Foto: Jacob Jepsen

Rønne-virksomhed har købt Bornholms Tidendes trykkeri

Når Bornholms Tidendes trykkeri lukker i januar 2021, kommer bygningen på Lillevangsvej 6 i Rønnes industrikvarter ikke til at stå halvtom længe. Borntek Industri har erhvervet sig ejendommen, bekræfter metalvirksomhedens direktør, Casper Poulsen.

– Vi skrev under tirsdag eftermiddag. Vi er superglade for, at det er lykkedes. I fire-fem år har vi ledt efter en ny placering, og nu samler vi aktiviteterne deroppe, siger Casper Poulsen.

ERHVERV

Når Bornholms Tidendes trykkeri lukker i januar 2021, kommer bygningen på Lillevangsvej 6 i Rønnes industrikvarter ikke til at stå halvtom længe. Borntek Industri har erhvervet sig ejendommen, bekræfter metalvirksomhedens direktør, Casper Poulsen.

– Vi skrev under tirsdag eftermiddag. Vi er superglade for, at det er lykkedes. I fire-fem år har vi ledt efter en ny placering, og nu samler vi aktiviteterne deroppe, siger Casper Poulsen.

Kim Eland, direktør for Bornholms Tidende, glæder sig over salget.

– Det er godt for os, at timingen passer, så vi ikke har en tom bygning stående, siger han.

Borntek Industri har de seneste fem år været en opdelt virksomhed med produktion både på Almindingsvej og i lejede lokaler på den tidligere Søholm-fabrik, der også huser Tidendes trykkeri. I løbet af 2021, når den nyerhvervede bygning er klar efter en ombygning, vil Borntek Industri flytte fra det blandede beboelseskvarter på Almindingsvej og samle virksomheden i en bygning, der er næsten tre gange så stor som de nuværende rammer nærmere Rønnes bymidte.

– Efter vi har ligget rimeligt centralt i byen i 25 år, flytter vi nu ud i industrikvarteret, hvor vi har mere plads og ikke generer nogen naboer. Vi har haft meget lidt plads i mange år, og det bliver dejligt at få samlet holdet igen. Det er ret bøvlet at ligge to steder. Nu kommer vi op i en meget, meget stor bygning, og der kan opstå nye muligheder for os, siger Casper Poulsen.

Bygningen har et areal på cirka 5.500 kvadratmeter, og foruden Bornholms Tidende, som flytter i begyndelsen af året, lejer Formula Micro og Borntrans sig ind. Casper Poulsen har endnu ikke det fulde overblik over, hvor meget plads metalvirksomheden skal bruge selv, og hvor meget der eventuelt skal lejes ud.

Planer om erhvervspark

Borntek Industri har ledt efter en egnet grund i årevis, og ejerne har været frustreret over manglen på erhvervsgrunde i Rønnes industrikvarter. Casper Poulsen regnede med, at han havde fundet fremtidens placering til fabrikken, da han købte Fynegaard med jorder, der grænser op til industrikvarterets yderkant. Her havde han sammen med sin far, Jeppe Poulsen, en vision om at opføre en erhvervspark på syv-otte hektar, der skulle fungere som omdrejningspunkt for Bornholms fremtidige erhvervsudvikling.

– Nu har jeg løst vores eget problem. Men jeg synes, politikerne har været meget afvisende, siger Casper Poulsen. Foto: Jacob Jepsen

En del af grunden nord for Åkirkebyvej, der også skulle være hjemsted for Borntek Industris nye fabrik, viste sig imidlertid at befinde sig over et vigtigt drikkevandsreservoir, som kommunalbestyrelsen anså for at være så sårbart, at Borntek fik afslag på ønsket om at ændre arealets status fra landzone til erhvervszone. Et mageskifte med kommunen – en byttehandel, hvor der udveksles grunde – var på tale, og det ville have givet Borntek Industri et område på den sydlige side af Åkirkebyvej. Borntek Industri er underleverandør til Jensen, og skulle fabrikken ligge i forlængelse af 10. Klassecentret, ville Borntek-leverancer til Jensen have været nødt til at krydse Åkirkebyvej hver gang. Med købet af Bornholms Tidendes trykkeri får Borntek Industri en langt mere optimal placering, mener Casper Poulsen.

– Det er en rigtig god løsning, siger direktøren, der dog stadig er skuffet over, at det store projekt Fynegaard Erhvervs- og Innovationspark blev skudt ned af politikerne og kommunens administration sidste år.

Skuffet over politikerne

Den lavest beliggende del af Fynegaards grund blev klassificeret som et særligt sårbart drikkevandsområde, men Casper Poulsen føler ikke, at politikerne og kommunen søgte efter løsninger. I hans optik kunne der ligge kontorbygninger, som ikke udgør en miljøbelastning på den nederste del af grunden, mens produktionsvirksomheder kunne placeres højere oppe.

– Hele projektet var dengang både til for os selv og for Bornholm. Nu har jeg løst vores eget problem. Men jeg synes, politikerne har været meget afvisende, siger Casper Poulsen.

Han slår fast, at arbejdet med at realisere Fynegaard Erhvervs- og Innovationspark ikke stoppes, selv om Borntek Industri nu har tilfredsstillet virksomhedens eget pladsbehov.

Borntek Industri producerer som med- og underleverandør specialprodukter til blandt andet metal-, bil- og elektronikindustrien. Virksomheden beskæftiger for øjeblikket 17 medarbejdere.