Pilegade 37 i Allinge. Foto: Berit Hvassum

42 kvadratmeter fritidshus – og 12 andre hushandler

Lille fritidshus solgt i Pilegade i Allinge

Sune Friis Lund og Line Sonne Thisen har købt fritidshuset i Pilegade 37 i Allinge for 995.000 kroner.

Boligarealet for ejendommen er 42 kvadratmeter. Det giver en vægtet kvadratmeterpris på 21.630 kroner.

Ejendommen ligger på et grundstykke, der er 401 kvadratmeter.

Huset er opført i 1950.

Købsaftalen blev underskrevet 12. november, og overtagelsesdatoen er 1. januar.

 

 

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af oplysninger fra den digitale tingbog, FinansDanmarks boligmarkedsstatistik og Bygnings- og Boligregistret (BBR).

 

 

Hus på Rønnevej i Nylars har skiftet hænder

Pernille Wulf Jensen og Steen Jensen har overtaget huset på Rønnevej 69 i Nylars for 685.000 kroner.

Boligarealet er på 117 kvadratmeter. Det betyder, at boligen er handlet til en vægtet kvadratmeterpris på 4.790 kroner.

Tagetagen er sammenlagt 44 kvadratmeter, som alle er udnyttet til beboelse.

Grunden, som ejendommen ligger på, er 1193 kvadratmeter.

Huset er opført i 1900.

Aftalen blev indgået 25. november, og parterne har aftalt, at overtagelse sker 30. december.

 

123 kvadratmeter på Th Kofoedsvej har skiftet ejer

Nils Agerhus og Gitte Agerhus har overtaget fritidshuset på Th Kofoedsvej 3 i Poulsker for 2.125.000 kroner.

Ejendommen har et boligareal på 123 kvadratmeter. Dermed ender den vægtede kvadratmeterpris på 16.472 kroner.

Grunden udgør et areal på 2700 kvadratmeter.

Boligen er fra 1983.

Aftalen blev indgået 19. oktober, og overtagelsesdatoen er 1. januar næste år.

 

Familieoverdragelse i Strandbyskoven i Poulsker

Der er foretaget generationsskifte i et fritidshus i Strandbyskoven. En handel er således blevet tinglyst som en familieoverdragelse, efter at boligen har fået nye ejere.

Fritidshuset i Strandbyskoven 26 i Poulsker er overtaget af Louise Sletterød og Stine Sletterød for 620.500 kroner.

Boligarealet er på 48 kvadratmeter. Det giver en vægtet kvadratmeterpris på 12.410 kroner.

Ejendommen ligger på en grund, der er 2520 kvadratmeter.

Huset er fra 1972.

Købsaftalen blev underskrevet 4. december, og nøglerne skifter hænder 1. januar næste år.

 

Familieoverdragelse på Vinkelvej i Balka

Der er foretaget generationsskifte i et fritidshus på Vinkelvej. I hvert fald er der ifølge tinglysningen sket en familieoverdragelse i forbindelse med, at boligen har skiftet ejere.

Fritidshuset på Vinkelvej 3 i Balka er overtaget af Nicky Cordua Mattsson og Cecilie Cordua Mattsson for 399.500 kroner.

Boligarealet for ejendommen er 36 kvadratmeter. Det giver en vægtet kvadratmeterpris på 10.513 kroner.

Ejendommen ligger på et grundstykke, der er 937 kvadratmeter.

Huset blev bygget i 1955.

Købsaftalen blev underskrevet 22. november, og overtagelsesdatoen var 1. november.

 

Fritidshus på Møllestien har skiftet ejer

Fritidshuset på Møllestien 11 i Poulsker er overtaget af Katja Kafling Wichmann og Jon Kafling Wichmann for 2.557.000 kroner.

Ejendommen har et boligareal på 120 kvadratmeter. Det giver en vægtet kvadratmeterpris på 20.959 kroner.

Grunden, som ejendommen ligger på, er 2500 kvadratmeter.

Købsaftalen blev underskrevet 10. december, og nøglerne skifter hænder 1. januar næste år.

Den offentlige ejendomsvurdering lyder på 1,4 millioner kroner. Heraf udgør grundværdien 394.900 kroner.

