Bornholm fik helikopterassistance. Foto: Allan Rieck

Et lavtryk over Mellemeuropa sendte sine fronter med sne og blæst op over Østersøen: En hvid jul, vi alle husker

JULEN 2010

2010 er det år, hvor vi senest har haft hvid jul i Danmark. På Bornholm blev det endda en meget hvid jul med et snedække på cirka 135 centimeter efter en tre døgn lang julesnestorm, der står tilbage som en af de voldsomste i dansk vejrhistorie.

Vinteren startede tidligt det år. Den første sne kom faktisk allerede en måned før jul, så børnene fra fritidsordningen og juniorklubben på Paradisbakkeskolen i Nexø var ude i dyb sne for at hente årets juletræer.

Og en iskold vintervind peb om ørerne på borgmester Winni Grosbøll og byggeudvalgsformand Birger Rasmussen, da de den 1. december tog første spadestik til Plejecenter Snorrebakken i Rønne.

Allerede den 2. december havde vinteren så godt fat, at det blev besluttet at oprette en kommandostation på politigården i Rønne. Det blev nedlagt igen, men genetableret den 16. december, hvor politiet frarådede al udkørsel.

Sneskovlene begyndte allerede før jul at blive en mangelvare på Bornholm.

Sneen lå tungt og flere stalde brød sammen under vægten, og beredskabet fik travlt med at redde dyr.

“Det sner”, skrev Kirsten Seeger fra Markusgård i Østermarie den 18. december. “Det har det gjort næsten hver dag siden den 26. november”, fortalte hun i artiklen “Rapport fra en iglo”.

En hund efter sne på Bolbyvej i Klemensker. Privatfoto

Det blev værre

Men det skulle blive værre. Sådan så det ellers ikke ud i vejrprognosen fra DMI nogle få dage før jul. DMI og TV2/Vejret varslede ganske vist et snevejr, som bredte sig sydfra og kunne give 10 centimeter sne over hele landet – på Bornholm måske en smule mere…

Men udsigterne ændrede sig, og den 22. december skrev Bornholms Tidendes sprogekvilibrist Torben Østergaard Møller på forsiden: “Hvid jul er sort uheld for rejsende”.

Julen 2010 på Bornholm står for alle, der oplevede den, som noget ganske særligt i erindringen. Det blev for os alle en usædvanlig jul på en eller anden måde. Fordi vi ikke selv nåede frem til den planlagte juleaften, fordi vores gæster ikke nåede frem, fordi man som ansat i en beredskabsmyndighed måtte på arbejde, fordi man måtte have hjælp til at få mad eller medicin…

Vi har alle historier at fortælle fra den jul, og de fortælles sikkert mange steder ved de bornholmske juleborde i disse dage – og de nu 10 år gamle historier bliver sikkert kun bedre som årene går…

For slutresultatet var jo, at det gik godt. Takket være et godt beredskab og takket være, at man hjalp hinanden, når der var behov for det.

En indkørsel på Rømeregårdsvej i Aarsballe. Foto: Jens-Erik Larsen

Det begyndte at sne

I Rønne begyndte det at sne den 22. december om aftenen. I Bornholms Lufthavn meldte man om uafbrudt snefald i næsten tre døgn. Den meteorologiske forklaring var, at et lavtryk over Mellemeuropa sendte sine fronter med sne og blæst op over Østersøen.

Kommunens vintertjeneste havde tidligt om morgenen den 23. samtlige sneplove ude at køre, politiet frarådede al unødig udkørsel, og pmv-beredskabet (der kører de pansrede mandskabsvogne fra Almegårds Kaserne) blev varslet. Senere på morgenen blev det meddelt, at mange veje var helt lukket, sneplove sad fast, og politiet frarådede nu al udkørsel. Pmv/ambulancen kom i brug allerede om formiddagen, da en hjertepatient skulle have hjælp.

Vintertjenesten opgav i løbet af den 23. december at holde flere og flere veje åbne, og da man nåede aften, blev al snerydning indstillet.

