Efter feberredning i sidste øjeblik: Nu peger pilen igen på Snorrebakken

Arbejdet med at samle dele af kommunens administration på færre adresser end i dag er igen hensat i uvished. Den seneste plan for at flytte bygge- og planmedarbejderne fra Tejn Rådhus til en lejet bygning ved Bornholms Hospital er faldet til jorden, og det samme er dermed planen om at rykke hjemmeplejen i Allinge ind på Tejn Rådhus.

I stedet skal eksterne konsulenter nu give kommunen råd om, hvordan man kan samle en stor gruppe kommunale medarbejdere på Snorrebakken udenfor Rønne.

At det endte sådan skyldtes en feberredning fra kommende borgmester Thomas Thors (S), der torsdag evnede at samle et 16-7 flertal for et helt nyt forslag om Snorrebakken, som han ganske vist havde talt med partierne om, men også først udsendt officielt til kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer 43 minutter før torsdagens møde begyndte.

Tirsdag stod det klart i økonomiudvalget, at Socialdemokratiet ikke kunne finde et flertal for at flytte plan- og byggemedarbejderne til en lejet bygning ved Bornholms Hospital, som kommunen kan leje af Region Hovedstaden efter først at have sat den i stand for cirka fire millioner kroner.

Kort før kommunalbestyrelsens møde torsdag aften blev det desuden klart, at bygningen på Ullasvej er BBR-registreret til et andet formål og derfor slet ikke må bruges som arbejdsplads for bygge- og planmedarbejderne.

Det er dog forkert, oplyser kommunen, da bygningen har været forkert registreret i BBR.

På mødet brugte Kirstine van Sabben flere gange udtrykket “ulovligt” om ideen.

Torsdag klokken 17.17 sendte gruppeformand og kommende borgmester Thomas Thors (S) så et forslag til et kompromis til partiernes gruppeformænd, som han forinden også havde kontaktet telefonisk og på mail. Et par timer senere gjorde han rede for indholdet ved kommunalbestyrelsens møde over Skype. Socialdemokratiet ville nu sætte planen om at flytte til Snorrebakken udenfor Rønne tilbage på skinner:

– Vi har en god bygning på Snorrebakken, og vi foreslår at lade et eksternt rådgivningsteam give os råd om, hvordan man skal bygge Snorrebakken om med udgangspunkt i hvad man allerede har drøftet. Det vil understøtte medarbejdernes ønske om en attraktiv arbejdsplads uden storrumskontorer. Det ved vi, at medarbejderne efterspørger, ikke kun i disse covid-tider, sagde Thomas Thors.

V og DF: Vi aftalte altså noget andet

Socialdemokratiets ændringsforslag fik Venstre og Dansk Folkeparti til at minde om, at en enig kommunalbestyrelsen med forliget om næste års kommunebudget også blev enig om, at partiernes gruppeformænd skulle mødes for om muligt at lægge en plan for at samle flere kommunale medarbejdere på færre adresser.

Ingen af de to partier mindedes dog, at gruppeformændene nogensinde havde mødtes for at tale om den sag.

– Vi skulle sætte os i gruppeformandskredsen, men vi mener ikke, at vi på noget tidspunkt er blevet indkaldt til noget møde. Nu bliver vi så i stedet præsenteret for en plan for, hvor vi skal rykke folk hen, sagde gruppeformand Søren Schow (V).

Dansk Folkeparti gik samme vej og skærpede desuden tonen over for Socialdemokratiet og den kommende borgmester.

– Vi er ikke blevet indkaldt til noget møde, men her klokken 17.17 kommer der så et nyt forslag. Det er useriøst, og det er simpelthen ikke godt nok. Vi er ikke afvisende, men vi mener simpelthen ikke, at vi kan behandle et forslag seriøst, som vi først  modtager tre kvarter før vi mødes i kommunalbestyrelsen, sagde gruppeformand Linda Kofoed Persson (DF).

– At få et ændringsforslag klokken 17.17, når vi holder møde i kommunalbestyrelsen klokken 18, kan jeg simpelthen ikke nå at sætte mig ind i, supplerede Kirstine van Sabben (BL).

Flere irriterede bemærkninger fulgte herefter mellem borgmester Winni Grosbøll (S) og Søren Schow (V). De to var ikke enige om, hvorvidt kommunalbestyrelsen i august blev enig om at lade gruppeformændene mødes for at drøfte, hvordan samlingen af flere medarbejdere kunne komme tilbage på skinner.

Til sidst skulle det dog vise sig, at Venstres utilfredshed ikke stak dybere, end at partiet var parat til at stemme for Socialdemokratiets forslag om at genoptage Snorrebakken-planen, nu med eksterne rådgivere. Thomas Thors’ kompromis i den yderste stund endte med at samle et flertal på 16 (S, V, SF og KD) mod 7 (DF, EL og BL).