Erik Lund Hansen (S) mener, der bør laves en midlertidig løsning hurtigt og dernæst en mere permanent løsning, som kan komme på det kommunale budget for 2022. Arkivfoto: Allan Rieck

Politisk velvilje til fritidstilbud efter 3. klasse: ‘Vi ser ting nu, der ikke er behagelige’

Der mangler en fritidsordning til de bornholmske børn, når de går ud af 3. klasse. Det udtalte politiassisten Birgit Hellner, der sidder i det kriminalpræventive samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, SSP, i Bornholms Tidende den 15. december.

Der mangler en fritidsordning til de bornholmske børn, når de går ud af 3. klasse. Det udtalte politiassisten Birgit Hellner, der sidder i det kriminalpræventive samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, SSP, i Bornholms Tidende den 15. december.

Hendes opråb blev efterfølgende mødt med mange likes, kommentarer og delinger, da artiklen blev delt på Bornholms Tidendes facebookside. Og nu er der også opbakning til hendes synspunkt politisk. Samtlige medlemmer af børne- og skoleudvalget fortæller nu, at man vil arbejde for at lave et klub- eller fritidstilbud efter 3. klasse.

En forebyggende indsats

I den socialdemokratiske gruppe er man helt på linje med Birgit Hellner. Det fortæller Erik Lund Hansen (S), der sidder i kommunalbestyrelsen og børne- og skoleudvalget.

– Vi har læst Birgits synspunkt og mener ligesom hende, at det er rigtig fornuftigt at lave et tilbud til børnene efter 3. klasse. Mange elever kan godt klare at gå hjem efter skole, men der er også nogen, der ikke kan. Det må ikke ske, at man løber på gaden og kommer ud i noget skidt. Der skal vi gøre en forebyggende indsats tidligt. Det er en problematik, vi har har talt meget om i den socialdemokratiske gruppe, og som vi ønsker at gøre noget ved, siger Erik Lund Hansen.

Han fortæller, at netop et fritidstilbud efter 3. klasse har været på den socialdemokratiske gruppes ønskeseddel i et stykke tid.

– Vi havde det med som et forslag til sidste budgetforhandling, hvor vi fik administrationen til at regne på, hvad det ville koste at lave et tilbud fra 4. til 6. klasse i Nexø, Aakirkeby og Rønne. Det var forholdsvist dyrt, og vi stod ikke så hårdt på det under forhandlingerne. Det skulle vi måske have gjort set i bagklogsskabens lys, siger han.

Et akut behov

Erik Lund Hansen mener, der bør laves en midlertidig løsning hurtigt og dernæst en mere permanent løsning, som kan komme på det kommunale budget for 2022.

– Vi vil gerne have et tilbud hurtigst muligt, fordi vi har et akut behov, som vi ser det. Der er flere muligheder, men en af dem kunne jo være at forlænge det nuværende tilbud, så man kan fortsætte i sfo’en efter 3. klasse. Sideløbende skal vi arbejde for en mere vedvarende løsning. Der skal vi have en dialog med aktørerne omkring de unge. SSP, det gule team, skolerne og skolebestyrelserne, så vi får et overblik over behovet og mulighederne, så vi kan lave det bedste tilbud, siger Erik Lund Hansen.

Det koster penge at udvide med et tilbud for eleverne i 4. til 6. klasse. Erik Lund Hansen foreslår, at nogle af de penge, som børne- og skoleudvalget har overført fra tidligere år, bruges på en midlertidig løsning, indtil man ved, hvordan et permanent fritidstilbud skal strikkes sammen, hvad det vil koste at drifte, og hvorvidt det kan forhandles på plads på budgettet for 2022.

– Det er indlysende, at der skal gøres noget, men der er også mange spørgsmål, der skal besvares, før vi ved, hvordan tilbuddet skal se ud. Der er det geografiske. Hvor mange steder skal der være sådan et tilbud? Der er spørgsmålet om økonomi og brugerbetaling. Det kan ikke løses med et knips med fingrene, men vi vil gerne arbejde for, at der kommer et tilbud. Først og fremmest så man ikke overlader børnene til sig selv, siger han.

