Foto: Jens-Erik Larsen

Politisk pres for at forlænge flystøtte ind i 2021

Venstre og de konservative i Folketinget lægger pres på regeringen for at forlænge støtteordningen med de billige billetter til og fra både Bornholm og Sønderborg.

Til Bornholms Tidende forklarer Venstres medlem af Folketinget Peter Juel-Jensen, at baggrunden for brevet er velkendt, nemlig at luftfarten er udfordret og bløder, hvorfor han mener, der forsat bør være støtte til landets flyvende infrastruktur, som er en forudsætning for pendlere, patienter, turisme, uddannelse og undervisning, erhvervsliv og bosætning.

FLYTRAFIK

Venstre og de konservative i Folketinget lægger pres på regeringen for at forlænge støtteordningen med de billige billetter til og fra både Bornholm og Sønderborg.

Til Bornholms Tidende forklarer Venstres medlem af Folketinget Peter Juel-Jensen, at baggrunden for brevet er velkendt, nemlig at luftfarten er udfordret og bløder, hvorfor han mener, der forsat bør være støtte til landets flyvende infrastruktur, som er en forudsætning for pendlere, patienter, turisme, uddannelse og undervisning, erhvervsliv og bosætning.

Brevet, som er fra den 17. december, har følgende ordlyd:

 

Kære finansminister, transportminister og erhvervsminister

Med den seneste justering (8. oktober 2020) af luftfartspakken af 25. juni 2020 sendte partierne bag aftalen et klart og tydeligt politisk signal om, at når covid-19-krisen er overstået, skal vi stadig have lufthavne i både Sønderborg og Rønne, fordi de udgør en central og kritisk del af infrastrukturen i Danmark.

Den definition af lufthavnene i Rønne og Sønderborg som kritisk infrastruktur er siden blevet blåstemplet af EU-kommissionen, og det er positivt. For i Venstres og Det Konservative Folkepartis optik er de mindre lufthavne afgørende knudepunkter for et sammenhængende Danmark. Dette kommer både borgere, erhvervsliv og samfundsøkonomi til glæde og gavn.

Med justeringen den 8. oktober 2020 blev der indført en social rabatordning på 3 millioner kroner til Sønderborg Lufthavn, hvorfra Alsie Express flyver, og 7 millioner kroner til Bornholms Lufthavn, hvorfra DAT flyver. Tanken med denne målrettede støtte var at hjælpe luftfarten igennem efteråret og frem til årsskiftet. Da støtteordningen først skulle godkendes af Europa Kommissionen i forhold til reglerne for statsstøtte, kunne Alsie Express og DAT først modtage en underskrevet kontrakt vedrørende modtagelse af støtten fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen den 30. november 2020. Dette betød, at luftfartsselskaberne fik nøjagtig 31 dage inklusive julens helligdage til at bringe hele summen til den sociale rabatordning i anvendelse. Derudover kunne markedsføringen af billetterne først kunne begynde den 1. december 2020.

Vi har de seneste dage været i tæt kontakt med operatørerne, og meldingen derfra er, at den forsinkede implementering vil betyde, at der kun vil blive anvendt cirka 350.000 på billetrabat på Sønderborg-ruten og kun 6-700.000 på Rønne-ruten.

Derudover har covid-19-smitten været tiltagende de seneste uger, hvilket har ført til lokale nedlukninger af blandt andet hovedstadsområdet, og man bør som passager derfor ikke rejse unødigt til og fra København i den gældende støtteperiode, det vil sige. frem til 31. december 2020. Dette gør det vanskeligt for luftfartsselskaberne at bringe den sociale rabat i anvendelse inden for tidsfristen.

Derfor ønsker Venstre og Det Konservative Folkeparti, som vi nu har bragt op i en række forskellige forhandlinger, at ordningen forlænges ind i 2021, så der kan komme fuld effekt af de 10 millioner kroner, som vi afsatte i fællesskab og som vil betyde alverden for ruternes overlevelse. Vi er derfor også uforstående overfor, hvorfor regeringen ikke for længst har forlænget ordningen, og vi vil derfor med dette brev endnu engang opfordre til, at ordningen forlænges nu, så aktørerne allerede inden jul kender til deres fremadrettede vilkår. Vi vil konkret foreslå, at ordningen forlænges frem til 1. maj 2021.

Lige nu har støtteperioden ret beset kun haft mulighed for at virke i ni dage, idet hovedstadsområdet blev lukket herunder for unødige rejser per 9. december 2020.

Vi stiller os selvsagt til rådighed, hvis der er behov for forhandlinger, men vil ellers støtte en skriftlig proces, hvor vores aftale fra 8. oktober forlænges.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen, MF (V), finansordfører for Venstre
Rasmus Jarlov, MF (K), finansordfører for Det Konservative Folkeparti
Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører for Venstre
Niels Flemming Hansen, MF (KF), Sydjyllands Storkreds, transportordfører for Det Konservative Folkeparti
Hans Chr. Schmidt, MF (V), næstformand i Transportudvalget
Ellen Trane Nørby, MF (V), Sønderborg, medlem af Transportudvalget
Peter Juel-Jensen, MF (V), Bornholm, medlem af Transportudvalget