minkavlere, som nåede at aflive bestanden inden 16. november. Den bornholmske minkbesætning bestod samlet af 38.000 dyr, og de var ifølge Erik Pedersen slået ned inden den fastsatte deadline. De bornholmske minkavlere vil altså både få salgsprisen for skindene, når de engang har været på auktion, og dertil den statslige bonus på 20 kroner pr. dyr oveni.

Pelser 600 mink om dagen

Avlerne er i disse dage i gang med at pelse de frosne dyr på minkfarmen i Hundsemyre.

– Vi pelser 600 om dagen, og vi regner med at være færdige om to uger, siger Erik Pedersen. Derefter skal farmene gøres rent og tømmes.

I mellemtiden trækker forhandlingerne om, hvordan de danske minkavlere skal kompenseres, ud.

Landbrug & Fødevarer presser på for, at minkavlerne skal have fuld erstatning, fordi der er tale om en statslig ekspropriation.

Der er forskel på kompensation for tabt indtægt og ekspropriation. Ved ekspropriation vurderer man også de manglende driftsindtægter i de næste 10 år.

Forhandlingerne om ekspropriation ligger under erhvervsministeriet. Der er slået cirka 38.000 mink ned på Bornholm.