Arkivfoto: Berit Hvassum

Landbruget – en vigtig del af strategien

Bornholms Regionskommune er på vej med en ny erhvervsstrategi, og den har Bornholms Landbrug & Fødevarer naturligvis leveret vores bidrag til.

Ligesom i mange øvrige af landets yder- og landkommuner spiller landbruget en meget vigtig rolle for den lokale beskæftigelse. Landbruget og fødevareproduktionen er en af de største brancher på Bornholm og står for produktion af fødevarer til en samlet værdi over kaj på ca. 1,4 milliarder kroner om året. Derudover er der et meget stort følgeerhverv, som landbruget er dybt afhængige af, så alt i alt genererer fødevareproduktionen på Bornholm rigtig mange arbejdspladser.

SYNSPUNKT

Bornholms Regionskommune er på vej med en ny erhvervsstrategi, og den har Bornholms Landbrug & Fødevarer naturligvis leveret vores bidrag til.

Ligesom i mange øvrige af landets yder- og landkommuner spiller landbruget en meget vigtig rolle for den lokale beskæftigelse. Landbruget og fødevareproduktionen er en af de største brancher på Bornholm og står for produktion af fødevarer til en samlet værdi over kaj på ca. 1,4 milliarder kroner om året. Derudover er der et meget stort følgeerhverv, som landbruget er dybt afhængige af, så alt i alt genererer fødevareproduktionen på Bornholm rigtig mange arbejdspladser.

Bornholm er blevet ensbetydende med fødevarer af høj kvalitet, de bornholmske fødevarer er blevet en fremragende fortælling, og landbruget spiller en vigtig rolle i dette. Det er ikke kommet af sig selv, men via et langt og vedholdende arbejde, bl.a. støttet af et godt samarbejde brancherne imellem og samarbejde med Bornholms Regionskommune. Bornholms Fødevarestrategi, der er blevet til i et samarbejde mellem Bornholms Landbrug & Fødevarer, Bornholms Regionskommune og Gourmet Bornholm, har været med til at udvikle fødevareerhvervet på Bornholm og er et vidnesbyrd om en helhedstænkning omkring fødevareproduktionen på Bornholm, og helhedstænkning er godt, for vi er nemlig afhængige af hinanden og et godt samarbejde brancherne imellem.

Landbruget gennemgår en meget stor forandring på Bornholm og i resten af Danmark. Vi ser en strukturudvikling, hvor de større bedrifter bliver til færre og større enheder, hvilket sikrer en fortsat konkurrencedygtighed for erhvervet på det globale marked, hvor hovedparten af produktionen afsættes. Men det sikrer også en mere bæredygtig udvikling af produktionen, hvor der lægges vægt på grønne og bæredygtige løsninger i de enkelte bedrifter, hvilket medfører en mindre belastning af klima og miljø og sikrer øget dyrevelfærd. Det er en proces, der er drevet af politiske visioner men også netop af markedet, der dikterer priser og efterspørgsel.

Samtidig med strukturudviklingen i primærproduktionen ser vi også, at mindre landbrug i mange sammenhæng udvikler en nicheproduktion, enten ved at dyrke nye afgrøder for at imødekomme den øgede efterspørgsel efter planteproteiner eller for at producere andre nicheprodukter – enten til lokal afsætning, hvorved Bornholms selvforsyningsgrad øges, eller til eksport.

Generelt ser vi en øget diversificering af produktionen, hvilket både er økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt. Bornholms Landbrug & Fødevarer vurderer, at der er et stort potentiale i dette. Det samme gør Center for Regional- og Turismeforskning, der i deres fremskrivninger spår om et øget potentiale i udvikling af ny nicheproduktion af fødevarer og landbrugsprodukter på Bornholm.

Ligesom landbruget på Bornholm bidrager med en meget stor værditilførsel til det bornholmske samfund og gør Bornholm afhængig af erhvervet, så er det bornholmske landbrugserhverv også meget afhængig af, at de øvrige brancher fungerer under gode erhvervsmæssige rammer på Bornholm.

Det bornholmske landbrugserhverv og alle øvrige brancher er derfor i særlig grad afhængig af, at Bornholms Regionskommune politisk prioriterer erhvervsudviklingen som en forudsætning for det gode samfund og samliv på Bornholm. Det skal gerne medføre, at der tænkes i helheder i forhold infrastruktur, logistikforhold og tildeling af de nødvendige ressourcer til at servicere erhvervslivet.

Det bornholmske landbrugserhverv er ligeledes afhængig af en velfungerende industri af mindre serviceerhverv og afhængig af, at de bornholmske uddannelsestilbud har den fornødne styrke og alsidighed til at levere kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Udover at vi ser en udvikling i landbruget, som kalder på kvalificeret arbejdskraft, rekrutteret blandt den gode bornholmske ungdom, så har erhvervet også behov for tilførsel af udenlandske medarbejdere. Erhvervet er dermed afhængig af et velfungerende offentligt system, der sikrer en hurtig og effektiv administration ved ankomsten af de enkelte udenlandske medarbejdere, men også at der indtænkes fastholdelse af udenlandske medarbejdere og deres familier i det bornholmske samfund.

Bornholm er en landbrugs- og fødevareø, og landbrugserhvervet indgår i et komplekst system af erhvervsdrivende, der tilsammen leverer værdi til samfundet. Det system er vi stolte af at være en stor del af.

Lars-Ole Hjorth-Larsen
Formand, Bornholms Landbrug & Fødevarer