Døde karper ved Præstemosen. Privatfoto

Kommunen melder mejeriet til politiet

Bornholms Regionskommune ved Center for Natur, Miljø og Fritid har i dag meldt Bornholms Andelsmejeri  til politiet for ulovligt at have forurenet Præstemosen med forbundne vandløb og søer i Klemensker.

Mejeriet er også anmeldt for at have undladt straks at orientere tilsynsmyndigheden om forureningen.

Det oplyser kommunen.

Det er anklagemyndigheden, der beslutter, om der skal rejses tiltale, og hvad en eventuel straf skal bestå i.

Fra mejeriets formand lyder det, at politianmeldelsen kommer bag på bestyrelsen, som ikke har mødtes siden forureningen.

Truet karpebestand

Det var procesvand fra Bornholms Andelsmejeri, der i starten af november strømmede ud i en regnvandsledning og derefter løb ud i vandløb og søer i området ved mejeriet.

Spildevandet med blandt andet mælk, valle og fedt gjorde, at et stort antal fisk døde i Præstemosen, og en af Bornholms ældste bestande af karper er truede af forureningen.