Det er udviklingen af disse tre områder, der skal informeres om og kommenteres på, på det kommende borgermøde den 14. december.

Indbyder til borgermøde om udvikling af Rønne Syd

Mandag den 14. december indbyder Bornholms Regionskommune til borgermøde om byudvikling i Rønne Syd.

Det bliver på grund af corona-smittefare og forsamlingsforbud afholdt som et virtuelt borgermøde, hvor deltagerne kan sidde hjemme bag deres egen computer og deltage i mødet.

På mødet vil medarbejdere fra Bornholms Regionskommune fortælle om planerne for udviklingen af området Søndre Løkker, der er udlagt som kommende byudviklingsområde i Rønne Syd.

Deltagerne vil også blive delagtiggjort i resultaterne af de undersøgelser der er gennemført for at få information om forekomsten af de fredede markfirben i området.

Efter indlæggene fra regionskommunens medarbejdere, vil der være mulighed for at borgerne kan stille spørgsmål og selv kan komme med kommentarer til udviklingsplanerne.

Markfirben sikres

På dagsordenen til det kommende møde i regionskommunens Økonomi-, Erhvervs og Planudvalg kan man læse, at det blandt andet er planen, at området udvikles således, at der også i fremtiden vil være levesteder for markfirbenene.

Det skal ske ved, at der etableres overdrev og vådområder med korridorer imellem, som udover leveområder også kan give firbenene mulighed for at sprede sig. Det er forventningen at disse tiltag også vil gavne andre sårbare og sjældne arter af dyr i området. Blandt andet løvfrøer, vandsalamandre og andre padder, der vil få mulighed for at rykke ind i de nye vådområder. Ligeledes forventes det, at tiltagene vil gavne bestanden af flagermus, som man forventer vil kunne finde føde i områdets insektliv.

Det er hensigten, at planerne for udvikling af Søndre Løkker og kommentarerne fra borgermødet skal behandles på det sidste kommunalbestyrelsesmøde inden jul, som finder sted den 17. december og at hele den politiske beslutningsproces skal færdigbehandles på det første kommunalbestyrelsesmøde i 2021, som finder sted den 28. januar.

Første af sin slags

Det virtuelle borgermøde vil foregå på platformen Skype, og onsker man at deltage i mødet, som er det første virtuelle borgermøde i Bornholms Regionskommunes historie, skal man sende en mail til planafdelingen i Bornholms Regionskommune. Man vil herefter modtage med en mail, der indeholder en vejledning til, hvordan man deltager.

Bornholms Regionskommune har desuden sørget for, at der på selve dagen for mødet vil være medarbejdere tilgængeligt online, som kan hjælpe borgerne med at deltage.

Netop fordi det er det første møde af sin slags i Regionskommunens historie, forventer arrangørerne ikke, at teknikken vil fungere gnidningsfrit. De undskylder derfor allerede inden mødets afholdelse for de tekniske udfordringer, der eventuelt kan opstå.