Leif Koefoed-Jespersen flytter ud af sit hus på Kapelvej 1. december. Han mener, at tidligere rønneboer, der er flyttet i løbet af 2020, skal have del i pengene, der tilbageføres i de kommende måneder. Foto: Allan Rieck

Uheldige fraflyttere vil have del af RVV’s julegave

VARME

Fjernvarmekunderne i Rønne skal ikke betale for varmen i december, da selskabet bruger aconto-betalingen for det kommende kvartal til at tilbagebetale 43,3 millioner kroner, som selskabet gennem de seneste år har hensat til nye investeringer.

Kunderne modtager aconto-regningen 10. december, men julerabatten vil ikke dække det fulde beløb, som Rønne Vand og Varmes (RVV) andelshavere skal have retur, og derfor vil aconto-regningen også i marts blive reduceret betragteligt.

Et gennemsnitshus vil få tilbageført cikra 5.000 kroner pr. 10. december og cirka 3.500 kroner pr. 10. marts 2021, oplyste RVV i sidste uge.

Den valgte tilbagebetalingsmodel, som efter Forsyningstilsynets vurdering ikke er urimelig, betyder, at fraflyttere ikke kommer til at få gavn af tilbagebetalingen. En af dem er Leif Koefoed-Jespersen, der flytter ud af sit hus på Kapelvej 1. december. Han mener, at tidligere rønneboer, der er flyttet i løbet af 2020, skal have del i pengene, der tilbageføres i de kommende måneder.

– De skal bare følge personen og ikke ejendommen, siger Leif Koefoed-Jespersen til Bornholms Tidende.

Efter han medvirkede i et tv-indslag i weekenden, er han blevet kontaktet af flere andre, som står i en tilsvarende situation.

 

 

30.600.000

beløbet i kroner, som RVV ikke modtager i december, da acontobetalingen nedsættes til 0 kroner.

 

 

I torsdags bragte Tidende en artikel med fraflytteren Michael Ramgil, der forlod Rønne i oktober 2019 og også føler sig forbigået, fordi hensættelserne blev foretaget, mens han var kunde hos RVV i 2017 og 2018. Leif Koefoed-Jespersen forstår imidlertid godt, at RVV ikke lægger op til at føre pengene tilbage til beboere, der forlod Rønne forrige år eller sidste år.

”Vi har fuld forståelse for at det vil være administrativt urimeligt at behandle tilbagebetaling for årene før 2020,” skriver han i en mail til RVV, som han har delt med Bornholms Tidende.

Han finder dette rimeligt, fordi fjernvarmen først fra marts i år er blevet markant dyrere i Rønne, og han refererer til Bornholms Tidendes grafik, der i torsdags viste varmeprisens historiske udvikling. Den forbrugsafhængige del af varmeprisen er i år steget med 75 procent.

”De helt ekstraordinære stigninger, som kom i 2020, forekommer det os urimeligt, at en ny ejer af vores ejendomme skal have fordel af,” skriver Leif Koefoed-Jespersen i mailen til RVV.

Han opfordrer RVV til at finde en løsning for de uheldige fraflyttere, og han skriver i mailen til RVV, at det må et dreje sig om et ganske overskueligt antal, såfremt selskabet kun indregner 2020 og ejendomshandler foretaget efter den første takstregulering i marts.

Fraflytterne, som Leif Koefoed-Jespersen er kommet i kontakt med, tænker nu over, hvordan de skal organisere sig fremover.

– Vi vil gerne i dialog med RVV og overvejer, om vi skal oprette en forening, siger han.

”Alt dette er for at skabe en mindelig løsning, altså vi har ikke forholdt os til det rent juridiske. Men for god ordens skyld forbeholder vi os ret til at rejse et krav overfor RVV, hvis det skulle vise sig at sagen ikke kan løses i mindelighed,” skriver Leif Koefoed-Jespersen på vegne af gruppen i mailen til RVV.

 

 

Sagen kort

Rønne Vand og Varme hensatte i 2017 og 2018 til en fremtidig straksbetaling til Bornholms og Forsynings el-produktionsselskab. Pengene var øremærket til investeringerne i en ombygning af blok 6 på kraftvarmeværket. Ved at hensætte penge, som fjernvarmekunderne havde betalt på varmeregningen, kunne RVV undgå at låne millionerne til investeringen.

Det er tilladt for at varmeselskab at hensætte penge i op til fem år. Forsyningstilsynet afgjorde imidlertid i august, at hensættelserne var i strid med lovgivningen, da ombygningen til ren træflisafbrænding allerede var gennemført, da RVV hensatte pengene i 2017 og 2018.

RVV blev derfor af tilsynet pålagt at tilbageføre de 43,3 millioner kroner til kunderne senest i 2022. I sidste uge annoncerede RVV, at tilbageførslen vil ske til de nuværende kunder via aconto-betalingerne i december og marts, da denne model var billigst og administrativt mest enkel, ligesom den sikrer, at kunderne – men kun de nuværende – hurtigt får glæde af pengene.