Direktør Rasmus Sielemann Christensen (tv.) og formand Lars Goldschmidt. Foto: Berit Hvassum

Her er Beof-direktørens bonuspakke: ‘Dette udbud skal vindes’

Hvad har den afgående administrerende direktør for Bornholms Energi og Forsyning koncentreret sig om de seneste to år?

Det kan man få et klart indtryk af i Rasmus Sielemann Christensens bonuspakke. Bornholms Tidende har fået aktindsigt i bonusbrevene for 2019 og 2020, der har en samlet værdi på 720.000 kroner, hvis alle mål opfyldes til bestyrelsens tilfredsstillelse.

ENERGI

Hvad har den afgående administrerende direktør for Bornholms Energi og Forsyning koncentreret sig om de seneste to år?

Det kan man få et klart indtryk af i Rasmus Sielemann Christensens bonuspakke. Bornholms Tidende har fået aktindsigt i bonusbrevene for 2019 og 2020, der har en samlet værdi på 720.000 kroner, hvis alle mål opfyldes til bestyrelsens tilfredsstillelse.

Bonusparametrene kan deles op i tre hovedtemaer: Fremtidige strategier, løsninger på koncernens gældskrise (heriblandt salg af aktiver som elnettet) samt afværgelsen af noget, som kan trække tæppet væk under virksomhedens økonomi; nemlig at sikre, at datterselskabet Bornholms El-Produktion ikke taber indtægterne fra reservestrømforsyningen på Bornholm. Sidstnævnte tema knytter sig til det helt aktuelle udbud på opgaven som back up for søkablet.

“Dette udbud skal vindes”, står der i direktørens 2020-bonusaftale. Hvis Beof får tildelt opgaven af Energinet, venter der den administrerende direktør en bonus på 108.000 kroner – 30 procent af årets samlede bonus på 360.000 kroner, fremgår det af resultatkontrakten.

Ifølge 2019-udgaven af resultatkontrakten afhang 20 procent af bonussen af forberedelsen af udbuddet, der på grund af covid-19-epidemien er blevet forsinket med adskillige måneder. Sidste frist for at byde på opgaven var i fredags, og i de kommende tre uger vil Energinet forhandle med det selskab/de selskaber, der har afleveret bud.

Yderligere en problemstilling

På Bornholm betaler Energinet et energiselskab for at stille en produktionskapacitet til rådighed, og for øjeblikket er det de forskellige kraftværksblokke på Beofs anlæg på Skansevej i Rønne, der sender spænding ud i det bornholmske ledningsnet, hvis forbindelsen til Sverige får en defekt. Et trecifret millionbeløb er investeret i generatorer og kedler, så hvis hele eller dele af udbuddet fra 2022-26 tilfalder et andet selskab, vil forsyningskoncernens økonomiske bekymringer blive forøget.

– Hvis ikke vi vinder opgaven, har vi yderligere en problemstilling, som nok ligger på hundrede millioner kroner, siger Beofs bestyrelsesformand, Lars Goldschmidt, til Bornholms Tidende.

Derfor har forberedelsen af tilbuddet på reserveforsyningsopgaven selvsagt fyldt meget på Beofs hovedkontor de forgangne måneder. Selv om den kommunalt ejede energikoncern allerede kan stille med en stribe nyere og ældre dieselgeneratorer samt den store kedel, der for fire år side blev bygget om til ren flisforbrænding, er der ifølge bestyrelsesformanden risiko for, at konkurrenter udefra kan udmanøvrere Beof.

– Det er ikke teori. Der kommer formentlig andre bud, sagde Goldschmidt inden afleveringsfristen.

– Man skal aldrig være for skråsikker i sådan nogle udbudsprocesser. Så kan man blive forfærdelig overrasket – bare se på Færgen, tilføjer formanden med henvisning til det seneste udbud om besejlingen af Bornholm, som Molslinjen vandt.

Det vil være vanskeligt for en konkurrent til Beof at bygge nye kraftværksblokke på blot 12 måneder, men konkurrencen kan også antage andre former end et klassisk kraftværk. Det er muligt at byde ind med delkapacitet, som vil få en drænende indvirkning på Beofs position. Der har blandt andet været spekuleret i, om andre selskaber kunne sejle generatorer ind og placere dem på pramme i havnen.

– De skal stille en ny kapacitet. Men de vil jo kunne stille med noget helt nyt. Vi er tvunget til at drive det på et gammelt anlæg. Så at lave et bud, der er konkurrencedygtigt, kræver faktisk, at vi tænker os rigtigt godt om, siger Lars Goldschmidt.

