Tingsted Savværk & Emballage producerer blandt andet paller af bornholmsk træ. Arkivfoto: Berit Hvassum

Ejer af Tingsted Savværk: ‘Der er tale om en sund, lille virksomhed’

ERHVERV

Der er fortsat plus på kontoen hos Tingsted Savværk & Emballage ApS. Savværket, der i 2012 var tæt på at lukke på grund af presset økonomi, har de seneste år produceret sorte tal på bundlinjen. Virksomheden, der producerer træ og træemballage i form af blandt andet paller, havde i regnskabsåret 2018/2019 et årsresultat på 269.494 kroner, mens det seneste regnskab giver et resultat på 260.482 kroner. Ved regnskabsårets afslutning var firmaets egenkapital opgjort til 1.282.759 kroner. Der er altså tale om et ganske lille fald, men ellers er der tale om en sund, lille virksomhed, siger erhvervsmanden Kim Christiansen, der med holdingsselskabet Rø Holding ApS står bag Tingsted Savværk.

– Der er tale om et fint resultat, når man tænker på, hvor svært savværk- og emballageindustriens ellers generelt har det. Vi er presset på marginalerne af konkurrence fra Østeuropa, hvor branchen har adgang til billige råmaterialer og lønninger, der er omkring en fjerdedel af, hvad vi betaler medarbejderne her. Det kan ganske enkelt oversvømme markedet med billige varer, men eftersom vi har brugt ressourcer på at investere i robotter og ny teknologi de seneste år på værket, ser det ud til, at vi har en levedygtig virksomhed både på den korte og den lange bane, siger Kim Christiansen, der overtog savværket ved Almindingen i 2012.

– Vi har forstat opbakning fra øens lokale virksomheder, og det er rigtig vigtigt. Derudover producerer vi en del emballage for virksomheder på Sjælland, og med de gode betingelser vi har med fragttilskuddet, kan vi nok udvide salget til Sjælland på længere sigt, siger han.

Selvom Tingsted Savværk lige nu kører med overskud, påpeger han, at virksomheden befinder sig i en branche, hvor tingene nemt kan ændre sig.

– Men der skal ikke meget til, før det kan tippe den anden vej. Vi er blandt andet meget afhængige af, at vi får de træleverancer, der skal bruges, og der kan vi godt på den lange bane blive udfordret af, at staten vil lave “skov for sjov” og holder op med at plante nyt. Vi køber allerede meget træ fra Finland og Sverige og supplerer med det i produktionen, siger Kim Christiansen.

Ingen fyringer under corona

Han fortæller, at savværket ikke har været voldsomt presset af coronakrisen i 2020. Det har ikke været nødt til at afskedige nogen af virksomhedens 10 ansatte, ligesom det heller ikke har været nødvendigt at sende medarbejdere hjem med lønkompensation. Alligevel kan det mærkes lidt på omsætningen.

– Vores store industrivirksomheder her på øen har jo været hårdt ramt, og det har også smittet af på os. Det betød noget for økonomien i første kvartal, men der har til gengæld været godt gang i byggebranchen, så noget af salget til vores andre kundegrupper har heldigvis opvejet det. Vi leverer blandt andet rigtig meget til nogle sjællandske betonproducenter, så det har været med til at udjævne regnskabet. Men vi håber da, at de bornholmske virksomheder kommer op at køre i fulde omdrejninger igen, så vi kan genoptage vores vante leverancer, siger Kim Christiansen.

Forskellen i resultatet i det to seneste regnskaber drejer sig kun om 9.012 kroner, og Kim Christiansen regner da også med, at regnskabet næste år kommer til at ligge nogenlunde samme sted som i år.

– Som det ser ud lige nu, ser vi ikke nogen sorte skyer i horisonten. Vi ser heller ikke nogen lyserøde skyer. I den her branche kommer man ikke ud og lave millioner i overskud, men jeg tror på, at vi bliver ved med at køre savværket som den her lille, sunde virksomhed fremover, siger han.

– Og det er den slags virksomheder, der er behov for på Bornholm. De er vigtige, hvis man skal have en ø med gode arbejdspladser og en sund økonomi, siger Kim Christiansen, der gik ind i Tingsted Savværk & Emballage ApS i 2012 primært for at redde de godt 10 arbejdspladser, der på det tidspunkt var i fare.

– Vi har et godt team på savværket. Det hele spiller, og folk er tilfredse med, at arbejdspladserne kunne bevares. Det er den gode holdånd, der gør, at vi kan holde skruen i vandet. Savværket er vigtigt for det bornholmske virksomheder, og vi er afhængige af virksomhedernes opbakning. Savværket leverer en fantastisk service til virksomhederne i og med, at vi satser på fleksibilitet, hurtig omstilling og hurtige leverancer. På den måde behøver virksomhederne ikke have store haller til opbevaring, fordi de hurtigt kan få den emballage, de skal bruge, siger Kim Christiansen.

Tingsted Savværk & Emballage ApS er ejet af Rø Holding Aps, der er et moderselskab for flere af Kim Christiansens selskaber. Blandt andet Nordbornholms Byggeforretning ApS. Det seneste år har Rø Holding ApS lavet et overskud på 23,3 millioner kroner før skat.