– Jeg er glad for, at folk kan se, at der er et behov, siger Kim Sørensen, formand for Hasle Turist- og Erhvervsforening. Arkivfoto: Allan Rieck

Nyt tiltag bliver godt modtaget: ‘Men det her burde ikke være en frivillig opgave’

TURISME

– Jeg synes, at det er fantastisk, siger Kim Sørensen, formand Hasle Turist- og Erhvervsforening, om det frivillige initiativ med Hasle-Info.

– Jeg er glad for, at folk kan se, at der er et behov. Men samtidig er jeg rigtig ked af, at kommunen har trukket sig ud af den lokale turistinformation. Man læsser stadig flere opgaver over på de frivillige, og det her burde ikke være en frivillig opgave, siger Kim Sørensen.

– Men det er dejligt, at nogen vil løfte opgaven, og efter at have været til møde med gruppen er jeg tryg ved, at de har styr på det. Så vi er godt tilfredse, tilføjer turistformanden.

Hvordan er erfaringerne fra 2020, hvor der ikke var nogen turistinformation i Hasle?

– Vi har i sommer brugt meget tid på at agere turistkontor, for bare fordi man lukker en turistinformation, skal man ikke tro, at alle holder op med at spørge. Mange gæster har et behov for en lokal turistinformation, som de ikke får. Vi forsøger at hjælpe dem så godt vi kan, men vi koncentrerer os mest om vores egne gæster, og det tænker jeg også, at de andre turistaktører gør, siger Kim Sørensen, der driver Hasle Camping.

– Derfor er det rigtig godt, at der kommer et sted, man kan henvende sig, og så tror jeg ikke, at det gør så meget, at der bliver en begrænset åbningstid. Vi vil give Hasle-Info al den opbakning, vi kan, og vi putter gerne lidt i en kaffekasse en gang imellem til folk, der bruger deres fritid på denne opgave.

Deler udgifterne

Kim Sørensen oplyser, at man har aftalt med Hasle Byting, at turistforeningen og bytinget deles om de udgifter, der bliver i forbindelse med etableringen af Hasle-Info.

– Jeg tror, at mange har et behov for at få afklaret, hvad der sker i området. Så vi er meget glade for initiativet og vil hjælpe dem så meget, vi kan, og vi finder ud af de praktiske ting hen ad vejen, siger Kaj Erik Mortensen, Hasle Byting.

Kaj Erik Mortensen glæder sig også over initiativet af den grund, at bytinget ønsker at få flere i byen til at tage del i frivillige opgaver.

– Vi hjælper gerne, hvis andre har ideer til aktiviteter, når bare det er almennyttigt, og vi er især interesserede i initiativer vedrørende børn og unge, siger Kaj Erik Mortensen.