I juli 2020 blev BATs planlagte helårskøreplan sat på standby, fordi den ikke var realiserbar, men nu har det kommunale busselskab udarbejdet en ny helårskøreplan, som natur- og miljøudvalget godkendte forleden. Foto: Jacob Jepsen

BAT’s nye helårskøreplan vedtaget: ‘Der ligger en potentiel besparelse på seks medarbejdere’

BUSKØRSEL

Af Torben Østergaard Møller

Buskørsel

I juli 2020 blev BATs planlagte helårskøreplan sat på standby, fordi den ikke var realiserbar, men nu har det kommunale busselskab udarbejdet en ny helårskøreplan, som natur- og miljøudvalget godkendte forleden.

Umiddelbart vil Stig Lodberg, tillidsmand for BAT’s chauffører, ikke sige noget om den:

– Vi har ikke set det endelige resultat, så jeg har ikke nogen kommentarer, er således det eneste, han ønsker at sige til Bornholms Tidende.

Leif Olsen (SF), formand for natur- og miljøudvalget, påpeger, at køreplanen har været i høring, og at vagtplanerne er gennemgået i MED-udvalget (som er en del af samarbejdsstrukturen i kommuner og regioner. Strukturen kaldes for medbestemmelsessystemet, forkortet MED og skal sikre medarbejdere i kommuner og regioner medindflydelse, medbestemmelse og medansvar).

– Så det forstår jeg ikke, siger han til tillidsmandens kommentar.

Du mener, chaufførerne har haft lejlighed til at se planen?

– Det er de oplysninger, jeg har fået, ja.

Den har været forelagt for dem?

– Ja, altså vagtplanerne. Køreplanen i sig selv er ikke medarbejdernes plan, kan man sige. Men vagtplanerne, som skal til for, at de kan køre busserne, er, og dem har de i hvert fald set. Køreplanerne må politikerne jo lave, som de vil, men der er nogle regler for, hvordan chaufførerne skal kunne arbejde, siger Leif Olsen, som i øvrigt mener, at den nye køreplan er blevet god.

Da Bornholms Tidende vender tilbage til Stig Lodberg for at få en yderligere kommentar, siger han blandt andet:

– Vi har set vagtplanerne, ja. Det er jo de enkelte vagter, som de er delt op, men du skal huske på, at der er en sommerkøreplan lagt ind i en vinterkøreplan, og derfor bliver det til en helårskøreplan, og vi har ikke set det færdige resultat af det. Vi har heller ikke fået vores turnusser, og det er der, hvor man kan se, hvordan den enkelte medarbejder skal møde ind. Så vi har et hul der stadigvæk. Vi har rykket for at få det udfyldt, men nu skal de planerne jo rettes ind i forhold til det, natur- og miljøudvalget har godkendt, og hvor man bytter om på linjer og så videre.

Er det her potentielt konfliktstof?

– Nej, det er det ikke. Men der ligger en potentiel besparelse på seks medarbejdere, og vi er da spændte på at se, hvordan de regner sig frem til det, siger Stig Lodberg.

Leif Olsen oplyser, at passagererne formentlig vil kunne læse specifikt om de enkelte ruter på bat.dk engang i løbet af næste uge.

I referatet fra mødet i natur- og miljøudvalget kan man også læse, at udvalget ønskede, at der gennemføres en informationskampagne om de nye ruter og den nye køreplan, samt at der i 2021 gennemføres en trafiktælling, som forelægges udvalget.

Lettere at forstå

Videre kan man blandt andet læse, at:

Helårskøreplanen i hovedtræk er tænkt som en køreplan, som skal være lettere for alle at forstå, idet man samtidig undgår at skifte køreplan flere gange om året.

Sommerferiekørslen i skolernes sommerferie er ligeledes en integreret del af køreplanen og kommer ikke som en separat køreplan. Dermed vil det være den samme køreplan, som er gældende for hele året, og det såkaldte ringsystem fra den hidtidige gældende køreplan afløses “fingersystemet” med det formål at gøre det lettere for alle at forstå ligesom ruterne i køreplanen bliver mere genkendelige.

Den nye helårskøreplan er også tilpasset alle de nuværende ringetider på Campus Bornholm samt Bornholmslinjens afgangs- og ankomsttider.

Opsummeret er den nye helårskøreplan udarbejdet efter nedenstående forudsætninger:

• Tilpasning til campus’ ringetider. Specielt ringetiden ved 14-tiden har været en udfordring i tidligere køreplan.

• Den skal være læsevenlig og vises som et “fingersystem”.

• Køreplanen skal gælde hele året, så der fremover kommer en årlig køreplan.

• Sommerkøreplanen er integreret i helårsplanen – den er nødvendig for afviklingen af ferie blandt BAT’s chauffører.

Det er planen, at helårskøreplanen for regionalruter vil kunne være implementeret og sættes i rutedrift fra 31. januar 2021.

Det har ikke torsdag været muligt at få en kommentar fra centerchef for Ejendomme og Drift, Bjarne Freund-Poulsen.