RVV. Foto: Berit Hvassum

RVV og kommunen kæmper politisk kamp om varmeværk

ENERGI

Rønne Vand og Varmes (RVV) drøm om at bygge eget varmeværk, så selskabet ikke længere behøver aftage købe varme fra kommunalt ejede Bornholms Energi og Forsyning (Beof), fik tilført fornyet håb, da et flertal i Folketinget i juni besluttede, at kraftvarmekravet skal løsnes.

Det betyder, at et nyt varmeværk i Rønne ikke længere skal have dispensation fra lovgivningen, men blot skal godkendes af kommunalpolitikerne. Med de nye regler uden kraftvarmekrav vil kommunalbestyrelsernes beslutninger afhænge af, hvordan samfundsøkonomien vil være på nye varmeværker sammenlignet med det eksisterende kraftvarmeværk.

Rønne har hidtil været kategoriseret som et af landets centrale kraftvarmeområder, og under de nuværende reglers hidtidige krav har energiselskaber i byer som Rønne skullet samproducere elektricitet og varme på kraftværkerne – i Rønnes tilfælde meget omtalte blok 6. På grund af teknologiens udvikling – særligt den kraftigt stigende strømproduktion fra vedvarende kilder – er det i dag mindre økonomisk fordelagtigt at producere varme og el sammen.

I et høringssvar til den nye lovgivning, der er en del af sommerens klimaaftale, foreslår borgmester Winni Grosbøll, at myndighederne tager hensyn til flere aspekter, der vil gøre det lettere for kommunalbestyrelsen at afvise eget RVV’s eget projekt. Regionskommunen ønsker, at loven præciserer, at de samfundsøkonomiske vurderinger af nye anlæg skal tage hensyn til allerede foretagne investeringer, og at vurderingen lægger ”særlig vægt på lokale, vigtige samfundsmæssige effekter, f.eks. forsyningssikkerhed, miljø, arbejdspladser, afledt teknologisk udvikling m.m. Det bør samtidig sikres at kommunen kan give afslag på projekter, der er i strid med den gældende varmeplan”, skriver Bornholms Regionskommune i høringssvaret, der blev debatteret på torsdagens møde i kommunalbestyrelsen.

I den politisk vedtagne varmeplan fra 2013 fastslås det, at RVV aftager varme fra Østkraft (i dag Beof), og dermed vil et nyt varmeværk være i modstrid med varmeplanens ordlyd, påpeger kommunens administration.

Efter at have fået kendskab til kommunens høringssvar har RVV fået sin advokat til at komme med et modsvar, hvor der lægges vægt på, at Winni Grosbøll i 2019 sagde følgende til Bornholms Tidende om RVV’s anlægsplaner:

– Jeg vil med alt, hvad jeg kan, kæmpe imod det.

RVV’s advokat fremhæver i høringssvaret også, at kommunen efter RVV’s opfattelse vil kunne afvise projektforslag efter ”egne driftsøkonomiske interesser”, ligesom det påstås, at kommunen ”ikke evner at adskille kommunens ejerinteresser fra kommunens myndighedsopgave efter varmeforsyningsloven”.

Kort sagt finder RVV kommunalbestyrelsen inhabil, og derfor fraråder RVV (hvis varmeselskab hedder Rønne Varme A/S) Energistyrelsen at inkorporere kommunens præciseringer.

”Med udtalelserne fra Bornholms Regionskommune og høringssvaret er det Rønne Varme A/S opfattelse, at uanset hvor stor samfundsøkonomisk gevinst, der er i Rønne Varme A/S’ projektforslag, vil Bornholms Regionskommune altid melde afslag,” skriver RVV’s advokat, Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi og Miljø, afslutningsvist i brevet, der er sendt til Energistyrelsen efter høringsfasens afslutning.