Bornholms Regionskommune er i gang med at indsamle data, så politikerne kan beslutte, om kommunen skal overtage matrikel 230 i Gudhjem – bedre kendt som Holkadalen. Foto: Berit Hvassum

Kommunen undersøger mulighed for at overtage kirkejord

EJENDOM

Onsdag fortalte vi i Bornholms Tidende, at menighedsrådet i Gudhjem gerne vil overdrage kirkens jord i Holkadalen til Bornholms Regionskommune. I øjeblikket er man i kommunen derfor i gang med at forberede det nødvendige materiale, så politikerne kan tage stilling til menighedsrådets idé.

– Forslaget skal ind forbi økonomi-, erhvervs- og planudvalget, hvor politikerne skal tage stilling til det – og det skal vi forberede, siger Morten Bach Jørgensen, der er landskabsforvalter i kommunen. Han tilføjer:

– Derfor skal vi fremskaffe så meget data, som vi overhovedet kan, så politikerne kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag.

Det drejer sig blandt andet om købsprisen, men det er slet ikke sikkert, at kirken ønsker at tage penge for jorden. Dertil kommer omkostningerne ved at vedligeholde området fremadrettet.

Illustration: Christina Skovmose

Passer området i forvejen

Matrikel 230, som Holkadalen ligger i, er ikke et ukendt område for regionskommunen, der ofte vedligeholder det efter aftale med menighedsrådet. Vedligehold handler eksempelvis om at slå græsset og fjerne syge træer i dalen, oplyser Morten Bach Jørgensen.

– Store dele af menighedsrådets jord passer kommunen i forvejen, hvoraf en del af det ligger i selve Holkadalen, hvor der er fælled og arrangementer. Det område har kommunen passet i årtier, og vi har også passet kirkegården, fordi den er fredet, siger Morten Bach Jørgensen.

Hvilken betydning vil en eventuel kommunal overtagelse have for brugere af Holkadalen? Vil man opleve den på anden vis?

– Det vil være meget det samme.

Morten Bach Jørgensen kan ikke sige noget om, hvornår sagen når politikernes bord, men det bliver ikke før i det nye år, oplyser han.