Der er problemer, men det står ikke så slemt til med erhvervsklimaet, som ellers er konklusionen fra Dansk Industri Bornholm efter ny undersøgelse fra hovedorganisaitonen, lyder kritkken. Arkivfoto: Berit Hvassum

Dansk Industri råber atter kommunen op efter ny rapport, mens andre dele af erhvervslivet mener, at rapporten tegner et overdrevet billede

Ny rapport fra Dansk Industri om kommunernes erhvervsklima banker Bornholm ned fra en 55. plads til en 87. plads. Men undersøgelsen har huller, som gør tingene værre, end de er, lyder kritikken fra en innovationsrådgiver og Business Center Bornholm.

Først og fremmest skal det slås fast, at der i erhvervslivet er bred enighed om den grundlæggende problematik, som Dansk Industri siger, er årsagen til Bornholms bundplacering i undersøgelsen. Det drejer sig om den lange sagsbehandlingstid, virksomheder oplever hos kommunen, når de søger om tilladelser, især om byggetilladelser.

ERHVERV

Ny rapport fra Dansk Industri om kommunernes erhvervsklima banker Bornholm ned fra en 55. plads til en 87. plads. Men undersøgelsen har huller, som gør tingene værre, end de er, lyder kritikken fra en innovationsrådgiver og Business Center Bornholm.

Først og fremmest skal det slås fast, at der i erhvervslivet er bred enighed om den grundlæggende problematik, som Dansk Industri siger, er årsagen til Bornholms bundplacering i undersøgelsen. Det drejer sig om den lange sagsbehandlingstid, virksomheder oplever hos kommunen, når de søger om tilladelser, især om byggetilladelser.

– Et velkendt problem, der har stået på i mange år, siger Søren Femmer Jensen, innovationsrådgiver, cand.merc og direktør i konsulentfirmaet Cocreative.

Bornholms markante fald på listen bryder en positiv udvikling i erhvervsklimaet i kommunen, som siden 2016 har forbedret sig. I undersøgelsen svarer over 30 procent af virksomhederne, at de er decideret utilfredse med kommunen, og kun under halvdelen vil anbefale andre virksomheder at etablere sig på øen.

– Det er dybt pinligt, fordi der er så mange andre kvaliteter på øen, siger formanden for Dansk Industri Bornholm, Kenn Kjellberg,

Ønsker kommunen en snak med Dansk Industri om, hvordan Bornholm kan rykke op på listen, er Kenn Kjellbergs dør altid åben, siger formanden.

– Det er voldsom meget plads til forbedring, og vi vil rigtig gerne dialogen.

Blinde vinkler

Ifølge Søren Femmer Jensen har undersøgelsen nogle blinde vinkler og kunne godt trænge til en opstrammer på nuanceringen ved at tilføje og uddybe nogle af de spørgsmål, virksomhederne bliver spurgt om.

– Det er ikke fordi, undersøgelsen som sådan er forkert. Den peger på reelle problemer, men den giver et forkert billede af erhvervsklimaet på Bornholm ved kun at fokusere på de negative ting.

Innovationsrådgiveren mener især, at undersøgelsen skyder ved siden af, når den i spørgsmål om virksomhedernes tilfredshed med kommunen ikke laver en klar sondring mellem administration direkte underlagt kommunen og dens erhvervsfremmende tilbud. På Bornholm er det Business Center Bornholm, og de gør, ifølge Søren Femmer Jensen “et kæmpe arbejde”.

På samme måde mener han, at undersøgelsen mangler at spørge ind til vilkårene for iværksætteriet.

– Her byder Bornholm på en masse attraktive muligheder. Selvom øen er bagefter, når det kommer til antallet af nystartede virksomheder, klarer de sig til gengæld godt, siger Søren Femmer Jensen.

 

DI’s undersøgelse

• På landsplan har 7616 virksomheder inden for DI’s brancher deltaget i undersøgelsen. Det drejer sig blandt andet om produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service.

• Besvarelserne repræsenterer omkring 323.320 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 18 % af den private beskæftigelse.

• Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer.

 

En lidt ældre undersøgelse fra 2015 viser, at iværksættere på Bornholm kommer gennem den svære begyndelse bedre end andre steder i landet. Her havde hele 80 procent af de bornholmske iværksættere efter fem år stadig gang i forretningen. På landsplan må omkring 40 procent af iværksætterne dreje nøglen om inden for tre år.

Derudover mener innovationsrådgiveren, at undersøgelsen mangler at spørge indtil “adgang til finansiering”, “lokalområdets brandingværdi” og “virksomhedernes netværk i kommunen”. Områder, han mener, Bornholm vil score højt på.

Søren Femmer Jensen understreger, at undersøgelsen skam sætter fokus på ting, der trænger til forbedring. Men han tilføjer, at måden, man har udarbejdet spørgsmålene på, giver en risiko for et overdrevet billede af en ø, hvor det er svært at drive virksomhed.

– Det synes jeg, slet ikke er tilfældet med Bornholm. Især når vi ser ind i en fremtid, hvor nethandel og digitalisering vinder endnu mere frem, og det bliver mere almindeligt med at arbejde hjemmefra, så burde Bornholm jo være en drømmedestination.

Hos Business Center Bornholm er erhvervschef Christa Lodahl ligeledes undrende over undersøgelsens mangel på nuancer.

– Rapporten er et rigtig godt værktøj til at måle tilfredsheden med visse parametre, som er vigtige for et godt erhvervsklima, men jeg synes ikke, den giver ikke det fulde billede af erhvervsklimaet på Bornholm. Spørgsmålene i rapporten kommer for eksempel ikke omkring kommunens erhvervsfremme, som jeg ser det.

Det kan ifølge hende betyde, at når virksomhederne i undersøgelsen bliver spurgt om deres tilfredshed med kommunen på spørgsmål som tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og kommunens formidling af information, at de ikke tager deres erfaringer med Business Center Bornholm med.

– Det vil undre mig meget, hvis flertallet af Bornholms virksomheder ikke er tilfredse med den service, de får på Business Center Bornholm. Det vil hvert fald være i modstrid med de tilbagemeldinger og evalueringer, vi får fra de virksomheder, som vi arbejder med.

Ifølge Christa Lodahl, tænker virksomhederne måske ikke over, at Business Center Bornholm også er en del af Bornholms Regionskommunes erhvervsfremmende indsatser.

Åben overfor at udvide undersøgelse

Hos Dansk Industri Bornholm holder formand Kenn Kjellberg fast i, at undersøgelsen er retvisende.

Han peger på, at rapporten også viser, der er ros til Bornholms Jobcenter, som scorer højt blandt virksomhederne. Samtidig understreger han, at Dansk Industri er meget åben overfor forslag.

– Nu er det heldigvis sådan, at hvis du kigger tilbage på erhvervstilfredshedsundersøgelse i den årrække, den har kørt, har den forandret sig og gjort dynamisk. Så vi tager gerne sådanne forslag med næste år.

Men tror du, at det ville have ændret konklusionen for erhvervsklimaet på Bornholm, hvis disse spørgsmål var taget med allerede i år?

– Jeg må indrømme, at det også er et spørgsmål om, hvor meget tingene vægter, men jeg vil selvfølgelig være glad for at få nogle flere positive ting med.