Claus Larsen-Jensen i spidsen for den ny EU-reformgruppe. Ved siden af ham står Eva Kjer Hansen, formand for Folketingets Europaudvalg. De øvrige i reformgruppen er Helle Krunke, Claus Grube, Holger K. Nielsen, Connie Hedegaard, Jens-Peter Bonde og Sinne Backs Conan. Pressefoto

Claus Larsen-Jensen i spidsen for reformgruppe

NAVNE

Folketingets Europaudvalg har nedsat en særlig EU-reformgruppe, som skal se på, om den parlamentariske kontrol med EU-sager i Danmark er tidssvarende. Det sker i anledning af 50-året for afholdelsen af folkeafstemningen om dansk EU-medlemskab.

Claus Larsen-Jensen, Pedersker, der er tidligere formand for Europaudvalget, er formand for den nye EU-reformgruppe:

– EU er ikke længere kun udenrigspolitik. Indholdet bliver mere og mere indenrigspolitisk. Derfor er det vigtigt, at vi nu får kigget på vores parlamentariske kontrol og på, hvordan vi kan styrke inddragelsen af interessenter ude i samfundet i lovgivningsarbejdet, siger Claus Larsen-Jensen i en pressemeddelelse.

Reformgruppen har haft sit første møde og skal efter planen præsentere resultaterne forud for 50-året for afholdelsen af folkeafstemningen om dansk EU-medlemskab den 2. oktober 2022.