4-Kløver-Klyngen skal nu finde ny formand i stedet for Karsten Eriksen. Arkivfoto: Berit Hvassum

Projekt er på vej ind i en ny fase. Nu skal der findes en anden formand

UDVIKLING

Karsten Eriksen, formand for styregruppen bag 4-Kløver-Klyngens (4KK) udviklingsprojekt ” Vi mødes i det Grønne” trækker sig som formand for gruppen.

Beslutningen er truffet, fordi Karsten Eriksen har overvejelser om enten at fraflytte Aarsballe, hvor han bor, eller helt forlade øen og flytte til Sjælland. Det sker af private årsager, da det er her familien bor, siger Karsten Eriksen.

Den endelige ansøgning på omkring ti millioner kroner i fondsstøtte til “Vi mødes i det grønne” blev for omkring 14 dage siden sendt til Realdania og Lokale og Anlægsfonden (LOA).

Medvirkende til den snart tidligere formands beslutning er også, at projektet nu er så langt fremme, at der er behov for en formand med andre kompetencer og forcer.

– Projektet er på vej ind i en ny fase. Hvis vi får pengene fra fondene, som vi forventer, fordi vi har lavet et supergodt projekt, er det mere processtyring og fokus på andre ting, end netop dét jeg er god til. Der er brug for en person, der har erfaring med projektstyring og kan løbe med den bold, hvor min styrke mere er den indledende og forberedende fase, siger Karsten Eriksen. Han har været formand for styregruppen stort set fra projektets start.

Nye fondsansøgninger

Omdrejningspunktet i det store udviklingsprojekt er naturen som mødested. Derfor hedder projektet også “Vi mødes i det grønne.”

– Det er en styrkelse af vores nuværende mødesteder. Der er nogle stiforløb rundt i klyngen, hvor der er nogle punkter, hvor der er noget ekstraordinært. Der vil vi så bede om at bygge blandt andet shelters, fortæller Karsten Eriksen.

I februar bliver det afgjort, om klyngens ansøgninger bliver imødekommet. Hvis det bliver et ja, skal styregruppen i gang med nye fondssøgninger.

– Så bliver der fokus på fondsansøgninger og udførelse af selve projektet. Jeg er god til at være innovativ og få solgt ideen og være en samlende kraft, det er dér, jeg har min styrke, siger Karsten Eriksen.

– For hver krone, vi får fra fondene, skal vi selv have en krone. Det er et projekt til omkring ti millioner kroner, hvis man udfolder det hele, men det kan udfoldes i etaper. Så får vi “kun” en delvis finansiering fra fonden, så kan vi realisere dét, som vi synes er vigtigst.

Et stærkt projekt og fællesskab

Det er nu op til styregruppen at vælge en ny formand.

– De arbejdsgrupper, det fællesskab, der er opstået i hele denne proces, de skal nok bestå, det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg er også sikker på, at vi får gennemført projektet. Det kan godt være, det bliver over en længere periode, men projektet er simpelthen så stærkt og bakker rigtig meget op om de tiltag, der ellers er på Bornholm. Så jeg kan ikke i min vildeste fantasi se, at det ikke bliver til noget, siger Karsten Eriksen.

Han peger på, at den nye meget omtalte og roste Højlyngsstien, i den grad mangler faciliteter til de mange vandrere.

– Det vil være naturligt at bruge noget, som vi tilbyder i projektet. Højlyngsstien går tæt på Rø og Aarsballe. Vi falder ind midt på stien og binder øen sammen på tværs, siger Karsten Eriksen.

 

 

Projekt til ti millioner kroner

4-Kløver-Klyngen (4KK), der står bag udviklingsprojektet ” Vi mødes i det Grønne”.

Projektet går ud på at udvikle adgangen til og sammenhængen med naturen og skabe mødesteder i naturen i klyngesamarbejdets fire områder Nyker, Klemensker, Aarsballe og Rø.

Projektet fik først på året tilsagn fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden (LOA) på 200.000 kroner til projektudviklingen.