– Principielt kunne en forsikringsmedarbejder flytte herover og flyve til arbejde to gange om ugen. Hvis du bor syd for Køge, tager det længere tid at komme frem til København, end det gør herfra, siger Rune Holm, der forventer, at tilflytningen vil fortsætte på et højt niveau i 2021. Arkivfoto; Allan Rieck

De kløede sig i hovedet i marts, men endte med at få et meget travlt år

2020 blev et år med ekstraordinært stor flyttemobilitet på Bornholm. Såvel tilflytningen som fraflytningen har været på et højt niveau, og det tyder på, at corona-året kommer til at skrive sig ind i de lokale historiebøger som et vendepunkt med positiv befolkningstilvækst efter årtiers tilbagegang.

ERHVERV

2020 blev et år med ekstraordinært stor flyttemobilitet på Bornholm. Såvel tilflytningen som fraflytningen har været på et højt niveau, og det tyder på, at corona-året kommer til at skrive sig ind i de lokale historiebøger som et vendepunkt med positiv befolkningstilvækst efter årtiers tilbagegang.

Kommunens tilflytterkonsulent Rune Holm og ejendomsmægler Steffen Lorentzen fra Rønne Ejendomshandel har tydeligt mærket den høje mobilitet og den stigende interesse for at flytte til Bornholm.

– Det har været et helt vildt mærkeligt år. Jeg sad godt nok hjemme ved spisebordet og kløede mig i håret, da vi var sendt hjem i marts og april, for der var selvfølgelig færre telefonopkald, så jeg troede ikke på, vi ville nå i mål. Men vi har faktisk passeret sidste års tal for, hvor mange tilflyttere vi har rådgivet, fortæller Rune Holm.

I tredje kvartal har Danmarks Statistik registreret 494 tilflyttere til Bornholm fra andre steder i Danmark og 120 fra udlandet, og det har fyldt de bornholmske lejeboliger til randen og tyndet gevaldigt ud i ejendomsmæglernes udstillingsvinduer.

– Når man ser året totalt set, har vi hentet alt ind, hvad vi tabte under corona-nedlukningen, fortæller Steffen Lorentzen.

De to ejendomsmæglere hos Rønne Ejendomshandel fortsatte med at arbejde, mens resten af kontoret blev sendt hjem, da landet lukkede ned i marts.

– Det passede med, at vi havde noget at lave hele tiden. Men da vi så åbnede butikken igen, gik det fuldstændig amok. Husene blev solgt hurtigere, end vi kunne få dem ind. Vores varelager forsvandt, og det er jo et luksusproblem. Alt hvad der var med potentiale, blev solgt, siger Steffen Lorentzen, som også på erhvervsområdet kan berette om høj aktivitet.

– Vi mærker det også på erhvervssiden. Rigtig mange går med drømme – om noget alternativt, økologisk, eller om at brygge øl – som de føler, at de kan udleve ved at flytte til Bornholm, siger Steffen Lorentzen.

Ejendomsmægler Steffen Lorentzen er spændt på, hvilken betydning økonomiens tilstand i kølvandet på corona-tiden vil få på ejendomsmarkedet og flyttemønstrene. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Under 200 boliger til salg

Historisk få boliger er – som tidligere omtalt i avisen – til salg på Bornholm for øjeblikket. I begyndelsen af november var der ifølge Boligsiden 255 boliger til salg, og det tal er efter jul faldet yderligere og er nu nede på 198.

– Da jeg startede, lå det på 850, og man byggede ikke boliger herovre. Det gør man nu, så der sker alligevel noget, siger Rune Holm, der har været tilflytterkonsulent siden 2016.

Når han rådgiver potentielle tilflyttere, ville han ønske, at der var flere lejeboliger på markedet til folk, der ikke kan låne penge i banken eller bare gerne vil prøve livet på Bornholm af, inden de køber fast ejendom. At der igen bliver opført nybyggeri som en konsekvens af de stigende boligpriser og faldende udbud, opfatter Rune Holm også som et tegn på, at promoveringen af Bornholm har fungeret.

– Det er superglædeligt, at vi bliver flere indbyggere herovre. Siden jeg startede i 2016 og til nu, er der flyttet noget. Fra at miste 65 om året til et plus på 100. Det er gode takter. Vi har arbejdet i nogle år på at gøre mere opmærksom på os selv, og den markedsføring er nok det, der giver rente nu, siger Rune Holm, der henviser til kommunens seneste status fra 3. december, der viste, at befolkningstallet i årets løb er steget med 100 personer.

Færgepriser og Folkemødet

Ejendomsmægler Steffen Lorentzen tilskriver også kommunen og Rune Holms indsats en del af æren for tilflytter-tendensen. Han fremhæver desuden de fra 2018 stærkt reducerede færgepriser, Folkemødet og den stabile politiske linje under Winni Grosbøll som elementer, der har været gavnlige for Bornholm. Samtidig hjælper det lave renteniveau og de fornuftige økonomiske konjunkturer, der gør folk mere risikovillige og klar til at udleve drømmene om livet uden for storbyerne, vurderer Steffen Lorentzen.

