Der er mange planer for Rønne, men de fleste er stadig i en form for venteposition efter et år, hvor meget har været sat på pause. Derfor afventer Rønne Byforening konkrete udspil for, hvad der skal ske med Store Torv, Byen Hus, Nørrekås og en række andre projekter i byen. Det fortæller Niels-Holger Larsen i en slags status over 2020, hvor byforeningen ikke har kunnet gøre status ved en generalforsamling på grund af corona. Foto: Jacob Jepsen

Byforening om 2020: ‘Der sker ikke så meget konkret’

Der er gang i meget i Rønne. Regionskommunen har planer for Store Torv og Nørrekås, Rønne Havn har planer for et grønt areal ved Kanondalen, og private investorer har planer for det tidligere gymnasium og måske også Østre Skole. Det lyder af meget, men samtidig er der ikke sket frygtelig meget konkret i årets løb. Sådan oplever Rønne Byforening med formand Niels-Holger Larsen i spidsen det i hvert fald.

UDVIKLING

Der er gang i meget i Rønne. Regionskommunen har planer for Store Torv og Nørrekås, Rønne Havn har planer for et grønt areal ved Kanondalen, og private investorer har planer for det tidligere gymnasium og Østre Skole. Det lyder af meget, men samtidig er der ikke sket frygtelig meget konkret i årets løb. Sådan oplever Rønne Byforening med formand Niels-Holger Larsen i spidsen det i hvert fald.

– 2020 er sådan, at der er meget, der lægger op til at skulle foregå, men ikke noget konkret. Der er meget, hvor vi venter på et udspil, siger han.

På byforeningens vegne har Niels-Holger Larsen deltaget i nogle dialogmøder om torveprojektet og planerne for Nørrekås. På møderne er han blevet orienteret om planerne og har haft mulighed for at kommentere. Arbejdet med planerne foregår i forvaltningerne, og senest har kommunen engageret det rådgivningsfirma, der stod for det store projekt med Rønnes udvikling. De skal så komme med et oplæg til en arkitektkonkurrence.

– Det er tanken, at trafikken på St. Torv lukkes og ledes bag om Netto ved Ellekongstræde, føres igennem og så ud i Nørregade, men der er ikke os bekendt kommet nogen endelig løsning på det, for det kræver jo, at der er nogle ejendomme, der skal købes op. Man kan vel sige, at hvis omlægning af trafikken ikke bliver løst, så falder hovedideen med torv på tværs lidt til jorden, for det hele går ud på, at man ikke vil have trafikken hen over torvet, sådan som den er i dag, siger han.

Område skal ikke ligge brak

Også hvad Byens Hus i Dams Gård angår, er Rønne Byforening afventende.

– Der er uden tvivl masser af ideer. Det skal rådgiverne arbejde med. Så vi afventer nogle konkrete forslag at tage stilling til. Det bliver spændende, siger Niels-Holger Larsen.

For Nørrekås ligger der, hvad Niels-Holger Larsen kalder et udmærket projekt for området ved Kvickly og velkomstcentret. Derudover er der den tidligere busremise og planerne om en midlertidig skatepark, som byforeningen synes er et godt tiltag, men det skal indpasses i de kommende helhedsplaner.

Mere kritisk er byforeningens bestyrelse i forhold til Rønne Svømmehals ønske om at etablere et vandkulturhus i området.

– Det er vi noget skeptiske over for af flere grunde, lyder det fra formanden.

Den ønskede placering er ifølge Niels-Holger Larsen en tidligere losseplads, hvilket både rejser praktiske, økonomiske, miljømæssige spørgsmål. Derudover ligger området lige ud mod vestenstormene og er derfor ikke særlig godt beskyttet mod vind og vejr, slet ikke hvis huset skal åbnes mod havet.

– Der er nogle ting, der skal undersøges, lyder det.

I første omgang er området reserveret til projektet i to år, og hvis det ender med et ja, kan der gå yderligere tid, før byggeriet kan gå i gang.

– Der bør gøres noget indtil da. Så skal man forskønne området og gøre det lidt mere tilgængeligt. Det har lidt lange udsigter, og der synes vi, at man skal udvikle området. Man bør bearbejde området, som nu er noget af en grim og utilgængelig “rodebunke”, og gøre det mere tilgængeligt og attraktivt at besøge. Vores holdning er, at man ikke bare lader det ligge brak, indtil man kan opføre noget derude, siger Niels-Holger Larsen.

En god måde at gøre det på

Ved Kanondalen har Rønne Havn fået kommunens tilladelse til at inddrage et grønt areal, der også er en tidligere losseplads, til havneformål, blandt andet oplagring af elementer til offshore-industrien. Undervejs argumenterede Rønne Byforening for, at et grønt område ved den nye strand skulle friholdes, så der er mulighed for at etablere nogle gode faciliteter til stranden.

Det ønske blev indarbejdet i den endelige lokalplan, men der er senere indgivet en klage over lokalplanen af en borgergruppe i området, så det er uvist, hvad resultatet bliver. Helst så byforeningen, at det grønne område bevares, som det oprindelig var bestemt.

Byforeningen venter også spændt på den lokalplan, der er under udarbejdelse for det tidligere gymnasium i Søborgstræde. Det har bygmester Kim Christiansen købt, og som noget af det første kontaktede han byforeningen for at tage en snak om, hvad han havde tænkt sig.

– Det var en meget åben og god måde at gøre det på, siger Niels-Holger Larsen.

Meldingen fra foreningen var, at det er et gedigent byggeri, som man skal behandle med respekt. Samtidig er byforeningen indstillet på, at der kommer nogle ændringer, især ind mod gården. Det er klart for enhver, hvis bygningerne skal udvikles til boliger, siger Niels-Holger Larsen. Dog forudser han et øget trafikpres i kvarteret.

– Hvordan kommunen ser det løst i lokalplanen, er vi spændte på. Der er stort pres på parkeringsarealer i den gamle bydel, fortæller Niels-Holger Larsen.

Der er planer om at etablere et sundhedshus ved den tidligere Østre Skole, og også der mener Niels-Holger Larsen, at bygningerne har nogle kvaliteter, man bør tage hensyn til.

– Det er jo en del af byens historie, der ligger der. Vi er spændte på, hvor meget man måske vil rive ned og ændre. Hovedbygningen er stor og markant, og der er også nogle ældre, faktisk meget fine pavillonbygninger. Det bliver også spændende at se, hvad der kommer ud af det område, lyder det fra Niels-Holger Larsen.