Arkivfoto: Allan Rieck

Svaneke Børnehus på vej til at flytte ind i Mælkebøtten

Mange års usikkerhed om fremtiden for specialbørnehaven Mælkebøtten og nogle måneders tvivl om det samme for Svaneke Børnehus ser med torsdagens møde i kommunalbestyrelsen ud til snart at slutte.

Det tegner mere og mere til, at specialbørnehaven bliver liggende, og at de cirka 40 børn i Svaneke Børnehus også kommer til at gå i vuggestue og børnehave i Mælkebøttens bygning i den nordlige ende af Svaneke.

Et flertal af forældrene i Svaneke Børnehus vil gerne flytte, viste en vejledende afstemning i november. Og Svaneke Friskoles tilbud om at sælge børnehusets bygning til et udlejningsselskab, der så skal leje den ud til fortsat drift af dagens børnehus, er ikke økonomisk attraktivt for kommunen.

Da det samtidig vejer tungt for mange i kommunalbestyrelsen, at børnene i Mælkebøtten ikke skal flyttes, tegner det alt i alt derfor nu til, at Svaneke Børnehus skal finde flyttekasserne frem, sandsynligvis i første halvdel af 2022.

Børne- og skoleudvalgets formand Morten Riis (EL) skruede tiden tilbage og mindede om, at Mælkebøtten har kørt med underskud i adskillige år. Både Bente Helms (S) og Linda Kofoed Persson (DF) sagde, at de under arbejdet med sagen var blevet opmærksomme på kritikken af, at for få børn bliver henvist til Mælkebøtten, der har set sit antal af indskrevne børn falde år for år.

Morten Riis repeterede desuden, at politikerne under arbejdet med sagen i sommer blev opmærksomme på, at Svaneke Børnehus i øjeblikket er lejet ulovligt ind hos Svaneke Friskole, der ejer børnehuset, men som ifølge friskoleloven ikke må tjene penge på at leje bygninger ud.

– Men det har så afstedkommet, at vi på den her måde både kan bevare vores socialpædagogiske tilbud og lovliggøre det forhold, sagde han.

– Jeg tror faktisk, at det kan blive en rigtig spændende institution, både for børnene i specialinstitutionen og børnene i den almene institution, fortsatte Morten Riis, der var på linje med både Bente Helms (S), Linda Kofoed Persson (DF), Maike Fiil (V) og Bjarne Hartung Kirkegaard (KD).

Torsdag aften i kommunalbestyrelsen var kun Leif Olsen (SF) imod at slå de to daginstitutioner sammen i den bygning, der huser Mælkebøtten. Han mindede om, at det kun er på Bornholm, at det at integrere en normalinstitution og en specialinstitution er noget nyt, og at erfaringerne fra resten af landet ikke taler for at gøre det.

– Jeg mener ikke, at man kan opretholde et fornuftigt specialtilbud på den her måde, sagde Leif Olsen.

Flytteplanen vil nu blive sendt i høring i Handicaprådet og i Dagtilbudsbestyrelsen, der består af forældre fra alle Bornholms børnehuse.