På Energinet.dk kan man i anonymiseret form læse nogle af de spørgsmål som potentielle tilbudsgivere har stillet til den offentlige systemadministrator.

“Må et døgnbemandet kontrolrum godt være i Tyskland?”, har en virksomhed spurgt. “Skal der tilbydes nye anlæg eller kan der tilbydes eksisterende anlæg?,” lyder et andet spørgsmål.

Kontrolrummet kan godt placeres i udlandet, svarer Energinet, men det er dog et krav, at kommunikationen med kontrolrummet også fungerer i tilfælde af spændingsløst elnet på Bornholm, og at anlæggene kan startes inden for tidsfristen på maksimalt seks timer. Om det andet spørgsmål svarer Energinet: “Der kan tilbydes nye anlæg, eksisterende anlæg, eller en kombination af begge dele.”

Der er også opmærksomhed omkring udbuddet fra politisk side. Da kommunalbestyrelsen i november debatterede, om Beofs bestyrelse skulle have grønt lys til at forsøge at frasælge El-Net Øst, blev risikoen i forbindelse med udbuddet af reserveforsyningen berørt flere gange.

Thomas Thors forklarede, at et fejlslagent tilbud fra Beof ville resultere i “et årligt nettotab på adskillige millioner kroner”, og han begrundede sin støtte til et frasalg af elnettet med de økonomiske risici knyttet til udbuddet og varmestriden med RVV.

– Uden et salg af El-Net Øst vil et sådan indtægtstab være meget vanskeligt at håndtere for Beof, sagde socialdemokraten.

Kan påvirke varmestrid

Udfaldet af udbuddet kan få betydning for de bornholmske energiforbrugere på flere fronter. Ud over de potentielt store konsekvenser for Beofs økonomi har varmekunderne i Rønne også en interesse i udfaldet.

Hos Rønne Vand og Varme (RVV), der aftager varmen produceret på kraftvarmeværkets blok 6, følger direktør Erik Steen Andersen med i udbudsprocessen.

– Jeg kan sagtens forstå, at de er fantastisk fokuserede på at vinde det udbud, siger han om Beofs ledelse.

– Og når man er så fokuseret og faktisk skal vinde, kan man meget hurtigt komme til at give en lav pris. Hvor skal man så hente pengene henne? Det kan man ikke på elsiden, men måske på varmesiden, siger Erik Steen Andersen, hvis selskab i flere år har befundet sig i en juridisk tvist om varmepriserne med Beof.

I et scenarie, hvor Beof ikke vinder udbuddet – hvad Erik Steen Andersen dog ikke finder videre sandsynligt – vil blok 6 fremover kun skulle producere varme. Værket ville med RVV-direktørens ord “teknisk være meget forkert i forhold til den opgave, der skulle løses”, hvis det ikke længere skulle producere strøm.

– Den samlede økonomi på værket ville blive forringet med omkring 40 millioner kroner om året, og det vil ikke gøre dem nemmere at snakke med. Og i princippet kunne deres økonomi blive så dårlig, at de faktisk ikke kunne levere varme til os, og så ville vi være nødt til at finde en anden løsning – enten skulle de bygge et rent træflisværk med varmepumper, eller også ville vi skulle gøre det, siger Erik Steen Andersen.

Den indeværende udbudsperiode løber fra 1. januar 2017 til 31. december 2021 og blev vundet af Østkraft Produktion i 2015 inden fusionen med Bornholms Forsyning.

Hvilke(t) selskab(er) der vinder udbuddet, vil blive klart inden jul. Energinet har fastsat 23. december som datoen for kontraktindgåelsen.

 

Betingelser til udbuddet

I det netop afsluttede udbud om reserveforsyningen af elektricitet til Bornholm stillede Energinet blandt andet disse krav til indholdet af tilbuddene:

“Forbruget på Bornholm forventes i 2025 at være op til 55 MW i spidslastsituationer; dette forbrug skal kunne dækkes af reserveforsyningen.”

Reserveforsyningsanlæggene skal sammensættes således, at udfald af den største produktionsenhed ikke medfører tvungen afkobling af forbrug i ø-driftssituationer.

Reserveforsyning er en reserve, der aktiveres manuelt. Reserven skal opstartes og være klar til spændingssætning af elnettet på Bornholm hurtigst muligt efter aktivering, dog senest seks timer efter aktivering.

Energinet kan ikke tilbyde areal til opstillingen af anlæg. Anlægsejer skal således selv sørge for

areal, byggetilladelse, miljøgodkendelser mv.”