– Ja, der er mange, der tager chancen. Men det gør så også, at der er nogle af de bornholmere, vi gerne ville holde på, der også tager chancen og rejser den anden vej, siger Steffen Lorentzen, som er spændt på, hvilken betydning økonomiens tilstand i kølvandet på corona-tiden vil få på ejendomsmarkedet og flyttemønstrene.

Rejser efter børn

Når snakken går på baggrunden for det seneste års stigende fraflytning, peger Steffen Lorentzen på, at ejendomsmæglerne oftere møder midaldrende eller ældre bornholmere, som flytter væk, fordi deres børn har slået sig ned i andre landsdele.

– Jeg føler, at det er meget oppe i tiden at rejse efter vores børn, hvad jeg ikke føler, at forrige generation gjorde. Hvis to børn er flyttet til Jylland, kan forældrene faktisk godt at finde på at rive teltpælene op og rejse efter dem, siger Steffen Lorentzen.

Han mener, at det ville kræve flere uddannelsespladser på Bornholm, hvis fraflytningen skal dæmpes, og befolkningstallet for alvor skal stige. Som det er i dag, er fraflytningen så stor, at den trækker nogle unge med, som faktisk kunne tage deres uddannelse på Bornholm.

– Vi skal simpelthen satse på, at de unge mennesker bliver her. Hvis du vil være sammen med dine venner og bekendte, rejser du også over i dag, siger ejendomsmægleren.

– Men så er det godt, at vi med vores skønne natur, muligheder og turisme kan tiltrække iværksættere, som har lyst til at komme herover. Det glæder mig hver gang, jeg sælger et hus til et ungt ægtepar, der har fået børn på den anden side og siger, at de gerne ville have, at deres børn skulle vokse op på Bornholm, som de selv gjorde. Men det er ikke altid, det kan lade sig gøre.

Tilflytterkonsulent Rune Holm kan ikke forklare, hvorfor antallet af fraflyttere har været stigende. Han mener ikke, at der har været nogen strukturer som for eksempel manglende jobmuligheder, der har kunnet fremskynde øget fraflytning.

– Der er ikke mange af dem, som jeg arbejder med, der flytter igen. Der er selvfølgelig nogen. Men det er meget sjældent, vi hører om dem, siger Rune Holm.

Han påpeger, at der altid vil være stor fraflytning blandt de unge, når de skal flytte hjemmefra. De 15-24-årige udgør over 40 procent af fraflytterne, men sidste år kunne man spore en tendens til, at også folk fra midten af 20’erne og til midten af 30’erne i stigende grad flyttede fra Bornholm. Rune Holm gør opmærksom på, at der i den gruppe er personer, som har taget deres uddannelse på Bornholm eller opholdt sig her som led i deres uddannelse.

Natur og hjemmeundervisning

Til gengæld er han i kontakt med tilflytterne fra udlandet, for hvem det ofte er naturen og friheden, der gør Bornholm interessant.

– Der er mange tyskere, der kontakter mig – og også en del svenskere. Tyskerne vil til Bornholm, fordi de er vilde med vores vand og natur. Blandt svenskere er der en del, som vil ”hemskola”, fordi det er ulovligt i Sverige, siger Rune Holm, som i år har hjulpet cirka 20 tyske tilflyttere og over en halv snes hjemmeundervisnings-søgende svenskere.

Han har en tro på, at den stigende opmærksomhed omkring hjemmearbejde vil komme Bornholm til gavn.

– Vi har alle lært at arbejde hjemmefra, og det har arbejdsgiverne fundet ud af. Flere og flere kan tage deres arbejde med og bare rejse et par dage til København om ugen. Efterhånden som vi får fortalt den historie, tror jeg også, at vi kan få udviklet det.

Rune Holm henviser til, at forsikringsselskabet Codan i november besluttede at gøre mindst to dages hjemmearbejde om ugen for en stor del af de ansatte, og at kun en femtedel af dem skal have et fast skrivebord.

– Så principielt kunne en forsikringsmedarbejder flytte herover og flyve til arbejde to gange om ugen. Hvis du bor syd for Køge, tager det længere tid at komme frem til København, end det gør herfra, siger Rune Holm, der forventer, at tilflytningen vil fortsætte på et højt niveau i 2021.

– Vi er allerede begyndt at registrere mange, der har sagt, at de flytter næste år. Vi har mange, der gerne vil flytte hertil næste forår eller sommer, når det passer med skolebørn, hussalg, eller hvad det ellers kan være.

 

 

Fremgang i fjerde kvartal

I oktober og november har der ifølge Bornholms Regionskommunes egen opgørelse været en klar befolkningstilvækst.

I et notat til kommunalbestyrelsen fra 3. december oplyses det, at befolkningstallet er steget med 100 personer sammenlignet med 31. december 2019. Der var i begyndelsen af december registreret 39.600 personer med bornholmsk adresse.

Både i oktober og november oversteg nettotilflytningen til Bornholm 50 personer om måneden, viser opgørelsen desuden.

Danmarks Statistiks officielle tal indeholder diverse korrektioner, som kan få indflydelse på det officielle befolkningstal ved årets udgang. Befolkningstallet i kommunerne ved årsskiftet vil blive offentliggjort af Danmarks Statistik i februar.

Kilde: Bornholms Regionskommune