Børne- og skoleudvalget er enige om, at der skal laves et fritidstilbud efter 3. klasse. Men de er ikke helt enige om, hvornår og hvordan det skal laves. Arkivfoto: Allan Rieck

S vil rette op

Socialdemokraterne var med, da skolefritidsordningen blev skåret ned til det nuværende tilbud, som går til og med 3. klasse. Erik Lund Hansen erkender partiets ansvar.

– Vi skulle spare mange millioner dengang, og ordningen blev ikke brugt så meget for de ældre børn. Men der er ingen tvivl om, at vi ser ting nu, der ikke er behagelige. Det sætter selvfølgelig gang i spektulationerne, og det er noget, vi har snakket om i gruppen. Kommunens økonomi er blevet bedre, så nu får vi måske mulighed for at rette op på det, vi har gjort forkert tidligere, siger han.

Hvis det var forkert at spare det væk dengang, hvorfor gjorde I det så?

– Man gør jo ikkke noget forkert med vilje. Som kommunalbestyrelsesmedlem skal man nogle gange være med til at spare, og man ved godt, at det har konsekvenser. Havde der været penge nok, havde vi jo ikke gjort det. Men nu er udligningsreformen blevet bedre, og vi begynder at kunne gøre nogle ting bedre, siger Erik Lund Hansen.

Han fortæller, at ønsket om et fritidstilbud til 4. til 6. klasseseleverne er på socialdemokraternes valgprogram til kommunalvalget i 2021. Derudover vil Erik Lund Hansen bringe spørgsmålet op, når han og de andre medlemmer af børne- og skoleudvalget skal mødes.

– Dagsordenen for udvalgsmødet i januar er lavet, så det bliver ikke et formelt punkt der. Men det forhindrer os jo ikke i at snakke med hinanden om det. Jeg tror, alle kan se det rigtige i at have et tilbud til børn fra 4. til 6. klasse. Men vi skal jo også finde pengene til det, og det er nok der, vi kan være lidt uenige, siger han.

EL: Økonomien skal hænge sammen

Hos de øvrige partier, der er repræsenteret i børne- og skoleudvalget, er der også velvilje til at lave et fritidstilbud for de lidt ældre elever hele vejen rundt.

Men de ser forskelligt på, hvornår og hvordan.

Formanden for børne- og skoleudvalget, Morten Riis (EL), mener, man skal være forsigtig med at lave en nu og her-løsning med de overførte penge, som udvalget ligger inde med.

– Jeg tror bestemt, det vil være et plus at have et tilbud efter 3. klasse, og det kommer vi også til at støtte i Enhedslisten. Spørgsmålet er så, hvordan vi gør det økonomisk. Vi har haft en del tillægsbevillinger på det sidste, og når man laver dem, så kender man ikke de fulde økonomiske konsekvenser af det, man laver. Så jeg vil være forsigtig med at bruge de overførte midler, når vi snakker om driftsmidler, siger han.

Udvalget bør ifølge Morten Riis først have en idé om omfanget af og udgifterne til et kommende tilbud efter 3. klasse, så det ikke presser andre steder på børne- og skoleområdet.

– Det er vigtigt, at vi laver et tilbud, men det skal hænge sammen økonomisk. Børne- og skoleudvalget har tidligere været underlagt nogle gevaldige besparelser. De sidste år har vi udvidet vores drift meget og tilført midlerne til det, og det vil jeg gerne kunne sikre, at vi kan fortsat. Hvis man lægger flere udgifter oveni uden at vide, hvad konsekvenserne bliver, kan vi komme til at skulle spare, og det vil jeg virkelig gerne undgå, siger Morten Riis.

Han mener, udvalgets medlemmer skal vente og udarbejde et forslag til en vedvarende ordning, som kan komme til forhandlingerne for 2022 budgettet.

– Jeg synes, vi skal afvente budgetforhandlinger og komme med et kvalificeret forslag. Der er mange perspektiver i det, som skal være på plads. Om det skal være på alle skoler, hvad åbningstiden skal være og så videre. Jeg mener, det er godt at give det den tid, det tager, så vi laver et tilbud, alle også er interesserede i at bevare efter valget, hvor vi kan stå med en helt ny konstituering, siger Morten Riis.

DF for midlertidig løsning

Linda Kofoed Persson fra Dansk Folkeparti mener lige som Erik Lund Hansen (S), at der er brug for en midlertidig løsning, inden et vedvarende fritidstilbud er på plads.

