Baptistkirken Bornholm, her under kvindernes internationale bededag inden corona, har som flere andre kirker åbnet for tilmelding til gudstjenesterne juleaften for at undgå, at for mange dukker op, og nogle derfor går forgæves. Arkivfoto: Berit Hvassum

Kirker har pladsreservation juleaften

Juleaftensdag er formentlig den dag på hele året, hvor flest går i kirke. I mange familier er det en integreret del af højtiden, at man lægger vejen forbi den lokale kirke for at høre julens budskab og ønske andre fra lokalsamfundet en glædelig jul. Sådan bliver det også i år, men ikke for lige så mange som normalt.

KIRKE

Juleaftensdag er formentlig den dag på hele året, hvor flest går i kirke. I mange familier er det en integreret del af højtiden, at man lægger vejen forbi den lokale kirke for at høre julens budskab og ønske andre fra lokalsamfundet en glædelig jul. Sådan bliver det også i år, men ikke for lige så mange som normalt.

På grund af coronarestriktioner er der ikke plads til nær så mange kirkegængere, og derfor har flere kirke valgt at indføre pladsreservation til gudstjenesterne den 24. december. Det gælder både folkekirker og frikirker.

I begyndelsen af måneden gjorde Skt. Nicolai Kirke i Rønne opmærksom på, at det var nødvendigt at tilmelde sig, hvis man ville i kirke juleaftensdag. Den model er folkekirken i Rønne ikke ene om.

På Lille Torv ligger Baptistkirken Bornholm, som også har valgt at indføre tilmelding til de to gudstjenester, den holder den 24. december. Tilmelding sker via kirkens hjemmeside.

Mail til medlemmer

Også Missionskirken i Kattesundet holder to gudstjenester for at få plads til så mange kirkegængere som muligt. Samtidig indfører kirken tilmelding, så den nogenlunde kan få et overblik over, hvor mange den kan forvente. På sin hjemmeside skriver Missionskirken, at det er noget mærkeligt noget at tilmelde sig en gudstjeneste, men det er trods alt bedre end at skulle sige nej til folk i døren.

Rønne Metodistkirke i Østergade har sendt en mail ud til sine medlemmer, som kan svare, hvis de ønsker at forhåndstilmelde sig. Samtidig har menighedsrådet bedt om, at det bliver tilføjet på gudstjenestelisten, at der er begrænset plads.

Plads til en anden

Ligesom Skt. Nicolai Kirke har både Ny Kirke og Hasle Kirke tidligere fortalt, at der er tilmelding til gudstjenesterne juleaftensdag. I Ny Kirke er der tre gudstjenester på dagen, mens der i Hasle Kirke er to. I Nyker er tilmelding en forudsætning for at deltage, og i Hasle kan man reservere en plads, hvis man gerne vil være sikker på at få en.

Flere af kirkerne opfordrer til, at man melder fra igen, hvis man ikke kan deltage, så pladsen kan gå til en anden.