Jan Jørgensen. Foto: Berit Hvassum

TV2/Bornholms direktør siger undskyld til kommunalt ansat

Den centrale grund til, at Bornholms Regionskommune klagede over TV 2/Bornholms indslag om kommunikationskonsulent Gitte Bisse Bertelsen var, at en menig medarbejder uden ledelsesansvar blev udsat for kritik med navns nævnelse og med billede på skærmen.

– Det går jævnligt ud over kommunens ledelse, Johannes Nilsson og jeg, og så er der nogle andre spilleregler. Men når det er medarbejdere, har vi en forpligtelse til at beskytte dem, sagde borgmester Winni Grosbøll til Bornholms Tidende i juli, efter at klagen var sendt til Pressenævnet.

MEDIER

Den centrale grund til, at Bornholms Regionskommune klagede over TV 2/Bornholms indslag om kommunikationskonsulent Gitte Bisse Bertelsen var, at en menig medarbejder uden ledelsesansvar blev udsat for kritik med navns nævnelse og med billede på skærmen.

– Det går jævnligt ud over kommunens ledelse, Johannes Nilsson og jeg, og så er der nogle andre spilleregler. Men når det er medarbejdere, har vi en forpligtelse til at beskytte dem, sagde borgmester Winni Grosbøll til Bornholms Tidende i juli, efter at klagen var sendt til Pressenævnet.

Om medier kan sætte navn på menige medarbejdere, der forvalter en informationsstrategi, ”afhænger af en konkret vurdering af den ansattes rolle i forbindelse med den omtalte sag,” skriver Pressenævnet.

I kendelsen pointerer nævnet, at ”medier kan vise billeder af ledende medarbejdere”, og denne mulighed gælder også en ”kommunikationskonsulent, der har ansvar for at besvare henvendelser fra pressen”, men identiteten på informationsmedarbejdere ”vil ikke nødvendigvis være af offentlig interesse, når et medie kritiserer en virksomhed eller myndighed”.

I den bornholmske klagesag blev det udslagsgivende for Pressenævnets kritik af TV 2/Bornholm, at kommunikationskonsulenten drages til ansvar for og personligt kritiseres for beslutningen, der er truffet af ledelsen.

TV 2/Bornholms direktør, Jan Jørgensen, beklager, at kritikken ikke blev forelagt Gitte Bisse Bertelsen, inden indslaget blev bragt.

”Det er en beklagelig fejl. Vi burde have sendt den til hende også. Vi siger undskyld for det til den pågældende. Vi bringer selvfølgelig også Pressenævnets afgørelse i TV, som krævet”, fortæller Jan Jørgensen i et skriftligt svar til Bornholms Tidende.

”Det var min opfattelse, at den mail, vi sendte til borgmesteren, kommunaldirektøren og servicedirektøren den 11. marts, hvor vi bad dem om at ændre beslutningen om ikke at deltage i TV-programmet den 12. marts på TV 2/Bornholm, betød, at vi havde opfyldt forpligtigelsen om at forelægge vores indslag for modparten. Den mail blev ikke besvaret.

Den opfattelse deler Pressenævnet ikke, og nævnet mener, at vi burde have forelagt det også til den pågældende medarbejder og ikke kun medarbejderens chefer”, skriver Jan Jørgensen om baggrunden for indslaget.

I svaret noterer han, at TV 2/Bornholms ledelse samtidig er glad for, at Pressenævnet ikke har kritiseret TV 2/Bornholm for de øvrige kritikpunkter i klagen: At tv-stationen ikke skulle have efterprøvet kritikken ved at forelægge den for kommunens ledelse – det skete i mailen 11. marts – og om tv-stationens ret til at slette Facebook-opslaget efter to timer.

”I de tilfælde havde vi handlet korrekt”, slutter tv-direktøren.

Taler for sig selv

Kommunikationskonsulent Gitte Bisse Bertelsen ønsker ikke at udtale sig i detaljer om forløbet eller hendes håndtering af kommunens krisekommunikationsstrategi.

– Jeg synes, at afgørelsen taler for sig selv, siger hun til Bornholms Tidende om Pressenævnets kendelse.

Lukket dørs politik

Jan Jørgensen opfordrede i mailen den 11. marts den kommunale ledelse til at være mere gavmild med oplysningerne til bornholmerne gennem medierne.

”Efter min bedste overbevisning vil det ikke hjælpe arbejdet med informationer til befolkningen at nægte at være med. Det er tværtimod nu, man skal stille op. Jeg vil gerne appellere til jer, at I gennemtænker den lukkede dørs politik og ændrer det, så også BRK kommer til at deltage i informationsarbejdet til Bornholms befolkning,” skrev direktøren til Winni Grosbøll, Johannes Nilsson og Trine Dorow.

Af Pressenævnet får TV 2/Bornholm opbakning til, at ”medieomtale af en kommunes informationsstrategi i en landsdækkende krisesituation, som corona-forløbet var og fortsat er, er et emne af offentlig interesse”.

Regionskommunen skrev i sit høringssvar til Pressenævnet, at kommunen ikke genkender ”at skulle have ført en ’lukket dørs politik’ i forhold til at kommunikere under corona-krisen”. Og i kendelsen refererer Pressenævnet kommunen for at have forklaret, at den ”under corona-krisen har været endog meget stærkt kommunikerende via daglige statusudmeldinger, deltaget i utallige interviews i TV 2/Bornholm, DR P4 Bornholm og Tidende med for eksempel borgmesteren, ældrechefen, sundhedschefen og kommunens ledende psykolog”, ligesom kommunale ”medarbejdere har deltaget i reportager ude fra marken, herunder også i TV 2/Bornholms programmer”. Dertil kommer pressemeddelelser, nyheder på kommunens hjemmeside og Facebook-opslag, skriver kommunen som svar på kritikken om manglende åbenhed.

Bornholms Tidende ville gerne have spurgt TV 2/Bornholms direktør, Jan Jørgensen, om hans kritik af kommunens åbenhed i forbindelse med dagene omkring nedlukningen kan bredes ud til corona-perioden som helhed, eller om det var en enlig svale, men han ville ikke medvirke i interviews om kommunens informationspolitik.