Erik Thorsen. Foto: Jacob Jepsen

‘Jeg fangede bækørreder med hænderne, som jeg stolt tog med hjem og ville have, min mor skulle tilberede’

DAGENS NAVN: Allerede som barn var Erik Thorsen fascineret af naturen omkring ham. I dag er han – blandt meget andet – formand for Vandpleje Bornholm.

Du er formand for Vandpleje Bornholm. Hvad arbejder I for – og hvorfor?

– Vandpleje Bornholm arbejder for at forbedre vandmiljøet i de bornholmske vande – det vil sige åer, søer og kystnære området. Vi gør det, fordi vi gerne vil fremme biodiversiteten, så der for eksempel er et godt sted for havørrederne at yngle, og så der er fisk til lystfiskerne.

Hvorfor valgte du at engagere dig i Vandpleje Bornholm?

– Det stammer nok egentlig helt tilbage fra, jeg var barn. Jeg boede tæt på Blykobbe Å, hvor jeg gik og fangede bækørreder med hænderne, som jeg stolt tog med hjem og ville have, min mor skulle tilberede. Men hun var nok ikke lige begejstret hver gang. Siden har jeg færdedes meget i naturen og lystfisket meget.

Vandpleje Bornholm er en sammenslutning af bornholmske sportsfiskerforeninger. Hvad vil det sige at være sportsfisker?

– Det er det samme, som at være lystfisker, det er bare et andet udtryk.

Hvad er det bedste ved at være sportsfisker?

– Det er oplevelserne i naturen. Det er selvfølgelig også rart at fange en fisk engang imellem, og hvis man kan spise den, så er det også godt.

Har du et yndlingssted til at fiske?

– Jeg kan godt lide at fiske i moser efter gedder og aborrer. I nogle af de større moser på Bornholm er der gode steder. Et par gange om året får vi også lov til at fiske inde i Almindingens moser, fordi vi har en kontrakt med Naturstyrelsen om det, og det er skønt derinde.

Hvor er du født og opvokset?

– Jeg er født i Allinge i 1946 og har boet lidt i Rø som barn. Så har jeg boet lidt i Nyker – der var der, jeg lærte naturen rigtig at kende. Da jeg skulle i skole, flyttede vi til Rønne og boede der, til jeg blev 18.

– Da jeg fyldte 18, flyttede jeg over og kom i lære som flymekaniker. Det var jeg indtil 2006. Jeg lavede blandt andet svendeprøve på de gamle Sikorsky-redningshelikoptere. Jeg har også undervist flymekanikere i 40 år eller noget i den stil.

Hvad laver du, når du ikke er formand for Vandpleje Bornholm?

– Så har jeg nogle andre ting, jeg interesser mig for. Udover at være formand for Fiskeklubben Havørreden er jeg også i bestyrelsen i Bornholms Sportsfiskerforening, i bestyrelsen i Friluftsrådets lokale afdeling på Bornholm og sidder i Grønt Dialogforum i kommunens regi, hvor vi blandt andet kigger på forskellige og modstridende interesser.

Hvilke bøger læser du?

– Det er stort set kun faglitteratur, jeg læser. Det er alt muligt om teknik og naturen, som er nogle af de ting, der interesserer mig meget.

 

 

Erik Thorsen

Er 74 år og bor i Rønne.

Er fraskilt og har tre voksne børn. To bor ovre og den yngste bor på Bornholm.

Har fem børnebørn.