Søgrænsen mod syd er nu endeligt fastlagt. Foto: Berit Hvassum

Søgrænsen mellem Bornholm og Polen er endeligt fastlagt

ØSTERSØEN

Efter lange forhandlinger er grænsen mellem Danmark og Polen i Østersøen syd for Bornholm nu fastlagt.

Det skete, da udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mandag udsendte en ny bekendtgørelse, der fastlægger Danmarks såkaldt eksklusive økonomiske zone (EØZ). Det er det område, hvor Danmark har eneret til udnyttelse af råstoffer og naturressourcer i havet.

Den nye bekendtgørelse er konsekvensen af en aftale mellem Polen og Danmark, som trådte i kraft den 28. juni 2019, men som altså først nu er blevet endeligt formaliseret.

– Jeg er rigtig glad for i dag at kunne udmønte grænseaftalen med Polen i en ny bekendtgørelse. Og så er er det selvfølgelig ekstra glædeligt for mig personligt, at bekendtgørelsen som noget nyt fastlægger hele den økonomiske zone omkring Bornholm, udtaler udenrigsminister Jeppe Kofod i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

Grænsen mellem den danske og den polske del af Østersøen er efter års forhandlinger nu endelig blevet fastlagt. Illustration: Udenrigsministeriet.

Giver eneret

Grænsedragningen til søs mellem Danmark og nabolandene er baseret på FNs Havretskonvention fra 1962.

Den definerer, at Danmarks eksklusive økonomiske zone sig op til 200 sømil (370,4 kilometer red.) fra kystlinjen. Og i de tilfælde, hvor der er overlap med andre landes 200 sømilezoner, forhandler Danmark med nabolandene om, hvor grænsen skal trækkes, sådan som det nu er sket med den dansk-polske grænsedragning.

Inden for de eksklusive økonomiske zone har Danmark eneret til at udvinde råstoffer, til at udnytte levende naturressourcer og til eksempelvis at etablere kunstige øer. Sidstnævnte er relevant når der skal etableres nye havvindmølleparker.

I Østersøen grænser Danmarks eksklusive økonomiske zone, udover Polen, op til Tyskland og Sveriges zoner.