På Gudhjemvej er der i “hullet” ved middelaldercentret høje skrænter på begge sider af vejen, så her kunne sneen bare fylde på, hvilket gav et større oprydningsarbejde efter julesnestormen. Foto: Jens-Erik Larsen

Klar til indkvartering

Hjemmeværnet blev anmodet om at klargøre til indkvartering til 200 mennesker på Almegårds Kaserne, og rønnehoteller blev varslet. En del passagerer overnattede på færgen Povl Anker.

Juleaftensdag meddelte politiet, at det var forbundet med livsfare at bevæge sig ud.

Der blev gjort forberedelser til juleaften for i alt cirka 400 indesneede i Rønne Idrætshal, i Sagahuset og på kasernen. Mange frivillige stillede op for at hjælpe med borddækning, madlavninger med videre.

 

 

135

DMI’s officielle måling af snedybder viste, at der i det øvrige land var snedybder på mellem to og 44 centimeter. På Bornholm var der 135 centimeter – selv på skisportsstederne rundt omkring i Europa var der mindre sne…

 

 

Pmv’erne begyndte også at få svært ved at komme rundt, og der blev rekvireret snescootere. Nogle få indesneede blev sejlet fra Rønne til Nexø med fiskerbåde og redningsfartøjer.

1. juledag var der nogle lyspunkter, idet der kom “hul igennem” nordover, så en kortege med sneplov foran kunne tage af sted om eftermiddagen og om aftenen kunne en anden kortege køre mod øst. De sidste indkvarterede kunne forlade idrætshal og kaserne den 26. december om eftermiddagen.

Der kom mere sne

Og så væltede det i øvrigt igen ned med sne over Bornholm den 27. december. Om morgenen den 28. december kunne det flere steder på Bornholm konstateres, at der var kommet 35-40 centimeter ny sne.

Der blev opgraderet til katastrofeberedskab på Bornholm, forsvaret blev anmodet om at assistere med gravemaskiner til snerydning, folk fra hele landet betynde at ringe to tilbyde hjælp.

En helikopter blev rekvireret til Bornholm, fordi det var umuligt at komme frem til mange husstande. To reddere blev firet ned fra helikopter for at tilse to syge. Beredskabsstyrelsen var ude for at redde dyr og afstive en stald, hvor taget var brudt sammen.

Nødcenter

14 gravemaskiner med maskinførere kom til Bornholm den 28.-29. december for at hjælpe bornholmerne med snerydningen. Et nødcenter blev oprettet på politigården, hvor bornholmerne kunne ringe ind og anmode om hjælp med fødevarer, brændsel, dyrefoder, medicin med videre.

Mange løb efterhånden tør for forsyninger, og antallet af henvendelser steg. En del ikke livstruende anmodninger blev afvist.

I dagene op mod nytår blev Bornholm gravet fri af snemasserne, og maskinførerne ovrefra blev inviteret til en kort nytårsfest.

En døgnbemandet kommandostation havde i fem døgn koordineret indsatsen. Efter en helikopteroverflyvning af Bornholm nytårsdag vurderes situationen på Bornholm atter stabil.

I 2030 kan vi fortælle en helt anden 10 års jubilæumshistorie – nemlig om coronajulen 2020.

Kilder: Blandt andet Bornholms Tidendes arkiv og Bornholms Politi: “Snekatastrofen på Bornholm december 2010”

 

 

Hvid jul i Danmark

Ved en landsdækkende hvid jul forstås, at mere end 90 procent af Danmark er dækket af sne den 24. december om eftermiddagen. Men ikke kun med et drys af sne eller blot med rim på jorden. Snedybden skal være mere end en halv centimeter.

Med denne definition af hvid jul har der kun været ni tilfælde siden 1900 i Danmark, og der går således statistisk set i gennemsnit 13 år imellem, at vi har hvid jul. De ni landsdækkende hvide jul var i årene:

1915, 1923, 1938, 1956, 1969, 1981, 1995, 2009 og 2010.

 

 

 

Resten af vinteren blev mild

December 2010 var i Danmark præget af vind fra nord- og nordøst. Det betød, at isnende kulde og sne prægede vejret, og december blev usædvanligt kold med et gennemsnit på 3,9 minusgrader.

Hvordan resten af vinteren blev, da det blev 2011, har vi mere eller mindre glemt. Men faktisk blev januar og februar noget mildere, og gennemsnitstemperaturen for hele vinteren blev minus 1,5 grader.