Lad os tage en åben drøftelse om præster på Bornholm, lyder opfordringen fra chefredaktør Øjvind Hesselager. Arkivfoto: Berit Hvassum

Leder: Præsters køn – lad os få debatten ud af mørket

Vi trænger til en åben debat om præster på Bornholm. Det viser tonen i de par henvendelser Bornholms Tidende har modtaget, siden vi bragte lederen: Kvindelige præster skal ikke mødes med diskrimination.

Vi skriver ikke, at vi trænger til en åben og oplyst debat om kvindelige præster. For i den sondring ligger netop en anerkendelse af, at kønnet skulle være afgørende. Og loven er på det punkt klar. I “Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken”, lyder det i paragraf 1:

“I præstestillinger i den danske folkekirke kan ansættes: 1) personer, der har bestået teologisk kandidateksamen fra et dansk universitet.”

Der er andre regler, men ingen af dem handler om kønnet.

Derfor: Som ansat præst i folkekirken skal du ses, mødes og høres som præst. Ikke som dit køn. Hvem har gode argumenter for det modsatte? Og kan vi have en skattefinansieret folkekirke, der diskriminerer?

Baggrunden for ovenstående er, at sognepræst Meghan Welsch Jakobsen efter tre et halvt år forlader Bornholm og embedet i Gudhjem og Østerlars Kirker. I den anledning forklarer hun, hvordan en lille del af menigheden har mødt hende. Det er opsigtsvækkende læsning.

– Bornholm har et konservativt, kristent segment. Det kan være svært for en kvindelig præst at have med dem at gøre, sagde hun. Og fortsatte:

– De kan finde på at komme hen og fortælle dig, at de helst ville være dig foruden.

På den baggrund konkluderede Bornholms Tidende:

“Det virker ikke næstekærligt at bruge sine fordomme til at dømme andre”.

 

Læseren kritiserer at dokumentationen alene er baseret på præstens udtalelser og ikke er faktatjekket.

 

Avisen har modtaget flere reaktioner. Ingen af dem fra afsendere, der ønsker at stå frem.

En læser forklarer, at det ikke nødvendigvis er diskrimination, når nogen siger nej til kvindelige præster, fordi Jesus valgte tolv mandlige apostle til sine særlige vidner, på trods af at han også var omgivet af trofaste kvinder.

Hvis det er bibeltolkning, der er forklaringen, så lad os drøfte den. Og dem, der har holdningen, bør stå ved den åbent, så andre kan argumentere imod. Det er en grundsten i det demokrati, som folkekirken også er en del af.

En anden læser mener, at avisens leder vil medføre opsigelser af abonnementer. Læseren kritiserer, at dokumentationen alene er baseret på præstens udtalelser og ikke er faktatjekket.

Den kritik må altså basere sig på en præmis om, at der ikke finder diskrimination sted, men at præsten har en grund til at fremføre usandheder. Det er svært at se, hvad hendes motiv skulle være. Og Meghan Welsch Jakobsen står jo ved sit udsagn med sit navn.

Alene ovenstående to læserreaktioner viser, at der er meget at tale om. Lad os tage en åben drøftelse op mod julen. Også gerne fra stemmer i kirken, der støtter, at præster – som alle andre – skal bedømmes på deres ord og gerning, ikke på den genetiske struktur i deres arvemasse.