 

Halvfjerdservilla solgt på Mosevej i Nexø

Anders Solgaard har overtaget huset på Mosevej 24 i Nexø for 977.000 kroner.

Huset har et boligareal på 125 kvadratmeter. Det betyder, at boligen er handlet til en vægtet kvadratmeterpris på 7.632 kroner.

Grunden udgør et areal på 1103 kvadratmeter.

Der er tale om et hus, der er bygget i 1975.

Aftalen blev indgået 30. november, og overtagelsesdatoen er 4. januar næste år.

 

Hus i Vesetsgade i Rønne har skiftet hænder

Esther Kristine Kofoed har erhvervet sig huset i Vesetsgade 17 i Rønne for 1.195.000 kroner.

Boligarealet for huset er 118 kvadratmeter, hvilket svarer til en vægtet kvadratmeterpris på 9.637 kroner.

Tagetagen er sammenlagt 42 kvadratmeter, som alle er udnyttet til beboelse. Kælderens areal er på 15 kvadratmeter.

Ejendommen udgør i alt et areal på 151 kvadratmeter.

Huset er fra 1885.

Handlen blev indgået 2. december, og overtagelse er efter aftale sket 1. januar.

 

Mindre hus solgt på Pilealle i Nyker

Huset på Pilealle 6 i Nyker er overtaget af Hanne Grønbech og Tommy Max Christensen for 645.000 kroner.

Boligarealet er på 68 kvadratmeter. Dermed ender den vægtede kvadratmeterpris på 7.413 kroner.

Kælderens areal er på 12 kvadratmeter.

Grunden udgør et areal på 646 kvadratmeter.

Huset er fra 1963.

Handlen blev indgået 6. november, og ejerskiftet er aftalt til at blive gennemført 1. januar næste år.

 

Mindre lejlighed solgt på Sirenevej i Poulsker

Lejligheden på Sirenevej 2, 1. sal dør 405 i Poulsker er overtaget af Susanne Linda Frejvald Nilsson og Torben Teglgaard Jespersen for 480.000 kroner.

Lejligheden har et tinglyst boligareal på 38 kvadratmeter.

Aftalen blev indgået 7. august, og ejerskiftet er aftalt til at blive gennemført 1. januar næste år.

 

Hus på Almindingsvej har skiftet ejer

Adis Dzafic og Ramune Dzafic har erhvervet sig huset på Almindingsvej 70 i Rønne for 895.000 kroner.

Med købet råder de nye ejere over et boligareal på 96 kvadratmeter. Det betyder, at boligen er handlet til en vægtet kvadratmeterpris på 8.287 kroner.

Der er 27 kvadratmeter i tagetagen, som alle er udnyttet til beboelse. Under huset befinder der sig en kælder på 22 kvadratmeter.

Grunden udgør et areal på 703 kvadratmeter.

Huset er opført i 1961.

Aftalen blev indgået 3. december, og nøglerne skifter hænder 1. maj næste år.

 

Større villa solgt i Krystalgade i Rønne

Huset i Krystalgade 12 i Rønne er overtaget af Thomas Askou og Julie Askou for 3.900.000 kroner.

Med købet råder de nye ejere over et boligareal på 327 kvadratmeter. Dermed ender den vægtede kvadratmeterpris på 11.271 kroner.

Der er 135 kvadratmeter i tagetagen, som alle er udnyttet til beboelse. Kælderens areal er på 82 kvadratmeter.

Ejendommen ligger på et grundstykke, der er 814 kvadratmeter.

Boligen er fra 1881.

Aftalen blev indgået 1. oktober, og nøglerne skifter hænder 1. februar næste år.

 

Ældre bolig fra 1850 solgt i Ndr Tværgade i Hasle

Huset i Ndr Tværgade 3 i Hasle er købt af Maiken Pihl Petersen for 545.000 kroner.

Huset har et boligareal på 96 kvadratmeter. Det giver en vægtet kvadratmeterpris på 5.450 kroner.

Der er 50 kvadratmeter i tagetagen, hvoraf de 20 er udnyttet til beboelse.

Ejendommen ligger på en grund, der er 126 kvadratmeter.

Der er tale om et hus, der er bygget i 1850.

Handlen blev indgået 30. oktober, og nøglerne skifter hænder 1. januar næste år.