– Vi ser jo, at der er nogle helt unge, der er på afveje. De mangler noget, de kan foretage sig efter skole, som giver sunde vaner og interesser. Det vil jeg rigtig gerne kigge på og gøre noget ved. Hvordan det så skal laves, skal vi jo snakke om med de professionelle, der arbejder med børn og unge. Jeg skal ikke kloge mig på, hvad der skal til, for at de bliver aktiveret på den rette måde, men vi skal i hvert fald gøre noget ved det problem, vi ser, hurtigst muligt, siger hun.

Ligesom Erik Lund Hansen er Linda Kofoed Persson villig til at bruge nogle af børne- og skoleudvalgets overførte penge til at lave noget nu og her, mens man udarbejder et vedvarende tilbud, der skal på det kommunale budget.

– Pengene til et nyt tilbud skal findes på budgettet. Men der er en del overførte midler i børne- og skoleudvalget lige nu, som vi godt kunne se på, om de kan bruges til noget midlertidigt. Det kunne for eksempel være at etablere nogle fede rammer, som de unge vil bruge, og som kan bæres videre af frivillige kræfter. Det skal i hvert fald afsøges, om det er en mulighed, siger Linda Kofoed Persson.

Hun mener, der også er brug for flere indsatser, så man både forebygger, at børn og unge kommer på kanten af samfundet, og også har en indsats for de unge, der er kommet derud.

– Vi skal have et bredt tilbud for alle børn efter 3. klasse, men jeg vil også gerne, at vi sideløbende med det laver noget for dem, der har trådt ved siden af. Dem, der er begyndt at ryge hash og bytte medicin. Der vil jeg gerne lave et projekt på tværs, hvor psykiatrien og Ungeporten er med, siger hun.

V: Vi skal nytænke

Hos Venstre er man også klar til at lave et fritidstilbud efter 3. klasse, det fortæller Maike Fiil, der sidder i kommunalbestyrelsen for Venstre og er medlem af børne- og skoleudvalget.

Her er man også opmærksom på, at der er udfordringer med unge, der ikke trives og som kommer på kanten af samfundet, fordi de måske ikke har de nødvendige faste rammer efter skoletid.

– Vi er orienteret om, at det ikke går, som det skal, så nu skal vi have gjort noget ved det her. Vi skal sammen i udvalget se på mulighederne for at strikke tilbud sammen, som favner alle, men hvor vi også finder ud af, hvad der er det rette at gøre, siger hun.

Maike Fiil ikke, at udvalget skal kaste sig ud i et midlertidigt tilbud, før man ved mere om målgruppen og omfanget af et nyt tilbud.

– Det er ikke fordi, jeg ikke vil lave noget for de unge her og nu, men jeg vil gerne have belyst, hvad der er behov for, og hvem der har behovet. Dte er svært for mig at vurdere, hvor mange, der har behovet, så det skal vi have afdækket først, siger hun.

Venstre vil gerne lave det brede tilbud efter 3. klasse, men det skal nytænkes, så man ikke står med et tilbud, der ikke bliver brugt, som man før har oplevet, siger Maike Fiil.

– Vi har haft klubtilbud før i sammenhæng med skolerne, og det har ikke været rentabelt. Når man laver klubtilbud i skoleregi, er der typisk forældrebetaling på. Jeg tror, nogle valgte det fra, fordi de tænkte, at deres børn var så store, at de godt kunne gå hjem, og derfor sparede de pengene. Hvis vi laver et tilbud som brugerbetalt, hvor nogen vælger fra, så er jeg ikke sikker på, vi fanger de unge, vi gerne vil, siger hun.

– Så vi er nødt til at gribe an på anden måde nu og se på, om det skal være i skoler, eller om man måske skulle tænke lidt ud af boksen. Man kunne måske aktivere foreningslivet og se, om man kunne lave et tilbud til de unge der i samarbejde med BRK.

Medlemmerne af børne- og skoleudvalget mødes igen i januar, hvor de kan tage første etape af diskussionen om et fritidstilbud efter 3. klasse. Spørgsmålet kan formelt set først komme på dagsordenen for udvalgsmødet i februar.