Medlemmer af Vandpleje Bornholm var forleden ude at kigge på Kampeløkke Ås udløb i Østersøen og kunne konstatere, at her har havørrederne ingen chance for at komme op. Foto: Benny Thiesen

Mursten, glas, keramik og affald: Blæsevejr giver store problemer

Det er ikke kun lav vandstand i åerne, som giver havørrederne store udfordringer med at komme op i vandløbene for at gyde. Efterårets blæsevejr med høj vandstand langs de bornholmske kyster har medført andre problemer, nemlig blokerede åmundinger.

Det ses tydeligt på Benny Thiesens foto af Kampeløkke Ås udløb i Allinge.

NATUR

Det er ikke kun lav vandstand i åerne, som giver havørrederne store udfordringer med at komme op i vandløbene for at gyde. Efterårets blæsevejr med høj vandstand langs de bornholmske kyster har medført andre problemer, nemlig blokerede åmundinger.

Det ses tydeligt på Benny Thiesens foto af Kampeløkke Ås udløb i Allinge.

– I forbindelse med hårdt blæsevejr er der skyllet en masse skidt op i åmundingerne. Det er et stort problem nogle steder. Kommunen har tidligere fjernet nogle af de største ting fra Kampeløkke Å og sagt, at resten må naturen klare, siger Erik Thorsen, formand for Vandpleje Bornholm.

Benny Thiesen siger, at den kløft, hvor Kampeløkke Å løber ud i Østersøen, er helt fyldt op med materiale, der er skyllet op i forbindelse med høj vandstand i havet. Der ligger gamle mursten, glas, keramik og andet affald.

Beder om hjælp

– Der er helt lukket for opgang af ørreder. Der skal en gravemaskine til at tømme kløften og køre det opgravede væk. Jeg håber, vores kommune får tid til at hjælpe, siger Benny Thiesen.

Erik Thorsen oplyser, at Vandpleje Bornholm har rettet henvendelse til kommunen om problemet.

– Vi kan som frivillige godt gå og rydde lidt op og fjerne nogle ting, men når det er så meget, at der kræves maskinkraft, må vi have professionel hjælp, siger han.

Foto: Beney Thiesen

 

Vandpleje Bornholm

Vandpleje Bornholm er en sammenslutning af de bornholmske sportsfiskerforeninger under Danmarks Sportsfisker Forbund.

Foreningen arbejder for forbedrede levevilkår for fisk i de bornholmske vandløb, for eksempel ved genslyngning af udrettede vandløbsstrækninger, fjernelse af opstemninger, der hindrer fiskenes frie vandringer opstrøms og nedstrøms i vandløbene, udlægning af gydegrus og skjulesten, frigravning af rørlagte vandløbsstrækninger og så videre.