Man kan blive testet uden tidsbestilling i Søndermarkshallen. Arkivfoto: Jacob Jepsen

Leder: Københolmere, der hviler et stort ansvar på jeres skuldre

LEDER

Daglige smittetal under 10. En høj grad af ansvar. Og et forbilledligt samfundssind.

Det er noget af det, der har kendetegnet Bornholm under store dele af coronapandemien. Sygdommen fortsætter på lands- og verdensplan med at buldre derudaf, og med nogle hårde vintermåneder foran os er det vigtigt, at vi nu holder fast og forsøger at bygge videre på den relativt gode statistik, vi lokalt har kunnet fremvise siden marts.

LEDER

Daglige smittetal under 10. En høj grad af ansvar. Og et forbilledligt samfundssind.

Det er noget af det, der har kendetegnet Bornholm under store dele af coronapandemien. Sygdommen fortsætter på lands- og verdensplan med at buldre derudaf, og med nogle hårde vintermåneder foran os er det vigtigt, at vi nu holder fast og forsøger at bygge videre på den relativt gode statistik, vi lokalt har kunnet fremvise siden marts.

Vi står foran et stort rykind – og vi har stået her før. I forsommeren bekymrede det os, at turister fra store dele af landet valgte at holde sommerferie på Bornholm. Men det gik godt. Det samme skete i efterårsferien, hvor folk igen valfartede over Østersøen uden at efterlade et nævneværdigt aftryk i den bornholmske coronastatistik.

Nu kommer julen så, og i den forbindelse er det altså vigtigt at sige, at tiden er en helt, helt anden end ved de to førnævnte begivenheder.

Covid-19 har desværre fået langt bedre fat i befolkningen. Og vi har som bekendt tradition for at samles i varme stuer og kramme til højre og venstre under hjerternes fest.

 

Husk: Alle I, der kommer
hjem til Bornholm, vil efter
alt at dømme nemt ryste
coronaen af jer, men for jeres
forældre eller bedsteforældre
kan sygdommen blive grusom

 

I den forbindelse er der grund til at appellere til alle jer københolmere, der er på vej hjem for at holde jul med jeres familier.

I kommer fra det, der lige nu kan betegnes som coronaens højborg, når vi taler den nationale tilstand, og I bliver nødt til alle sammen at passe på, at I ikke tager sygdommen med hjem og planter den i jeres bornholmske familier.

Derfor: Bliv testet. Bliv testet. Bliv testet.

I Søndermarkshallen i Rønne er der mulighed for – uden tidsbestilling – at møde op umiddelbart efter ankomsten med fly eller færge og få en af de nye hurtigtest. De er ganske vist ikke lige så nøjagtige som PCR-testen, der hidtil har været vores testmulighed, men vi må alligevel formode, at de kan hjælpe os med at udpege de smittede, der måtte komme hjem til jul.

Det bør være unødvendigt at nævne, at hvis man sidder i sin lejlighed i København og har det lidt halvsløjt, så tager man selvfølgelig ikke ud af byen, før det er 100 procent sikkert, at der ikke er tale om corona. Ligesådan hvis man har været i nærkontakt med en smittet og afventer svar.

Vores landsdel er tæt befolket med ældre, og vi kan få svært ved at bære, hvis smittebomber pludselig eksploderer om ørerne på os.

Husk: Alle I, der kommer hjem til Bornholm, vil efter alt at dømme nemt ryste coronaen af jer, men for jeres forældre eller bedsteforældre kan sygdommen blive grusom.

Vi bliver simpelthen nødt til at gøre vores yderste for, at vi alle kan være trygge – også i juledagene.

Men velkomne, det er I selvfølgelig altid, kære voksne og ansvarlige københolmere.