Bornholms Petanquehal er etableret med tilskud fra Sparekassen Bornholms Fond, Bornholms Brand, Larsen Legatet, Velux fonden og DIF og DGI’s Foreningspulje. Bornholms Regionskommune har også spædet til. Foto: Berit Hvassum

De støtter hvert år Bornholm med 10-15 millioner kroner

Tre store lokale fonde støttede i 2019 almennyttige formål på Bornholm med tilsammen cirka 11 millioner kroner. I 2020 bliver beløbet sandsynligvis større, fordi fondene også har givet særlige tilskud i forbindelse med covid-19.

FONDE

Tre store lokale fonde støttede i 2019 almennyttige formål på Bornholm med tilsammen cirka 11 millioner kroner. I 2020 bliver beløbet sandsynligvis større, fordi fondene også har givet særlige tilskud i forbindelse med covid-19.

Retspræsident Henrik Engell Rhod, der er formand for Brødrene E., S. & A. Larsens Legats bestyrelse, siger, at de lokale fondes støtte ofte også er en løftestang, som genererer yderligere tilskudsmuligheder for ansøgerne.

– De helt store aktører, de landsdækkende fonde, ser på, hvad er der af lokal opbakning, om der er et lokalt ejerskab til initiativet. Vi var for eksempel med til at finansiere noget i forbindelse med Campus Bornholm-byggeriet. Det var minimalt i forhold til de store aktører, men det bidrog til, at man ikke blev afvist på dørmåtten, da man skulle ud at søge om de store penge, siger Henrik Engell Rhod.

Fire kategorier

Larsens Legat har uddelinger i fire forskellige kategorier: Julelegater, legater til tandlægestuderende, kunstindkøb til Bornholms Kunstmuseum og til almennyttige formål.

Legatet uddelte i sidstnævnte kategori cirka fem millioner kroner i 2019, året før var det cirka seks millioner kroner, og i 2016 og 2017 var det cirka tre millioner kroner i hver af årene.

– Forskellene skyldes, at legatet skal have nogle indtægter, før vi kan uddele penge. Legatets indtægter afhænger af konjukturerne på de finansielle markeder. Nogle år er afkastet større end andre år, og det er vi påvirket af. Legatet har en grundformue, der ligger i omegnen af 160 millioner kroner, men dem må vi ikke bruge af, oplyser Henrik Engell Rhod.

Det er fantastisk

– Det er nok svært at finde andre egne i landet, hvor man har så stor adgang til fondsstøtte. Vi kan et eller andet på Bornholm. Det er fantastisk, og det synes jeg også, det er at drive en virksomhed med en så social profil, siger Morten Holten, direktør for Bornholms Brandforsikring.

Det er moderselskabet, Bornholms Brand amba, der giver tilskud til forskellige formål:

– Det gør vi af kapital opsparet, siden forsikringsselskabet blev etableret i 1855. Det er i bund og grund vore kunders penge. Vi giver penge til initiativer, der skaber vækst i erhvervslivet, og så kigger vi bredt på kultur- og foreningslivet, for Bornholm skal også være et godt sted at bo også udenfor sæsonen, siger Morten Holten.

– Bestyrelsen behandler i runde tal 50-60 ansøgninger om året og ender med at give i omegnen af tre millioner kroner. I år bliver det lidt mere, oplyser Morten Holten.

Markante attraktioner

Sparekassen Bornholms Fond blev etableret i 1990 og havde ved 25 års jubilæet i 2015 uddelt i alt 126 millioner kroner til 1.955 ansøgninger.

I 2018 uddelte fonden knap 4,2 millioner kroner, og I 2019 blev 75 ansøgninger imødekommet med et samlet beløb på 2,7 millioner kroner.

Fonden er især kendt som bidragyder til markante bornholmske attraktioner som blandt andre Rønne Theater, Natur Bornholm, Bornholms Kunstmuseum og Musikhuzet.

De tre fonde gik i 2020 sammen om at uddele en fælles pulje på 1,5 millioner kroner til imødegåelse af covid-19-krisens indvirkning på det bornholmske forenings-og kulturliv.

 

 

De tre fonde

Bornholms Brand:

Det fremgår af Bornholms Brands vedtægter, at det ud over at eje aktier i Bornholms Brandforsikring er:

“Selskabets sekundære formål er at oparbejde en formue, der kan bruges, hvis Bornholms Brandforsikring A/S har behov for kapitaltilførsel, samt at foretage investeringer til gavn for erhvervslivet på Bornholm, for Bornholm generelt eller investere i formål, der er til gavn for selskabets medlemmer”.

Sparekassen Bornholms Fond:

Fonden blev etableret i forbindelse med fusionerne omkring 1990, hvor den bornholmske sparekasse først blev til Sparekassen SDS og derefter Unibank (i dag Nordea).

Fonden, der har en grundkapital på 90 millioner kroner fra den bornholmske sparekasses egenkapital, har til formål at yde tilskud til almennyttige og velgørende formål på Bornholm. Fonden har i 30 år støttet blandt andet idræt, kultur og børn og unge med store beløb.

Brødrene E., S. og A. Larsens Legat:

Legatet blev stiftet i 1968 i forbindelse med behandlingen af boet efter sagfører Emil Larsen, der boede i Rønne.

Hans yngre bror Sigurd Larsen, der var dommer i først Thisted og siden i Skælskør, var død i 1949, mens den yngste bror, Aage Larsen, der var tandlæge i København, var død i 1944. De tre brødre var alle født og opvokset i Rønne. De var alle ungkarle, og deres respektive formuer blev gennem arv til sidst samlet hos Emil Larsen, der testamenterede den samlede formue til et legat, der skulle oprettes ved hans død.