Brugerne af Nyker Forsamlingshus er blandt de mange, der kan glæde sig over støtte fra Brødrene Larsens Legat. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Rønneborgere har fået julelegater

SOCIALT

Brødrene E., S. og A. Larsens Legat har uddelt julelegater med et samlet beløb på 304.000 kr. til 61 modtagere i Rønne.

Det oplyser legatbestyrelsens formand, Henrik Engell Rhod, i en pressemeddelelse.

Legatportionerne, som i gennemsnit var på 5.000 kroner pr. modtager, blev uddelt på legatstifteren, sagfører Emil Larsens, fødselsdag den 28. november. Legatet havde modtaget 83 ansøgninger. Størstedelen af modtagerne er enlige folke- og førtidspensionister. Enkelte enlige mødre eller fædre har også modtaget en legatportion, oplyser formanden.

Antallet af ansøgninger er faldet, siden man i 2013 var oppe på 110 ansøgninger.

Når legaterne kun uddeles til rønneborgere, skyldes det, at legatstifteren har fastsat, at julelegatmodtagere i mindst fem år og aktuelt har bopæl i Rønne.

Legatet har til gengæld også i 2020 imødekommet en række ansøgninger til projekter, der angår en bred vifte af kultur- og idrætslivet på hele Bornholm, herunder projekter, der tilgodeser udsatte grupper, eksempelvis børn og ældre.

Legatet har blandt andet støttet Aakirkebyhallerne, Kuremøllens Venner, Nyker Forsamlingshus, Kulturhuset Frem, Nyvest Skytteforening, Værftet Nexø, Flådeselskabet Atlanten, Plejecenter Klippebo og Bornholms Motor Sport.

Legatet har et studielegat til bornholmske tandlægestuderende, og der er for tiden to modtagere af legatet.

Tre ungkarle

Brødrene E., S. og A. Larsens Legat blev stiftet i 1968 i forbindelse med behandlingen af boet efter sagfører Emil Larsen, der boede i Rønne.

Hans yngre bror Sigurd Larsen, der var dommer i først Thisted og siden i Skælskør, var død i 1949, mens den yngste bror, Aage Larsen, der var tandlæge i København, var død i 1944. De tre brødre var alle født og opvokset i Rønne. De var alle ungkarle, og deres respektive formuer blev gennem arv til sidst samlet hos Emil Larsen, der testamenterede den samlede formue til et legat, der skulle oprettes ved hans død.