Arkivfoto: Jacob Jepsen

Ældres pleje om natten bliver en sag for kommunalbestyrelsen

ÆLDRE

Kommunalbestyrelsen skal på sit møde i aften, torsdag, forholde sig til samarbejdet mellem hjemmeplejen og plejeboligområdet, mere specifikt samarbejdet vedrørende opgaven om natten. Det er Enhedslistens Niclas Fick, der har bedt om, at sagen kommer op i regionskommunens øverste politiske organ.

I år har der været et samarbejde, som har udnyttet en overkapacitet i Hjemmeplejen Bornholms natbemanding, hvor der ud fra et politisk ønske er en normering på 13 medarbejdere. Ifølge sagsfremstillingen er det dokumenteret, at der i både 2019 og 2020 har været en overkapacitet på mellem 30 og 40 procent.

Aktuelt er samarbejdet dog indstillet, fordi det er uklart, om praksis er i strid med en politisk intention om en normering på 13 medarbejdere til hjemmeplejen. Den kommunale administration ønsker det genoptaget, og det var et flertal i social- og sundhedsudvalget klar til at sige ja til, men Niclas Fick benyttede sin ret til af løfte sagen til kommunalbestyrelsen.

Enhedslisten Bornholm mener, at den indarbejdede praksis træder ved siden af en gældende politisk beslutning og mener, det er helt afgørende, at man kommer til bunds i det og får Center for Ældres praksis ind på rette vej. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Mange nødkald

Ifølge Niclas Fick vil alle med kendskab til natteamets opgaver med god grund kunne betvivle Center for Ældres kurs. Han anfører, at alle med berøring til særligt udsatte medborgere er bekendte med, at pleje og omsorg er ganske afgørende hver nat.

– Derfor er det stærkt bekymrende, at ledelsen for Center for Ældre vælger at tilsidesætte denne normering fremfor for at sikre, at kommunalbestyrelsen bliver bekendt med behovet for en udvidet normering på plejecentrene om natten, siger han i pressemeddelelsen.

På foranledning af Enhedslistens Niclas Fick skal kommunalbestyrelsen torsdag aften drøfte, hvordan ældreplejen benytter sin ressourcer om natten. Arkivfoto: Berit Hvassum

Han mener ikke, man behøver at have været i praktik med en nattevagt for at forstå, hvor krævende en opgave de løser og behovet for ordentlige vilkår til dette.

– Jeg har været med på en nattevagt på en jævnt travl nat, hvor mange nødkald holdt vagterne aktive hele natten igennem ved siden af deres faste opgaver. Forskning viser, at det at arbejde om natten indebærer øget udsathed. Derfor er et optimalt arbejdsmiljø og trivsel i arbejdet helt afgørende, bemærker Niclas Fick og tilføjer, at det bør regionskommunen som arbejdsgiver bakke op om.

Misvisende billede

Sideløbende har der været et arbejde i gang, hvor en følgegruppe til kommunens ældreanalyse undersøger muligheder for et øget samspil mellem hjemmeplejen og plejeboligområdet, men det er også sat på pause. Der ønsker administrationen opbakning til at færdiggøre arbejdet.

Niclas Fick sætter spørgsmålstegn ved, om ældreanalysen anvendes rigtigt, når den bruges som løftestang til at fjerne ressourcer fra hjemmeplejens natteteam og flytte hænder fra udsatte borgere ude på øen og ind i plejecentrene.

– Det går simpelthen ikke, at politiske beslutninger systematisk tilsidesættes på denne måde. Jeg har derfor bedt om aktindsigt vedrørende, hvor meget tid nattevagterne bruger på håndtering af nødkald og opfølgning på nødkald. Disse oplysninger indgår ikke i Center for Ældres fremstilling af natteteamets tidsforbrug. Det må alt andet lige give et samlet misvisende billede, siger Niclas Fick.

Enhedslisten Bornholm ser med stor alvor på dette forløb og forventer, at kommunalbestyrelsen vil sende et klart signal om, at der ikke kan gås andre veje af et center, medmindre det er politisk besluttet.