Kommunalbestyrelsen til møde den 10.oktober 2019. Claus Stensgaard Jensen

René Danielsson: Vi er i gang med at fyre den forkerte topchef i kommunen

– Hvis bare halvdelen af Claus Steensgaard Jensens oplysninger er korrekte, er det den forkerte personalesag, som kommunalbestyrelsen skal åbne i aften. Så er det en ny kommunaldirektør, vi skal have.

Det siger medlem af kommunalbestyrelsen René Danielsson (DF) om dagens drama i kommunens direktion, hvor kommunaldirektør Johannes Nilsson har indstillet koncerndirektør Claus Steensgaard Jensen til fyring – og hvor Steensgaard med det samme slog fra sig ved at dele et mindre antal af i alt cirka 100 hidtil ukendte mails, som han oplyser at ligge inde med omkring Snorrebakke-sagen.

– Lige pludselig står det klart for mig, hvorfor Winni ikke ville være borgmester mere. Hvis Claus Steensgaard Jensens oplysninger passer, har nogen jo bevidst prøvet at tilbageholde oplysninger for os andre, siger René Danielsson.

– De mails, som Claus nu lægger frem, sætter også Thomas Thors i et mærkeligt lys. Claus fortæller, at Thors var inde over de møder, hvor Claus til Winni Grosbøll sagde fra over for at tilbageholde en lang række e-mails om Snorrebakken-sagen.

– Nu får vi så at vide, at Thomas Thors blev orienteret om Claus’ holdning, og at Thors var okay med at tilbageholde de mails, som Claus havde sagt, at man ikke havde lov til at tilbageholde, siger René Danielsson.

– Selvom han altså kendte Claus’ holdning om, at mailsene burde offentliggøres, svinede Thomas Thors mig efterfølgende for ikke at have tillid til kommunens ansatte, da jeg spurgte kritisk til direktionens rolle. Og så viser det sig altså nu, at han selv har været inde over beslutningen. Og nu prøver man så at fyre den af direktørerne, der har råbt vagt i gevær, siger René Danielsson.

Statsadvokat får de nye oplysninger

René Danielssons kommentarer til Bornholms Tidende kommer få timer efter, at han mandag klokken 16.45 sendte en mail til Claus Steensgaard Jensen med kopi til hele den øvrige kommunalbestyrelse samt kommunaldirektør Johannes Nilsson.

Danielsson skriver her, at han vil give Claus Steensgaard Jensens nye informationer om Snorrebakke-sagen videre til statsadvokaten for København til hvem René Danielsson har klaget over, at Bornholms Politi har lukket efterforskningen af sagen.

René Danielsson skriver desuden, at de nye oplysninger for ham at se gør det nødvendigt med et møde, hvor den samlede kommunalbestyrelse drøfter hvilken betjening kommunens politikere ønsker fra toppen af kommunens embedsværk – uden at nogen af de tre direktører deltager i denne drøftelse.

I fuld længde lyder René Danielssons mail således:

“Kære Claus.

Tak for det fremsendte. Jeg er naturligvis utrolig chokeret over det beskrevne i din fremsendte mail.

Jeg har en KLAR forventning om, at økonomiudvalget slår koldt vand i blodet, og udskyder deres møde i aften. Man bliver fra politisk side NØDT til at høre begge sidder af sagen – specielt med det fremsendte in mente.

Da du skriver til mig som borger, så vil jeg her orientere dig om, at jeg videresender din mail til statsadvokaten som bilag til min ankesag. For hvis det du skriver her holder vand, så mener jeg at der alt andet lige er meget grund til at sagen åbnes igen.

Til de af mine kollegaer, som har ment at undertegnede er gået for vidt i denne konkrete sag, så giver det pludselig mening, at dele af den politiske ledelse har prøvet at tysse det ned.

@Thomas: Som ny borgmester synes jeg det er passende, hvis du giver din version. Dit navn fremgår trods alt.

Til allersidst vil jeg bare konkludere, at såfremt det viser sig, at der er hold de af Claus fremsendte påstande, så tænker jeg, at KB bør drøfte om det er den eneste/rigtige personalesag. Et møde UDEN direktion, hvor vi diskuterer vores interne forhold og arbejdsmiljø i forhold til betjening af administrationen.

Det her synes jeg indikerer at nogen har haft en politisk intention om at spænde ben for, at alle akter kom frem, og den drøftelse behøver (vi) ikke ansatte til. Det er i hvert fald sidste gang, at jeg gider (se) på en løftet pegefinger fra den kommende borgmester – eller nogen andre, hvis det her holder vand”.