En 42 meter høj mast skal opføres på Kirkebyen i Rutsker. Foto: Berit Hvassum

Teleselskab skal forbedre dækningen: Naboer klager over planen

I sidste uge fortalte vi i Bornholms Tidende, at teleselskabet 3 (Hi3G Denmark ApS) har planer om at opføre en 42 meter høj mast på Kirkebyen, Rutsker. Men den plan er to naboer på den nærliggende Kirkedalsvej utilfredse med, og de vil derfor gøre indsigelser mod opførelsen.

Den ene af klagerne – Jesper Svendsen – mener, at en mast vil påvirke lokalområdet negativt.

KOMMUNIKATION

I sidste uge fortalte vi i Bornholms Tidende, at teleselskabet 3 (Hi3G Denmark ApS) har planer om at opføre en 42 meter høj mast på Kirkebyen, Rutsker. Men den plan er to naboer på den nærliggende Kirkedalsvej utilfredse med, og de vil derfor gøre indsigelser mod opførelsen.

Den ene af klagerne – Jesper Svendsen – mener, at en mast vil påvirke lokalområdet negativt.

“Min bekymring er, at masten vil ødelægge oplevelsen af Ruts Kirke, der ligger ca. 150 meter fra den påtænkte placering. Jeg vil derfor kræve, at Fredningsstyrelsen inddrages i beslutningsprocessen,” skriver Jesper Svendsen i sin indsigelse.

Ifølge korttjenesten Google Maps er der omkring 500 meter mellem mastens planlagte placering og Ruts Kirke.

“Min bekymring er, at masten vil ødelægge oplevelsen af Ruts Kirke”, lyder det fra Jesper Svendsen. Foto: Berit Hvassum

Kyst, huspriser og stråling

Suzy River, der også er bosiddende på Kirkedalsvej, er ligesom Jesper Svendsen utilfreds med planerne om at opføre masten på Kirkebyen. Hun undersøger derfor forskellige muligheder for at gøre indsigelse mod opførelsen af masten, fortæller hun til Bornholms Tidende.

– Jeg har blandt andet fået et lille tip om, at vi er i et kystnært område, siger Suzy River og refererer til kystnærhedszonen, der i nogle tilfælde kan have indflydelse på, om bebyggelse og anlæg må opføres i bestemte områder.

Derudover er hun bekymret for, om masten kan påvirke huspriserne i området.

– Jeg er ikke ved at sælge mit hus, men når købere ser, at der er en kæmpe mast på den anden side af bakken, så vil det påvirke prisen på mit hus og alle andre i området, siger hun.

Endelig udtrykker hun bekymring over, om elektromagnetisk stråling fra masten kan udgøre et problem. Bornholms Regionskommune har tidligere afvist den bekymring i en lignende sag. I en redegørelse fra kommunen fremgik det dengang, at forskere er overbeviste om, at det elektromagnetiske felt omkring master ikke er stærkt nok til at udgøre en risiko for at udvikle sygdomme.

 

Teleselskab forsvarer mast

Bornholms Tidende har været i kontakt med teleselskabet 3 for at få selskabets kommentarer på de indsigelser, som naboer til den planlagte mast er kommet med.

Til indsigelsen om mastens æstetiske påvirkning på lokalområdet udtaler netværksdirektør i 3, Kim Christensen, i en mail:

“Vi er på baggrund af myndighedernes dækningskrav forpligtede til at opsætte udstyr i området ved Rutsker, og vi glæder os til at kunne tilbyde beboerne i området bedre netværksforbindelser. Vi har gjort os umage med at finde en placering, som kan give den ønskede dækning og som samtidig passer bedst muligt ind i bybilledet. Fordelene ved placeringen på Kirkebyen 45 er, at den høje beplantning på adressen kan skærme mastens bund og tekniske udstyr på jorden.”

Netværksdirektøren kommenterer også bekymringen over den elektromagnetiske stråling, som master – ligesom den, der er planer om at opføre i Rutsker – udsender.

“Der er ikke nogen grund til at være bekymret for mobilstråling fra masten og antennerne på masten. Energistyrelsen administrerer de sendetilladelser, der udstedes til mobiloperatørerne, hvorigennem det også sikres, at de sundhedsmæssige grænseværdier for mobilstråling skal overholdes. Hos 3 følger vi til hver en tid Sundhedsstyrelsens krav om tilladte grænseværdier for mobilstråling. Vi bestiller jævnligt uvildige kontrolmålinger af effekten af vores udstyr dér, hvor mennesker færdes og opholder sig. Målingerne viser, at effekttætheden i strålingen fra mobilmasternes antenner ligger langt under de anbefalede grænseværdier,” siger Kim Christensen.

 

I Hasle, men ikke i Vang

Andre steder på Bornholm har der den seneste tid været planer om at opsætte lignende master – hvoraf nogle er blevet opført, mens andre ikke er. Fælles for dem er, at opsætningen af masterne ofte har været omdiskuteret.

I sommer kom en 42 meter høj mast op ved Hasle Stadion. Planerne om masten resulterede oprindeligt i fem indsigelser, der blandt andet udtrykte bekymring over stråling, støjgener og mastens visuelle påvirkning på området.

Dengang fik høringssvarene ingen indflydelse på opførelsen af masten.

Anderledes forholdt det sig, da borgere i Vang modsatte sig opsætningen af en 27 meter høj 5G-mast. I september besluttede Planklagenævnet at omgøre regionskommunens beslutning om at give dispensation til at opføre masten. Det var dog en teknisk tilbygning til masten, der resulterede i omgørelsen.

 

Masten i Rutsker

Teleselskabet 3 (Hi3G Denmark ApS) vil opføre en 42 meter høj mast i Rutsker.

Konkret vil teleselskabet opsætte en såkaldt gittermast og dertilhørende teknisk udstyr ved mastens fod ved Kirkebyen 45. I teleselskabets ansøgning fremgår det, at der er planer om at placere sendeanlægget på et område lige syd for adressen. Det måler 10 gange 10 meter.

Området “omgives mod vest, syd samt øst af den eksisterende høje beplantning, som vil skærme indsynet til mastens bund samt det tekniske udstyr. Arealet placeres 5m fra såvel vestligt som sydligt skel,” fremgår det af ansøgningen.

Årsagen til, at teleselskabet vil opføre masten i Rutsker, hænger sammen med et såkaldt “dækningskrav”, som staten kan stille til mobilselskaber, når staten auktionerer frekvensbånd til mobil telefoni. Et sådant dækningskrav blev netop stillet, da en række frekvensbånd blev auktioneret i 2019. I den forbindelse forpligtede 3 sig til at forbedre dækningen i 212 områder i landet. Et af de områder ligger i Rutsker.

Ifølge teleselskabet har man også undersøgt, om masten kunne placeres andre steder i Rutsker, “hvor samme dækning kan opnås og hvor påvirkningen af landskabet er mindre.” Det har ikke været muligt, oplyser teleselskabet.