 

Rasmus Sielemann Christensen. Foto: Berit Hvassum

 

Direktørens bonusaftaler

Bonusbrevene for Bornholms Energi og Forsynings afgående direktør, Rasmus Sielemann Christensen, skitserer, hvad han har skullet præstere for at opnå sin bonus.

Både i 2019 og 2020 kunne han modtage op til 360.000 kroner, hvis alle bonusmål opfyldes til fulde. Det variable vederlag bliver udbetalt ved første lønudbetaling, efter at bestyrelsen har godkendt Beofs årsrapport.

I 2019 fik direktøren udbetalt 295.000 kroner i bonus, da målopfyldelsen blev vurderet til 82 procent, oplyser Beofs jurist.

 

Bonuskriterier i 2019

20 %

Organisation: Der gennemføres i 2019 et organisatorisk review, hvor det afdækkes hvilke kompetencer, der kræves for at drive selskabets administration, elnet og målergruppe samt centralværket i den nye virkelighed med øget kommerciel og administrativ kompleksitet og stigende effektivitetskrav.

20 %

Langsigtet overblik over økonomien i forretningen: 10-årigt finansielt forecast på alle forsyningsområder. Investeringsbehov, indtjening og dermed også takster.

20 %

Beslutningsgrundlag for håndtering af Beof Holdings gæld: Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til bestyrelse og kommunalbestyrelse for forsvarlig håndtering af gælden i Beof Holding. Herunder et scenarie der indebærer frasalg af aktiver og et ditto, der udelukkende indeholder kapitaltilskud fra ejer.

20 %

Forberedelse af backup-kapacitet: Rollen som backup for søkablet sættes i udbud fjerde kvartal eller første kvartal 2020 (udbudsprocessen blev forsinket, red.). Der skal udarbejdes en strategi for Bornholms El-produktion for dette udbud. Strategien skal indeholde en vurdering af konkurrerende teknologier med et overblik over deres forventede omkostninger samt et overblik over konsekvenserne for BEP ved at byde ind og vinde på forskellige prisniveauer. Ditto konsekvenserne hvis BEP ikke vinder udbuddet.

20 %

Nedbringelse af selskabets kassekredit: Selskabet skal have nedbragt kassekreditten, sådan at der er fuld compliance i forhold til den kommunale lånebekendtgørelse.

 

Bonuskriterier i 2020

30 %

Tildeling af kontrakt for backup-kapacitet: Rollen som backup for søkablet sættes i udbud i vinteren 2020 eller 1. kvartal 2021. Dette udbud skal vindes. Dog er udbuddet forsinket pga. covid-19, hvorfor det muligvis først finder sted i 2021. Hvis dette bliver tilfældet, vurderes der på, hvorvidt arbejdet med udbuddet er på plan ift. udbudstidspunktet.

20 %

Langsigtet overblik over økonomien, driftsstrategier og asset management i forretningen: 15-årigt finansielt forecast og asset management-plan for alle forsyningsområder. Specielt med fokus på teknologisk gennemgang, investeringsbehov og driftsstrategier for Bornholms Elproduktion i lyset af konflikten med RVV og planerne om etablering af større vindmøllepark ud for Bornholm inden 2030.

20 %

Handlingsplan for håndtering af gæld i Bornholms Varme og Beof Holding: Forberede kommunalbestyrelsens beslutning om den langsigtede håndtering af Beofs samlede gæld. Herunder etablering af grundlag for informeret beslutning om salg eller ikke salg af elnet og/eller elhandel.

10 %

Organisation: Forberede overgang til ny direktion.

10 %

Ny treårsplan for Beofs samlede aktiviteter: Udarbejdelse af projektkatalog og en samlet handlingsplan for perioden 2020-23 for Beofs væsentligste aktiviteter.

10 %

Fastholdelse og rekruttering af kvalificerede medarbejdere: Udarbejdelse af jobbeskrivelser og kvalifikationsbehov for alle koncernens nøglemedarbejdere. Højst en vakance på mere end løbende måned plus to måneder i gruppen af nøglemedarbejdere.

 

I de foregående to år har Rasmus Sielemann Christensen også modtaget en præstationsafhængig bonus. I 2017 udgjorde det variable vederlag 252.000 kroner, da han opfyldte 80 procent ud af den samlede bonuspulje på cirka 315.000 kroner). I 2018 modtog den administrerende direktør 288.000 kroner (80 procent opfyldt ud af 360.000 kroner).