I Ungehusets café kan de unge, der er tilknyttet Ungehuset, komme og få hjælp til deres forskellige udfordringer og mødes i et fællesskab med andre udsatte unge. Foto: Jacob Jepsen

Ungehuset kører nu med døgnbemanding

Ungehuset er Bornholms Regionskommunes pædagogiske behandlingstilbud for børn og unge mellem 12 og 22 år. Her kommer nogle af kommunens allermest udsatte børn og unge i forløb, der er tilpasset deres individuelle behov.

Ungehuset er Bornholms Regionskommunes pædagogiske behandlingstilbud for børn og unge mellem 12 og 22 år. Her kommer nogle af kommunens allermest udsatte børn og unge i forløb, der er tilpasset deres individuelle behov.

Fra 1. januar får Ungehuset en ekstra fast tildeling, så stedet kan døgnbemandes. Ifølge Ungehuset leder Charlotte Bjaler betyder det et stort kvalitetsløft af Ungehusets botilbud.

– Det betyder et kæmpe kvalitetsløft for de unge. De unge, der bor i Ungehuset, har af en eller anden årsag ikke mulighed for at bo derhjemme mere. Og det er rigtig vigtigt, at vi nu er i stand til at levere en samlet indsats, hvor der er voksne, fra de unge vågner om morgenen, til de går i seng om aftenen. Det vil betyde, at vi i højere grad kan understøtte deres positive udvikling, og at de ikke er overladt til sig selv om natten, siger hun.

Julen er en svær tid

På Ungehuset er der fire værelser, som man kan bo i, hvis man er fyldt 15 år.

Her er der mindre køkkener i hvert værelse, bad- og toilet på gangen og mulighed for at vaske tøj. Indtil nu har beboerne i værelserne været alene fra om aftenen til om morgenen med mulighed for at ringe til en døgnbemandet vagttelefon. Men nu er der pædagogisk personale døgnet rundt, og selvom bevillingen først træder i kraft 1. januar, har man på Ungehuset indført døgnbemandingen allerede.

– Vi havde mulighed for at sætte det i gang allerede nu, så både medarbejderne kunne blive ordentligt oplært, men også så vi kunne sikre, at der var døgndækning over jul og nytår. Julen og nytåret er en rigtig svær tid for mange af de unge, vi ser her hos os, fortæller Charlotte Bjaler.

– Det er jo en tid, der er behæftet med forventningerne om, at nu skal det være så hyggeligt, og man skal have en masse gaver, dejlig mad og være sammen med dem, man elsker. Det er ikke alle de unge mennesker, vi har med at gøre, som har de muligheder. Ofte så ser vi også, at nogle af de konflikter, der kan være i familierne, vokser omkring jul og nytår, siger hun.

Foruden de fire værelser har Ungehuset også et varierende antal ungdomshybler, hvor de unge bor, når de er lidt mere selvkørende eller skal begynde at blive det. Også til den del har Ungehuset fået en ekstra bevilling.

– Vi er selvfølgelig optagede af få sluset de unge videre ud i egen bolig, hvor de kan blive selvstændige voksne. Til det har vi også fået en ekstra bevilling, så vi har ansat to pædagoger på 30 timer, som hjælper de unge med at få kompetencer til at kunne lave mad, vaske tøj, købe ind, gøre rent og komme i seng om aftenen og op om morgenen, fortæller Charlotte Bjaler.

Charlotte Bjaler er leder af Ungehuset, der fremadrettet fungerer som døgninstitution med bemanding døgnet rundt. Foto: Jacob Jepsen

Bevarer tilknytning til Bornholm

Ifølge hende har Ungehuset hele tiden har været godkendt som døgninstitution. At man nu så også rent faktisk er det, vil gøre en forskel for de unges fortsatte tilknytning til Bornholm, mener hun.

– Det rigtige gode ved, at vi igen nu har en døgninstitution på Bornholm, er, at vi også kan understøtte, at de unge kan bevare deres tilknytning til øen. Vi vil jo rigtig gerne holde vores unge på øen, og den mulighed skal unge i udsatte positioner selvfølgelig også have. Og de her unge er måske endnu mere knyttede til øen end andre unge er, siger Charlotte Bjaler.

– Hvis du ikke har så mange ressourcer, og hvis du har nogle hårde oplevelser med dig i bagagen, så er det også rigtig svært at springe ud i at flytte over på den anden side af vandet. Der er også mange af de unge her der ikke er vant til at færdes over på den anden side og som har al deres familie, søskende og venner her, siger hun.

En anden væsentlig årsag til at have et døgnbehandlingstilbud er ifølge Charlotte Bjaler, at man bedre kan støtte de unge i at gøre ting, der er gode for deres udvikling, fremfor det modsatte.

– Indtil nu har der været et tidsrum fra klokken 20 til klokken syv otte stykker om morgenen, hvor de unge har været overladt til sig selv. Selvfølgelig har de kunne komme i kontakt med os, men de har jo også haft mulighed for at gøre nogle ting, der ikke var særligt sunde og hensigtsmæssige for dem. Nu hvor der er en voksen til stede, kan vi bedre afdække deres problemstillinger. Vi kan se, om de har mange gæster om natten, og om der for eksempel bliver røget hash på værelserne, siger hun.

Ungehuset har fire værelser samt et par lejligheder, som unge udsatte kan bo i fra de er 15 år. Foto: Jacob Jepsen

 

 

Fakta om Ungehuset

Ungehuset tilbyder en række socialpædagogiske indsatser, terapeutiske forløb og behandling til unge og deres familier i Bornholms Regionskommune

Ungehusets målgruppe er unge med væsentlige behov for støtte, og unge der er i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling. Der kan være tale om selvskadende adfærd, omsorgssvigt, udviklingsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, psykiske vanskeligheder og/eller stofmisbrug.

Aldersgruppen er 12 til 18 år, og op til 22 år, hvis der er tale om efterværn.

Ungehusets tilbud kræver forudgående visitation fra myndighedsafdelingen i Center for Børn og Familie.

Socialtilsynet har både i 2019 og 2020 lavet tilsynsrapporter fra Ungehuset, hvor vurderingen er, at Ungehuset i høj grad og i meget høj grad opfylder kriterierne for tilbuddet.

Kilde: Brk.dk