Bornholms Energi og Forsyning på havnen i Rønne. Foto: Berit Hvassum

Beof overvejede at give slip på elkunderne

Håndteringen af Bornholms Energi og Forsynings (Beof) gæld har været et gennemgående tema for direktøren Rasmus Sielemann Christensen, der fratræder i denne måned efter fire og et halvt års ansættelse. Både i 2019 og 2020 er størrelsen på hans bonus beregnet ud fra, om det ville lykkes at lave en handlingsplan for håndteringen af gælden og få nedbragt kassekreditten i Beofs holdingselskab.

Det viser bonusbrevene, som Bornholms Tidende har fået aktindsigt i.

ENERGI

Håndteringen af Bornholms Energi og Forsynings (Beof) gæld har været et gennemgående tema for direktøren Rasmus Sielemann Christensen, der fratræder i denne måned efter fire og et halvt års ansættelse. Både i 2019 og 2020 er størrelsen på hans bonus beregnet ud fra, om det ville lykkes at lave en handlingsplan for håndteringen af gælden og få nedbragt kassekreditten i Beofs holdingselskab.

Det viser bonusbrevene, som Bornholms Tidende har fået aktindsigt i.

Allerede for halvandet år siden var et frasalg af dele af virksomheden på tegnebrættet, kan man udlede af sidste års resultatkontrakt, der blev underskrevet i maj 2019. Det fremgår, at direktøren havde ansvaret for både at udarbejde et scenarie med frasalg af aktiver og et scenarie, der indebar et nyt kapitalindskud fra kommunen.

Igen i 2020 afhænger 20 procent af Sielemann Christensens bonus – det vil sige 72.000 kroner – af håndteringen af gælden – denne gang med tilføjelsen om, at det ud over gælden i det indtægtsløse holdingselskab også drejer sig om gælden i fjernvarmeselskabet Bornholms Varme. Bonusbrevet for 2020 er også mere konkret, når det kommer til, hvad Beofs ledelse overvejer at sælge fra. Direktøren skal etablere grundlag for en “informeret beslutning om salg eller ikke salg af elnet og/eller elhandel,” står der i bonusbrevet, der er dateret juni 2020.

Bestyrelsesformand Lars Goldschmidt bekræfter, at Beof har overvejet at sælge det kommercielle elhandelsselskab Bornholms Energi sammen med elnettet. Det er i Bornholms Energi, man er kunde, hvis man vælger at købe sin strøm fra Beof.

– Ja, vi har også været i markedet for at prøve at finde ud af, hvad det kunne indbringe os, siger Lars Goldschmidt.

Da Ørsted i en kæmpehandel solgte Radius i 2019, overtog køberne, Seas-NVE, både elnettet og privatkundeforretningen, og i flere andre handler på markedet er de to forretningsområder fulgtes ad.

Denne model har Beof efter nærmere overvejelser imidlertid fravalgt.

– Det er vores vurdering, at vi ikke vil kunne få en pris for elhandelsselskabet, som matcher den indtjening, vi har været i stand til at opretholde over de senere år og forventer at kunne blive ved med at få de næste fire-fem år. Derfor tror vi, at det vil være en dårlig handel, siger Lars Goldschmidt.

– Derudover vil det berøre en del medarbejdere. Når vi faktisk har en god forretning i at beholde det og et antal medarbejdere, som vi gerne vil beholde, har det tilsammen gjort, at vi har trukket det ud af oplægget.

Beof fik i begyndelsen af november et mandat af kommunalbestyrelsen til at forsøge at sælge El-Net Øst, der ejer elnettet og distribuerer strømmen ud til forbrugerne, der betaler for ydelsen med nettariffer, som udgør cirka 15 procent af den samlede elpris.